เรียน

สายการบินบางกอกแอร์เวย์สขอขอบพระคุณท่านผู้โดยสารที่ได้มอบความไว้วางใจเลือกใช้บริการและสนับสนุน สายการบินฯ ยังคงปรารถนาที่จะให้บริการท่านผู้โดยสารได้อย่างดีที่สุด

และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่านผู้โดยสารได้รับการบริการสอดคล้องกับความมุ่งมั่นดังกล่าว สายการบินฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการบริการที่ได้รับจากการเดินทางกับบางกอกแอร์เวย์ส โดยเที่ยวบินตามที่ระบุในแบบสอบถามนี้ ท่านอาจแจ้งความคิดเห็นต่อสายการบินฯ ได้ในช่องแสดงความคิดเห็นตอนท้ายของแบบสำรวจนี้ ความคิดเห็นของท่านคือสิ่งสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงการบริการต่อไป

ผู้โดยสารทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสอบถามนี้ภายในวันและเวลาที่กำหนด จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ในชั้นประหยัด เส้นทางระหว่างสุวรรณภูมิ และ ภูเก็ต (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)

สายการบินฯ สงวนสิทธิ์การร่วมแบบสอบถามความพึงพอใจและการลุ้นรับรางวัลนี้สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับเชิญเท่านั้น*

ระยะเวลารายการ : 11 มกราคม 2567 ถึง วันที่ได้ระบุในอีเมลเชิญนี้ แต่ไม่เกิน 30 มิถุนายน 2567 (ตามเวลาประเทศไทย GMT+7)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล : ประกาศทางเว็บไซต์ esurvey.bangkokair.com และจัดส่งอีเมลแจ้งไปยังผู้โชคดี ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม 2567*

ด้วยการกดปุ่มด้านล่างนี้ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสอดคล้องกับ "นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา"


ขอขอบพระคุณทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ

แผนกบริหารประสบการณ์ลูกค้า
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

หมายเหตุ:

* สายการบินบางกอกแอร์เวย์สดำเนินการส่งอีเมลเรียนเชิญร่วมตอบแบบสอบถามครั้งนี้ โดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลการสำรองที่นั่ง เช่นนั้น ท่านอาจได้รับอีเมล์เรียนเชิญเช่นเดียวกันนี้มากกว่า 1 ฉบับ จึงขอความกรุณาท่านผู้โดยสารตอบแบบสำรวจเพียงหนึ่งครั้งต่อรอบการเชิญ

* ด้วยในทางปฏิบัติ มีผู้โดยสารหลายท่านที่ใช้อีเมลในลักษณะร่วมกันมากกว่าหนึ่งบุคคล จึงมีโอกาสที่มีผู้อื่นซึ่งใช้อีเมลนี้กำลังเข้าร่วมหรือได้ส่งตอบแบบสอบถามนี้ในนามของท่าน ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบินฯ แบบสอบถามนี้สามารถส่งตอบได้เพียงหนึ่งครั้งต่อการเชิญ อย่างไรก็ตาม ผู้โชคดีต้องมีชื่อและนามสกุลตรงกับผู้โดยสารที่ได้รับเชิญ

* การประกาศรางวัลทางเว็บไซต์จะแสดงเพียงบางส่วนของที่อยู่อีเมลผู้โชคดี

หากท่านมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับแบบสอบถามนี้ ท่านสามารถคลิก FAQs ที่นี่

Disclaimer :
"The message and any files attached are intended solely for the use of the person to whom it is addressed and may contain information that is confidential and privileged under applicable laws. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use, review, disclosure, copying, printing, distribution or dissemination of this message is prohibited. We take no responsibility of any reliance that you may place on this message and we further take no responsibility for any viruses or other damaging elements that may be contained in this email together with any of its attachments. If you have received this message in error, please notify us by return email and arrangements will be made to retrieve the same from you."