ขออภัย กำลังปรับปรุงเว็บไซต์

FlyerBonus is temporarily closed for site enchancements.


ฟลายเออร์โบนัสแจ้งการปรับปรุงเว็บไซต์ระหว่างเวลา 23.00 น. ถึง 23.30 น. ของวันที่ 10 สิงหาคม 2565 (เวลาประเทศไทย)

สำหรับการปรับปรุงเว็บไซต์ดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้โดยสารและสมาชิกฟลายเออร์โบนัสไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ฟลายเออร์โบนัส อาทิ การสมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส การเข้าสู่ระบบ การปรับปรุงข้อมูลสมาชิก การขอสะสมคะแนนย้อนหลัง การแลกรางวัล ได้ชั่วคราว


On 10th August 2022, the FlyerBonus website is temporarily unavailable due to system maintenance.

All online service functions, including enrolment, member account access, member profile updates, award redemptions and retroactive claims will be unavailable on 11:00pm - 11:30pm, 10 August 2022 (Thailand Time).