สมัครบัตร KTC-BANGKOK AIRWAYS และใช้จ่ายผ่านบัตรรับโบนัส 1,000 คะแนน*

สมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่สมัครบัตรเครดิต KTC-BANKOK AIRWAYS โดยมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ดังกล่าว ครั้งแรกสำหรับบริการของบางกอกแอร์เวย์สหรือที่ KTC World Travel Service เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ภายใน 90 วัน หลังจากได้รับการอนุมัติ รับคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส พิเศษ 1,000 คะแนน


ระยะเวลาโปรโมชั่น : 15 พฤศจิกายน 2561 – 31 ธันวาคม 2562

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
เงื่อนไขและข้อกำหนด
  • ข้อเสนอนี้สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิต KTC-Bangkok Airways เท่านั้น
  • ลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิต KTC-BANGKOK AIRWAYS โดยมียอดใช้จ่ายบนบัตรครั้งแรกที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส หรือ KTC World Travel Service เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส  ภายใน 90 วัน (หลังจากการอนุมัติบัตร) ผ่านบัตรเครดิต KTC-BANGKOK AIRWAYS รับคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส 1,000 คะแนน
  • คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแลกทอนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือ นิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  • คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสพิเศษที่ได้จากข้อเสนอนี้จะไม่รวมเข้าในการพิจารณาการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิก
  • คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสพิเศษ หรือ Extra Points จะโอนเข้ารายการบัญชีของลูกค้าตามหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่ได้แจ้งไว้ ภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่ได้รับข้อมูลสรุปการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจากบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารฯ และ บางกอกแอร์เวย์ส ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม หรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดในรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ทั้งนี้ในกรณีเกิดการพิพาท คำตัดสินของฟลายเออร์โบนัสถือเป็นสิ้นสุด
ดูรายละเอียด

บินตรงวันเกิดรับคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส 3 เท่า

บินตรงวันเกิดรับคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส 3 เท่า

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด

ฉลองเส้นทางใหม่ รับคะแนน 3 เท่า บนเส้นทาง กรุงเทพสู่ญาจาง/คัมรัน

ฉลองเส้นทางใหม่ รับคะแนน 3 เท่า บนเส้นทาง กรุงเทพสู่ญาจาง/คัมรัน

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด

รับคะแนนสะสม 3 เท่า เมื่อเข้าพักที่เซ็นทาราแซนดีบีชรีสอร์ท ดานัง*

รับคะแนนสะสม 3 เท่า เมื่อเข้าพักที่เซ็นทาราแซนดีบีชรีสอร์ท ดานัง*

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด

บัตรเครดิตซิตี้ อัตราโอนคะแนนพิเศษ 2:1 คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส*

บัตรเครดิตซิตี้ อัตราโอนคะแนนพิเศษ 2:1 คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส*

ดูรายละเอียด