บินตรงวันเกิดรับคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส 3 เท่า

ฟลายเออร์โบนัสขอมอบของขวัญวันเกิดสุดพิเศษให้กับสมาชิก รับคะแนนสะสม 3 เท่า เมื่อเดินทางในวันคล้ายวันเกิดบนทุกเส้นทางที่ทำการบินโดยบางกอกแอร์เวย์ส

ระยะเวลาโปรโมชั่น:1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • ข้อเสนอพิเศษนี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่เดินทางบนเที่ยวบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562
 • ข้อเสนอพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่มีสถานภาพเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัสโดยสมบูรณ์ก่อนการเดินทาง
 • สมาชิกต้องแสดงความจำนงในการเก็บคะแนนสะสมพิเศษนี้โดยแจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสหรือแสดงบัตรสมาชิกฟลายเออร์โบนัสของท่านที่ถูกต้องทุกครั้งที่สำรองที่นั่งหรือขณะเช็คอินกับเจ้าหน้าที่สายการบินฯบางกอกแอร์เวย์ส
 • คะแนนโบนัสพิเศษจะถูกพิจารณาสำหรับเที่ยวบินในวันคล้ายวันเกิดของสมาชิกเท่านั้นโดยคะแนน 3 เท่าหมายถึงคะแนนโบนัสพิเศษรวมกับคะแนนสะสมปกติที่จะได้รับเมื่อมีการเดินทาง
 • สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม 3 เท่าเมื่อเดินทางในวันคล้ายวันเกิดของท่านเท่านั้น
 • ข้อเสนอคะแนนสะสม 3 เท่าจะคำนวณจากคะแนนสะสมปกติที่ได้รับจากการเดินทาง (Base points) ซึ่งจำนวนคะแนนขึ้นอยู่กับรหัสชั้นโดยสาร ตัวอย่างเช่น หากท่านเดินทางบนเที่ยวบินภายในประเทศ เที่ยวบินขาเดียว ที่มีรหัสชั้นโดยสาร Q, V, G, B (Booking class) ที่สมาชิกได้เดินทาง จะได้รับคะแนนสะสมปกติที่ได้รับจากการเดินทาง (Base points) 250 คะแนน และคะแนนโบนัส (Bonus points) 500 คะแนน รวมเป็น 750 คะแนน
 • ในกรณีที่มีข้อเสนอการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสพิเศษรายการอื่นสมาชิกฟลายเออร์โบนัสจะได้รับคะแนนสะสม 3 เท่าหรือคะแนนจำนวนอื่นที่เสนอให้สมาชิกโดยจะได้รับข้อเสนอคะแนนที่มากกว่าตัวอย่างเช่นหากสมาชิกมีการเดินทางในวันเกิดของท่านบนเส้นทางกรุงเทพ-เชียงใหม่แบบชั้นโดยสารประหยัด Booking Class "Y" ท่านจะได้รับคะแนนสะสมปกติจำนวน 500 คะแนนบวกกับข้อเสนอสูงสุดคือคะแนนสะสมโบนัสพิเศษ 3 เท่า เท่านั้น
 • คะแนนสะสมโบนัสพิเศษจะปรากฎในบัญชีคะแนนของสมาชิกหลังจากการเดินทาง 30 วันทำการ
 • สมาชิกไม่สามารถทำรายการขอรับข้อเสนอพิเศษนี้ย้อนหลังจากวันที่เดินทางแล้วได้
 • ข้อเสนอนี้ใช้ได้เฉพาะการเดินทางด้วยบัตรโดยสารปกติบนเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์ส (PG) ทั้งนี้บัตรโดยสารรางวัลบัตรโดยสารฟรีบัตรโดยสารที่ไม่มีราคาบัตรโดยสารลดราคาสำหรับพนักงานสายการบินและบัตรโดยสารที่ไม่มีมูลค่าทุกประเภท (รหัสชั้นโดยสาร O, A, R, P, S, X, U และ Z) ไม่สามารถใช้กับข้อเสนอนี้ได้
 • คะแนนสะสมพิเศษที่ได้จากโปรโมชั่นนี้จะไม่รวมเข้าในการพิจารณาการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิก
 • ในกรณีที่ข้อมูลวันคล้ายวันเกิดของท่านในระบบไม่ตรงกับข้อมูลจริงท่านสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยส่งไฟล์รูปสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมายังฟลายเออร์โบนัสที่อีเมล flyerbonus@bangkokair.com
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรวมทั้งข้อกำหนดในรายการนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 • ในกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นสิ้นสุดหากมีขัอสงสัยโต้แย้งให้ถือเอาเกณฑ์ตัดสินของฟลายเออร์โบนัสเป็นข้อยุติข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้กฏเกณฑ์และเงื่อนไขของรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส

ดูรายละเอียด

เดินทางกับ Avis รับส่วนลดสูงสุด 15% และรับคะแนนฟลายเออร์โบนัสสูงสุด 2,500 คะแนน*

เดินทางกับ Avis รับส่วนลดสูงสุด 15% และรับคะแนนฟลายเออร์โบนัสสูงสุด 2,500 คะแนน*

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด

สมัครบัตร KTC-BANGKOK AIRWAYS และใช้จ่ายผ่านบัตรรับโบนัส 1,000 คะแนน*

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด

รับเงินคืน 10% เมื่อจองบัตรโดยสารออนไลน์ด้วย KTC-BANGKOK AIRWAYS MASTERCARD*

รับเงินคืน 10% เมื่อจองบัตรโดยสารออนไลน์ด้วย KTC-BANGKOK AIRWAYS MASTERCARD*

ดูรายละเอียด