ฉลองเส้นทางใหม่ รับคะแนน 3 เท่า บนเส้นทาง กรุงเทพสู่ญาจาง/คัมรัน

สมาชิกฟลายเออร์โบนัสเมื่อร่วมฉลองเปิดเส้นทางใหม่และบินบนเส้นทาง กรุงเทพ-ญาจาง/คัมรัน (BKK-CXR) หรือ ญาจาง/คัมรัน-กรุงเทพ (CXR-BKK) รับคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส 3 เท่า เมื่อเดินทางระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 25 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  • ข้อเสนอพิเศษนี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่เดินทางบนเที่ยวบิน กรุงเทพฯ – ญาจาง/คัมรัน (BKK-CXR) หรือ ญาจาง/คัมรัน  – กรุงเทพฯ(CXR-BKK)ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น
  • สมาชิกต้องแสดงความจำนงในการเก็บคะแนนสะสมพิเศษนี้และแจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่ถูกต้องทุกครั้งที่ทำการสำรองที่นั่งหรือบริการกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
  • ข้อเสนอคะแนนสะสม 3 เท่าจะคำนวณจากคะแนนสะสมปกติที่ได้รับจากการเดินทาง (Base points) ซึ่งจำนวนคะแนนขึ้นอยู่กับรหัสชั้นโดยสาร (Booking class) ที่สมาชิกได้เดินทาง
  • ข้อเสนอนี้ใช้ได้เฉพาะการเดินทางด้วยบัตรโดยสารปกติบนเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์ส (PG) ทั้งนี้ บัตรโดยสารที่เดินทางบนรหัสชั้นโดยสาร R,P, S, X, U และ Z ไม่สามารถสะสมคะแนนและใช้กับข้อเสนอนี้ได้
  • ในกรณีที่มีข้อเสนอการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสพิเศษรายการอื่นบนเส้นทางเดียวกัน สมาชิกฟลายเออร์โบนัสจะได้รับคะแนนสะสม 3 เท่า หรือ คะแนนตามจำนวนอื่นที่เสนอให้สมาชิก โดยจะได้รับข้อเสนอที่ได้คะแนนมากกว่า 
  • คะแนนสะสมพิเศษที่ได้จากโปรโมชั่นนี้จะไม่รวมเข้าในการพิจารณาการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิก
  • ข้อเสนอพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่มีสถานภาพเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัสโดยสมบูรณ์ก่อนการเดินทาง
  • ฟลายเออร์บัสขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีพิพาท คำตัดสินของฟลายเออร์บัสถือเป็นสิ้นสุด
  • หากมีขัอสงสัยโต้แย้ง ให้ถือเอาเกณฑ์ตัดสินของฟลายเออร์โบนัสเป็นข้อยุติ
  • ข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้กฏเกณฑ์และเงื่อนไขของรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส

ดูรายละเอียด

บินตรงวันเกิดรับคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส 3 เท่า

บินตรงวันเกิดรับคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส 3 เท่า

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด

รับคะแนนสะสม 3 เท่า เมื่อเข้าพักที่เซ็นทาราแซนดีบีชรีสอร์ท ดานัง*

รับคะแนนสะสม 3 เท่า เมื่อเข้าพักที่เซ็นทาราแซนดีบีชรีสอร์ท ดานัง*

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด

สมัครบัตร KTC-BANGKOK AIRWAYS และใช้จ่ายผ่านบัตรรับโบนัส 1,000 คะแนน*

สมัครบัตร KTC-BANGKOK AIRWAYS และใช้จ่ายผ่านบัตรรับโบนัส 1,000 คะแนน*

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด

บัตรเครดิตซิตี้ อัตราโอนคะแนนพิเศษ 2:1 คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส*

บัตรเครดิตซิตี้ อัตราโอนคะแนนพิเศษ 2:1 คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส*

ดูรายละเอียด