บริษัท สมุยแอคคอม จำกัด

บริษัท สมุยแอคคอม จำกัดเป็นบริษัทเอกชนรายใหญ่ที่สุดบนเกาะสมุยเราให้บริการรถรับส่งสนามบินเป็นประจำทุกวัน ตามจุดหมายต่างๆบนเกาะสมุย อย่างมืออาชีพ ราคาประหยัด สะดวกสบาย และปลอดภัยพร้อมทั้งยังมีรถมินิบัสร่วม บริการเช่ารถรถส่วนตัว หรือ บริการทัวร์

นอกจากบริการรถรับส่งที่สนามบินนานาชาติสมุยแล้ว เรายังมีบริการรถรับส่งจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภุมิไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ

อัตราแลกรางวัลบริการรถรับส่งสนามบินนานาชาติสมุย
เส้นทาง ประเภทรถ จำนวนสัมภาระ คะแนนที่ใช้แลก
ลีมูซีนจากสนามบินนานาชาติสมุยปลายทางในเกาะสมุย
(เฉวง, บ่อผุด/ปลายแหลม, เชิงมน/แม่น้ำ, บ้านไทย/ละไม, หัวถนน/บางปอ, หน้าทอน/ลิปะน้อย, ตลิ่งงาม, อ่าวพังกา)
Private Car (SUV)
Toyota Fortuner
(ผู้โดยสาร 4 คน)
กระเป๋าเดินทาง 4 ใบ +
กระเป๋าถือ 4 ใบ
5,000

Private Van

Toyota Commuter
(ผู้โดยสาร 10 คน)

กระเป๋าเดินทาง 10 ใบ +
กระเป๋าถือ 10 ใบ

8,000

สนามบินนานาชาติสมุย (USM)
อาคารผู้โดยสารขาเข้า
เคาน์เตอร์บริษัท สมุยแอคคอม จำกัด – อาคารผู้โดยสารขาเข้าบริเวณทางออก B
โทร. +668 1597 5598
อีเมล: samuiaccomtaxi2016@gmail.com
WeChat/WhatApp ID: 0815975598

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. กรุณาแจ้งขอใช้สิทธิ์บัตรรางวัลรถเช่าล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน กับศูนย์สำรองรถตามรายละเอียดดังนี้
  - สนามบินนานาชาติสมุย (USM): +668 1597 5598
  - อีเมล: samuiaccomtaxi2016@gmail.com
  - WeChat/WhatApp ID: 0815975598 
 2.  สมาชิกสามารถใช้บัตรรางวัลนี้ ตามเงื่อนไขการจำกัดจำนวนรถเช่า และข้อบังคับที่ถูกกำหนดไว้โดยพันธมิตรรถเช่า
 3. บัตรรางวัลนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองอื่น ๆ การสำรองรถผ่านอินเทอร์เน็ต หรือโปรโมชั่นอื่นๆได้ และไม่สามารถสะสมคะแนนกับโปรแกรมสมาชิกอื่น ๆ ได้
 4. บัตรรางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ และในกรณีที่บัตรรางวัลถูกทำลาย หรือสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 5. สมาชิกต้องแสดงบัตรรางวัลฉบับจริง และ/หรือ หลักฐานการแสดงตนในวันเดินทาง
 6. ในกรณีการยกเลิกการสำรองรถ สมาชิกต้องแจ้งยกเลิกกับทางพันธมิตรรถเช่าล่วงหน้า อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า