กรุงเทพลิมูซีน

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง ณ จุดหมายปลายทางจังหวัดตราด สำหรับสมาชิกฟลายเออร์โบนัส โดยสมาชิกสามารถเลือกใช้บริการ รถรับ-ส่ง สนามบินตราด ที่ให้บริการโดยพันธมิตรรถรับ-ส่ง ซึ่งสมาชิกสามารถเลือกประเภทรถสำหรับทริปการเดินทางและมั่นใจไปกับการบริการคุณภาพและความปลอดภัยจาก 'กรุงเทพลิมูซีน' ผู้ให้บริการรถรับ-ส่ง และ รถเช่าระดับต้นของจังหวัดตราด

อัตราแลกรางวัลบริการรถรับส่งสนามบินตราด
บริการรถรับ-ส่ง
เส้นทาง ประเภทรถ จำนวนสัมภาระ คะแนนที่ใช้แลก

ระหว่างสนามบินตราดและปลายทางเกาะช้าง
(หาดทรายขาว, หาดไข่มุก, หาดคลองพร้าว, หาดไก่แบ้, หาดท่าน้ำ, หาดใบลาน, หาดบางเบ้า และ หาดคลองกลอย) รวมค่าบัตรโดยสารเรือเฟอรี่

Minibus
(ผู้โดยสาร 1 ท่าน)

กระเป๋าถือ 1 ใบ +
กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ

5,000

ระหว่างสนามบินตราดและปลายทางในเมืองตราด
(ในเมือง, ท่าเรือแหลมงอบ/เกาะหมาก, ท่าเรือแหลมศอก/เกาะกูด)

Minibus
(ผู้โดยสาร 1 ท่าน)

กระเป๋าถือ 1 ใบ +
กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ

6,000
บริการรถลิมูซีนระหว่างสนามบินตราดและปลายทางในเกาะช้าง
เส้นทาง ประเภทรถ จำนวนสัมภาระ คะแนนที่ใช้แลก

หาดทรายขาว, หาดไข่มุก, หาดคลองพร้าว, หาดไก่แบ้, หาดท่าน้ำ, หาดใบลาน, หาดบางเบ้า และ หาดคลองกลอย/สลักเพชร รวมค่าบัตรโดยสารเรือเฟอรี่

Private Car
Nissan Sylphy
(ผู้โดยสาร 2 คน)

กระเป๋าถือ 2 ใบ +
กระเป๋าเดินทาง 2 ใบ

25,000

Private SUV
Toyota Fortuner
(ผู้โดยสาร 4 คน)

กระเป๋าถือ 4 ใบ +
กระเป๋าเดินทาง 4 ใบ

26,000

Private Van
Toyota Commuter
(ผู้โดยสาร 9 คน)

กระเป๋าถือ 10 ใบ +
กระเป๋าเดินทาง 10 ใบ

27,500
บริการรถลิมูซีนระหว่างสนามบินตราดและปลายทางในจังหวัดตราด
เส้นทาง ประเภทรถ จำนวนสัมภาระ คะแนนที่ใช้แลก

ในเมือง, ท่าเรือแหลมงอบ/เกาะหมาก, ท่าเรือแหลมศอก/เกาะกูด และ คลองใหญ่

Private Car
Nissan Sylphy
(ผู้โดยสาร 2 คน)

กระเป๋าถือ 2 ใบ +
กระเป๋าเดินทาง 2 ใบ

17,500

Private SUV
Toyota Fortuner
(ผู้โดยสาร 4 คน)

กระเป๋าถือ 4 ใบ +
กระเป๋าเดินทาง 4 ใบ

20,000

Private Van
Toyota Commuter
(ผู้โดยสาร 9 คน)

กระเป๋าถือ 10 ใบ +
กระเป๋าเดินทาง 10 ใบ

25,000

กรุงเทพลิมูซีน สนามบินตราด
ที่อยู่: 79/9 หมู่ 3 ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23150
โทร: +663 951 6005, +663 951 6007, +663 951 6020 (8.30-17.00 น.), +668 6563 8889, +668 2222 5296 (8.30-20.00 น.)
อีเมล: [email protected]
LINE: @ktltrat
เว็บไซต์: www.kohchangaccom.com

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. กรุณาแจ้งขอใช้สิทธิ์บัตรรางวัล (แบบอีเลคทรอนีกส์) รถรับ-ส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน กับศูนย์สำรองรถตามรายละเอียดดังนี้
  - โทร: +663 951 6005, +663 951 6007, +663 951 6020 (8.30-17.00 น.), +668 6563 8889, +668 2222 5296 (8.30-20.00 น.)
  - Line@ - @ktltrat
  - Email: [email protected]
 2. สมาชิกสามารถใช้บัตรรางวัล(แบบอีเลคทรอนีกส์)นี้ ตามเงื่อนไขการจำกัดจำนวนรถและข้อบังคับที่ถูกกำหนดไว้โดยพันธมิตรรถรับ-ส่ง
 3. บัตรรางวัล(แบบอีเลคทรอนีกส์) นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองอื่น ๆ การสำรองรถผ่านอินเทอร์เน็ต หรือโปรโมชั่นอื่นๆได้ และไม่สามารถสะสมคะแนนกับโปรแกรมสมาชิกอื่น ๆ ได้
 4. บัตรรางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ และในกรณีที่บัตรรางวัลถูกทำลาย หรือสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 5. สมาชิกต้องแสดงบัตรรางวัลแบบอีเลคทรอนีกส์ และ/หรือ หลักฐานการแสดงตนในวันเดินทาง
 6. ในกรณีการยกเลิกการสำรองรถ สมาชิกต้องแจ้งยกเลิกกับทางพันธมิตรรถให้บริการล่วงหน้า มิฉะนั้นจะถือว่าสมาชิกได้รับบริการจากพันธมิตรรถให้บริการเป็นที่เรียบร้อย
  - อย่างน้อย 2 วันสำหรับ รถรับ-ส่งบริการ
  - และอย่างน้อย 14 วันสำหรับรถส่วนตัว
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ข้อกำหนดเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามกฎและเงื่อนไขของพันธมิตรรถให้บริการ หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น