โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่

โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส เชียงใหม่ เพียบพร้อมด้วยบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันที่จะทำให้ประสบการณ์การเดินทางเยือนภาคเหนือของท่านเป็นที่น่าจดจำและประทับใจไม่รู้ลืม โรงแรมมีชื่อเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ จึงเป็นประตูสู่ธรรมชาติอันงดงามของเมืองเหนือ ตลาดไนท์บาซาร์ที่โด่งดัง และงานศิลปะหัตถกรรมพื้นเมืองนานาชนิด


Room Type 1 Night
Suprior 5,000

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
112 ถ.ช้างคลาน, ไนท์ บาร์ซ่า, เชียงใหม่, 50100
สำรองห้องพัก: 1699 (within Thailand)
โทร: +66 (0) 5325 3900
แฟกซ์: +66 (0) 5328 1044


เงื่อนไขและข้อกำหนด

  • ผู้เข้าพักต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษี ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างเข้าพัก
  • สมาชิกต้องแสดงบัตรรางวัลฉบับจริง บัตรสมาชิกฟลายเออร์โบนัส และ/หรือ เอกสารอื่นๆตามที่ธุรกิจ
  • สมาชิกต้องโทรเช็คห้องว่างกับทางดุสิต โทร +66(0) 2636 3333 หรืออีเมล dtbkrsvn@dusit.com ก่อนแลกบัตรกำนัลห้องพักกับทางสายการบิน และใช้หมายเลขบัตรกำนัลนั้น ๆ ในการคอนเฟิร์มการจองห้องพัก
  • บัตรรางวัลฟลายเออร์โบนัสใช้สำหรับห้องพักเท่านั้น
  • โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดช่วงวันงดร่วมรายการ
  • หากมีข้อสงสัยโต้แย้ง ให้ถือเอาเกณฑ์ตัดสินของโรงแรมดุสิตเป็นข้อยุติ
  • รวมถึงเงื่อนไข และข้อกำหนดของรายการฟลายเออร์โบนัส