โปรแกรม Oxy-Mask

โปรแกรม Oxy-Mask

แพ็คเกจ (1 คอร์ส) คะแนน
โปรแกรม Oxy-Mask: เติมวิตามินและออกซิเจนบำรุงผิวหน้า 25,000

โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท
133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร: +662 022 2534
Call Center: +662 022 2222
เว็บไซต์: www.samitivejhospitals.com


*เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  • กรุณานัดหมายล่วงหน้าเพื่อรับบริการที่ศูนย์สุขภาพผิวพรรณ โทร.+662 022 2534
  • เมื่อรับบริการ บัตรรางวัลถือเป็นเอกสารแทนการชำระเงิน ซึ่งสมาชิกจะต้องนำไปแสดงพร้อมกับบัตรสมาชิกฟลายเออร์โบนัสหรือเอกสารประจำตัวอื่นๆ หากสมาชิกไม่สามารถแสดงหลักฐานบัตรรางวัลหรือแสดงบัตรรางวัลผิดประเภท สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้น
  • ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ส่วนลด หรือแพ็กเกจอื่น ๆ และไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือแลกเป็นเงินสดได้
  • สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ
  • สมาชิกสามารถใช้บริการได้เฉพาะที่ศูนย์สุขภาพผิวพรรณ อาคาร 2 ชั้น 5 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิทเท่านั้น
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ  ข้อกำหนด / เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • หากมีข้อสงสัยโต้แย้ง ให้ถือเอาเกณฑ์ตัดสินของโรงพยาบาลและฟลายเออร์โบนัสเป็นข้อยุติ
  • ข้อกำหนดเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามกฎและเงื่อนไขของโรงพยาบาลและฟลายเออร์โบนัส หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น