โปรแกรมตรวจสุขภาพชุด Smart Health

โปรแกรมตรวจสุขภาพชุด Smart Health

แพ็คเกจ (1 คอร์ส) คะแนน
โปรแกรมตรวจสุขภาพชุด Smart Health (13 อย่าง) 20,000

โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท
133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร: +662 022 2534
Call Center: +662 022 2222
เว็บไซต์: www.samitivejhospitals.com

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์
488 ถนนศรีนครินทร์ เขต/แขวงสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทร: +662 378 9000 กด 24751-2
Call Center: +662 022 2222
เว็บไซต์: https://www.samitivejhospitals.com


*เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • กรุณานัดหมายล่วงหน้าเพื่อรับบริการที่ศูนย์สุขภาพ
  • โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โทร. +662 022 2534
  • โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โทร. +662 378 9000 กด 24751-2
 • เมื่อรับบริการ บัตรรางวัลถือเป็นเอกสารแทนการชำระเงิน ซึ่งสมาชิกจะต้องนำไปแสดงพร้อมกับบัตรสมาชิกฟลายเออร์โบนัสหรือเอกสารประจำตัวอื่นๆ หากสมาชิกไม่สามารถแสดงหลักฐานบัตรรางวัลหรือแสดงบัตรรางวัลผิดประเภท สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้น
 • ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ส่วนลด หรือแพ็กเกจอื่น ๆ และไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือแลกเป็นเงินสดได้
 • สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ
 • สมาชิกสามารถใช้บริการได้เฉพาะที่ศูนย์สุขภาพ อาคาร 2 ชั้น 3 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท หรือ ชั้น 2 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์เท่านั้น
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ  ข้อกำหนด / เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากมีข้อสงสัยโต้แย้ง ให้ถือเอาเกณฑ์ตัดสินของโรงพยาบาลและฟลายเออร์โบนัสเป็นข้อยุติ
 • ข้อกำหนดเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามกฎและเงื่อนไขของโรงพยาบาลและฟลายเออร์โบนัส หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น