ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่

รับสิทธิ์ซื้อเครื่องดื่ม 1 แก้ว แถม 1 แก้วฟรี จากร้าน Yuzu house และ Nakama Cafe (เฉพาะเมนูที่ร่วมรายการ)

26 พฤษภาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

บัตรที่ร่วมรายการ/จำนวนคะแนน

B บัตรผ่านขึ้นเครื่อง

กรอกหมายเลขบัตรผ่านขึ้นเครื่องหรือเลขสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์

เลือกประเภทบัตร ผ่านขึ้นเครื่องหรือบัญชีสมาชิกของ FlyerBonus เพื่อแลกสิทธิพิเศษ

ยกเลิก

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่

แสดงบัตรโดยสาร ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ (จำกัด 1 บัตรโดยสาร ต่อ 1 ใบเสร็จ) จำกัด 1,000 สิทธิ์ ตลอดแคมเปญ

ติดต่อ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ 99, 99/1 99/2 หมู่ที่ 4 ถ. ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง

เห็นแล้ว แชร์

สิทธิประโยชน์ในพื้นที่ใกล้เคียง

ค้นหาสิทธิประโยชน์หมวดหมู่อื่นเพิ่มเติม