บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก

ส่วนลด 5% แพ็กเกจ BWC Premium DNA Test / ส่วนลด 5% แพ็กเกจ BWC Anti-Aging Add-On Program

15 มีนาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

บัตรที่ร่วมรายการ/จำนวนคะแนน

B บัตรผ่านขึ้นเครื่อง

กรอกหมายเลขบัตรผ่านขึ้นเครื่องหรือเลขสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์

เลือกประเภทบัตร ผ่านขึ้นเครื่องหรือบัญชีสมาชิกของ FlyerBonus เพื่อแลกสิทธิพิเศษ

ยกเลิก

บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก

 • ส่วนลด 5% แพ็กเกจ BWC Premium DNA Test

https://www.bdmswellness.com/product-for-you/desc/premium-dna

 • ส่วนลด 5% แพ็กเกจ BWC Anti-Aging Add-On Program

https://www.bdmswellness.com/clinic-programs/anti-aging-add-on-program

 • 1. กรุณานัดหมายล่วงหน้าเพื่อรับบริการที่บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก โทร. 02 826 9999
 • 2. สมาชิกจะต้องแจ้งความประสงค์ก่อนเข้ารับบริการ เมื่อถึงวันรับบริการให้แสดงบัตรสมาชิกฟลายเออร์โบนัสหรือBoarding Pass ที่มีอายุภายใน 60 วัน หากสมาชิกไม่สามารถแสดงหลักฐานหรือแสดงบัตรรางวัลผิดประเภท สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้น
 • 3. ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ส่วนลด หรือแพ็กเกจอื่น ๆ และไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือแลกเป็นเงินสดได้
 • 4. สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ
 • 5. สมาชิกสามารถใช้บริการได้ที่บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิกเท่านั้น
 • 6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ข้อกำหนด / เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 7. หากมีข้อสงสัยโต้แย้ง ให้ถือเอาเกณฑ์ตัดสินของบีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิกและบียอนด์ ฟลายอิ้งเป็นข้อยุติ
 • 8. ข้อกำหนดเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามกฎและเงื่อนไขของบีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิกและบียอนด์ ฟลายอิ้ง
 • ติดต่อ

  บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก 2.4 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

  02 826 9999

  info@bdmswellness.com

  เห็นแล้ว แชร์

  สิทธิประโยชน์ในพื้นที่ใกล้เคียง

  ค้นหาสิทธิประโยชน์หมวดหมู่อื่นเพิ่มเติม