เรียน

สายการบินบางกอกแอร์เวย์สขอขอบพระคุณท่านผู้โดยสารที่ได้มอบความไว้วางใจเลือกใช้บริการและสนับสนุนสายการบินฯ มาโดยตลอด สายการบินฯ จะยังคงมุ่งมั่นที่จะมอบการบริการที่ดีเยี่ยมแด่ท่านในทุกการเดินทาง

และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่านผู้โดยสารได้รับการบริการสอดคล้องกับความมุ่งมั่นดังกล่าว สายการบินฯ ขอเรียนเชิญท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการบริการที่ได้รับจากการเดินทางกับบางกอกแอร์เวย์ส โดยเที่ยวบินตามที่ระบุในแบบสอบถามนี้ ความคิดเห็นของท่านคือสิ่งสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงการบริการต่อไป

ผู้โดยสารทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสอบถามนี้ภายในวันและเวลาที่กำหนด จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ในชั้นประหยัด เส้นทางระหว่างสุวรรณภูมิและ ภูเก็ต, กระบี่ หรือ เชียงใหม่ (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)

สายการบินฯ สงวนสิทธิ์การร่วมแบบสอบถามความพึงพอใจและการลุ้นรับรางวัลนี้สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับเชิญเท่านั้น*

ระยะเวลารายการ : 17 มกราคม 2563 ถึง วันอังคารสัปดาห์ถัดไปนับจากวันที่ท่านได้รับอีเมลเชิญนี้ แต่ไม่เกิน 30 มิถุนายน 2563 (ตามเวลาประเทศไทย GMT+7)
จับรางวัลวันที่ : 10 กรกฎาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล : ประกาศทางเว็บไซต์ esurvey.bangkokair.com และจัดส่งอีเมล์แจ้งไปยังผู้โชคดี ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2563

ด้วยการกดปุ่มด้านล่างนี้ เราจะเก็บข้อมูลของท่านสอดคล้องกับการรักษาข้อมูลลูกค้าของเรา
ขอขอบพระคุณทุกท่าน

หน่วยประสบการณ์ลูกค้า
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

หมายเหตุ:

* สายการบินบางกอกแอร์เวย์สดำเนินการส่งอีเมลเรียนเชิญร่วมตอบแบบสอบถามครั้งนี้ โดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลการสำรองที่นั่ง เช่นนั้น ท่านอาจได้รับอีเมล์เรียนเชิญเช่นเดียวกันนี้มากกว่า 1 ฉบับ จึงขอความกรุณาท่านผู้โดยสารตอบแบบสำรวจเพียงหนึ่งครั้งต่อรอบการเชิญ

* ด้วยในทางปฏิบัติ มีผู้โดยสารหลายท่านที่ใช้อีเมลในลักษณะร่วมกันมากกว่าหนึ่งบุคคล จึงมีโอกาสที่มีผู้อื่นซึ่งใช้อีเมลนี้กำลังเข้าร่วมหรือได้ส่งตอบแบบสอบถามนี้ในนามของท่าน ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบินฯ แบบสอบถามนี้สามารถส่งตอบได้เพียงหนึ่งครั้งต่อการเชิญ อย่างไรก็ตาม ผู้โชคดีต้องมีชื่อและนามสกุลตรงกับผู้โดยสารที่ได้รับเชิญ

* การประกาศรางวัลทางเว็บไซต์จะแสดงเพียงบางส่วนของที่อยู่อีเมลผู้โชคดี

หากท่านมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับแบบสอบถามนี้ ท่านสามารถคลิก FAQs ที่นี่

Disclaimer :
"The message and any files attached are intended solely for the use of the person to whom it is addressed and may contain information that is confidential and privileged under applicable laws. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use, review, disclosure, copying, printing, distribution or dissemination of this message is prohibited. We take no responsibility of any reliance that you may place on this message and we further take no responsibility for any viruses or other damaging elements that may be contained in this email together with any of its attachments. If you have received this message in error, please notify us by return email and arrangements will be made to retrieve the same from you."