บางกอกแอร์เวย์ส

ปัจจุบันสายการบิน

บางกอกแอร์เวย์ส

ได้ทำการเปิดเส้นทางบินมุ่งสู่จุดหมายในประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน สุโขทัย พัทยา(อู่ตะเภา) ตราด

สมุย

กระบี่ ภูเก็ต และหาดใหญ่  รวมถึงต่างประเทศ  ได้แก่ เสียมเรียบ (อังกอร์)  พนมเปญ ในประเทศกัมพูชา  หลวงพระบาง ในประเทศลาว ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ และเนปิดอว์  ในประเทศพม่า  ดานัง  ในประเทศเวียดนาม มาเล่ ในประเทศ

มัลดีฟส์

กัวลาลัมเปอร์ ในประเทศมาเลเซีย  ประเทศสิงคโปร์ และ ฮ่องกง
 
กรุณาแสดงบัตรสมาชิกแบบดิจิทัล หรือแจ้งหมายเลขสมาชิกทุกครั้งที่สำรองที่นั่ง หรือขณะเช็คอิน เพื่อ

สะสมคะแนน

จากการเดินทาง  
ท่านสามารถขอรับคะแนนสะสมย้อนหลังได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน (นับจากวันที่เดินทางบนเที่ยวบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส)  คลิก

สมาชิกจะได้รับจำนวนคะแนนสะสมขั้นต่ำตามที่แสดงไว้ในตารางต่อไปนี้
เส้นทาง
จำนวนคะแนนขั้นต่ำที่สมาชิกจะได้รับ ต่อ 1 เที่ยวบิน*
ชั้นธุรกิจ
ชั้นประหยัด
รหัสชั้นโดยสาร
C D J
(150%)
รหัสชั้นโดยสาร
Y M N K H L T
(100%)
รหัสชั้นโดยสาร
Q V G B
(50%)
รหัสชั้นโดยสาร
R P A O ***
(10%)
ภายในประเทศ

ระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และ เชียงใหม่ ลำปาง สุโขทัย ตราด กระบี่ ภูเก็ต เกาะสมุย** หาดใหญ่**** แม่ฮ่องสอน*****

ระหว่าง กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) และ เกาะสมุย

ระหว่าง ลำปาง และ แม่ฮ่องสอน

ระหว่าง เชียงใหม่ และ กระบี่ ภูเก็ต

ระหว่าง เกาะสมุย และ กระบี่ ภูเก็ต เชียงใหม่ อู่ตะเภา(พัทยา)** หาดใหญ่****

ระหว่าง ภูเก็ต และ หาดใหญ่ อู่ตะเภา(พัทยา)
750 500 250 50
ระหว่างประเทศ โซน 1

ระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และ เสียมเรียบ พนมเปญ หลวงพระบาง ย่างกุ้ง

ระหว่าง เชียงใหม่ และ ย่างกุ้ง

ระหว่าง เกาะสมุย และ สิงคโปร์
1,125 750 375 75
ระหว่างประเทศ โซน 2

ระหว่าง เกาะสมุย และ ฮ่องกง
1,500 1,000 500 100
ระหว่างประเทศ โซน 3

ระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และ มัลดีฟส์
1,875 1,250 625 125
หมายเหตุ:
* จำนวนคะแนนสะสมที่ได้รับ คำนวณจากระยะทางระหว่างสนามบินต้นทาง และปลายทางเป็นหน่วยไมล์ ในอัตรา 1 คะแนนฟลายเออร์โบนัสเท่ากับ 1 ไมล์ และขึ้นอยู่กับชั้นโดยสาร สมาชิกฟลายเออร์โบนัสจะได้รับคะแนนขั้นต่ำตามที่แสดงในตารางด้านบน
** สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม 500 คะแนน สำหรับเส้นทางระหว่าง กรุงเทพ - เกาะสมุย, เกาะสมุย - อู่ตะเภา (พัทยา) ในรหัสชั้นโดยสาร Q V G และ B
*** เที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์ส ในรหัสชั้นโดยสาร (Booking Class) R P A และ O ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ไม่สามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้
****เริ่มให้บริการวันที่ 16 กรกฎาคม 2565
*****เที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และ แม่ฮ่องสอน ผ่านการแวะต่อเครื่องที่ลำปาง

ติดต่อศูนย์บริการสมาชิกฟลายเออร์โบนัส
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
99 หมู่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 1771 กด 2  หรือ  +66(0) 2 270 6699 กด 2
วันจันทร์ - อาทิตย์ ระหว่าง 08.00 น. - 20.00 น. (เวลาในประเทศไทย)
อีเมล : [email protected]

สำรองที่นั่ง : www.bangkokair.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  1. สายการบินบางกอกแอร์เวย์สเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขของประเภทและจำนวนของคะแนนที่ใช้ในรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส และสามารถเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. บัตรโดยสารรางวัล บัตรโดยสารฟรี บัตรโดยสารที่ไม่มีราคา บัตรโดยสารลดราคาสำหรับพนักงานสายการบิน และบัตรโดยสารที่ไม่มีมูลค่าทุกประเภท (รหัสชั้นโดยสาร X, S และ Z) ไม่สามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้
  3. การเดินทางบนเที่ยวบินเช่าเหมาลำ ไม่สามารถร่วมสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้
  4. ในกรณีที่การเดินทางมีเหตุ ที่สายการบินไม่สามารถควบคุมได้ เช่น อากาศแปรปรวน ซึ่งเป็นผลให้สายการบินฯ ต้องทำการโอนย้ายผู้โดยสารให้ไปเดินทางในเที่ยวบินอื่น หรือสายการบินอื่น สมาชิกยังคงได้รับคะแนนสะสมในจำนวนที่เท่ากับคะแนนที่ได้จากเที่ยวบินที่ผู้โดยสารสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารในครั้งแรก สมาชิกควรเก็บบัตรโดยสารตัวจริง ใบเสร็จรับเงิน และบัตรผ่านขึ้นเครื่องไว้เพื่อขอรับคะแนนสะสมจากเที่ยวบินดังกล่าว
  5. สมาชิกสามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้สำหรับผู้โดยสาร 1 ท่านต่อการเดินทางด้วยบัตรโดยสารฉบับละ 1 ครั้งเท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงจำนวนที่นั่งที่สมาชิกซื้อในเที่ยวบินนั้นๆ
  6. สายการบินบางกอกแอร์เวย์สขอสงวนสิทธิ์ ในการงดร่วมรายการสะสมคะแนน สำหรับบางเที่ยวบินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. โดยปกติสมาชิกจะได้รับคะแนนจากการเดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ภายใน 14 วันทำการหลังจากวันเดินทาง ทั้งนี้สมาชิกจะต้องแจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสขณะสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารกับสายการบินฯ หรือบริษัททัวร์ผู้เป็นตัวแทนจำหน่าย หรือ แจ้งกับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินขณะเช็คอิน
  8. สมาชิกสามารถเลือกสะสมคะแนนได้เพียง 1 รายการสะสมคะแนนเท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกได้สะสมคะแนนการเดินทางกับฟลายเออร์โบนัสแล้วจะไม่สามารถสะสมคะแนนกับทางรายการสะสมคะแนนอื่น ๆ กับสายการบินพันธมิตรได้อีก