ประเภทบัตรสมาชิก


ยิ่งท่านเดินทางกับเรามากเท่าใด ยิ่งมีโอกาสได้รับรางวัล เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสมาชิกในแต่ละระดับมีสิทธิประโยชน์ต่างๆดังนี้

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

Enrolment
เงื่อนไขการเลื่อนระดับสมาชิก
สมัครสมาชิกฟรี สมาชิกจะได้รับการเลื่อนชั้นเป็นสมาชิกระดับ Premier จากการสะสมคะแนนปกติจากสายการบินครบ  12,500  คะแนนที่มีสิทธิ์ หรือ 35 เที่ยวบินที่มีสิทธิ์ภายในระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน สมาชิกจะได้รับการเลื่อนชั้นเป็นสมาชิกระดับ Premier Plus จากการสะสมคะแนนปกติจากสายการบินครบ  40,000  คะแนนที่มีสิทธิ์ หรือ 50 เที่ยวบินที่มีสิทธิ์ภายในระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน
Earn Points
สะสมคะแนน
check check check
Redeem Awards
แลกรับของรางวัล
check check check
Special Privileges and Discounts
รับส่วนลดพิเศษจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์สและพันธมิตรที่ร่วมรายการ
check check check
Earn Points
คะแนนโบนัสจากระดับสมาชิก (Tier Bonus points*)
  10% 15%
Earn Points
คะแนนโบนัสต้อนรับสถานะระดับสมาชิกใหม่
  1,000 points 2,000 points
Extra Baggage Weight
เพิ่มน้ำหนักสัมภาระ
  + 10 kgs + 20 kgs
Priority  Reservation Waitlisting
สิทธิ์ในการได้รับบริการลำดับต้นเมื่อติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้าบางกอกแอร์เวย์ส
  check check
Special Privileges and Discounts
การเลือกที่นั่งล่วงหน้า
  check check
 Business Class (BRC) Check-in
เคาน์เตอร์เช็คอินเฉพาะสมาชิกระดับพรีเมียร์
  check check
Priority Baggage Handling
อยู่ในรายชื่อผู้โดยสารการจัดการสัมภาระในอันดับต้น
  check check
Access to Blue Ribbon Club Lounge
เข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารบลู ริบบอน คลับ* อ่านเพิ่มเติม
  เฉพาะสมาชิกPremier สมาชิก Premier Plus และ
ผู้ติดตาม 1 ท่าน
Priority  Reservation Waitlisting
อยู่ในรายชื่อผู้โดยสารรอการยืนยันที่นั่งรอในสนามบินในอันดับต้น
  check check
Invitations to Special Events
เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ
  check check

ประเภทของคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส

คะแนนที่มีสิทธิ์สำหรับเลื่อนระดับสมาชิก คือ คะแนนปกติที่สะสมจากการเดินทางโดยเที่ยวบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สในรหัสชั้นโดยสารที่กำหนด โดยไม่นับรวมคะแนนโบนัสทุกประเภท และไม่นับรวมคะแนนที่ได้รับจากธุรกิจพันธมิตร

เที่ยวบินที่มีสิทธิ์สำหรับเลื่อนระดับสมาชิก คือ การเดินทางด้วยบัตรโดยสารปกติบนเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์ส (PG) เท่านั้น ไม่รวมเที่ยวบินร่วม หรือ Code share บัตรโดยสารรางวัล บัตรโดยสารฟรี บัตรโดยสารที่ไม่มีราคา และบัตรโดยสารลดราคาสำหรับพนักงานสายการบิน (รหัสชั้นโดยสาร X, S และ Z) ไม่ถือว่าเป็นเที่ยวบินที่มีสิทธิ์

การเดินทางบนเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์ส ในรหัสชั้นโดยสาร (Booking Class) R P A และ O  ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ไม่นับเป็นเที่ยวบินที่มีสิทธิ์ และ คะแนนที่มีสิทธิ์ สำหรับการเลื่อนระดับสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

หมายเหตุ
*คะแนนโบนัสจากระดับสมาชิก (Tier Bonus) คือคะแนนโบนัสที่สมาชิกจะได้รับเพิ่ม โดยคำนวณจากคะแนนปกติที่สมาชิกได้รับจากการเดินทาง และ ระดับของสมาชิกในวันที่เดินทาง ทั้งนี้คะแนนดังกล่าวจะไม่ถูกนับรวมในการพิจารณาเลื่อนระดับสถานภาพสมาชิก