สิทธิประโยชน์บัตรเครดิต KTC-BANGKOK AIRWAYS ประเภทต่าง ๆ

รับเพิ่ม! คะแนน KTC FOREVER สูงสุด 4 เท่า* เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

แลกคะแนนได้มากกว่า ใช้เพียง 1.5 คะแนน KTC FOREVER : 1 คะแนน FlyerBonus*

แลกรางวัลบินฟรีได้ไวขึ้น
ด้วยส่วนลดคะแนน 15%**

สิทธิ์การใช้ห้องรับรอง Blue Ribbon Club จำนวน 4 ครั้ง***
(สำหรับใช้ในวันเดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สที่ห้องรับรอง Blue Ribbon Club (ยกเว้นสนามบินสุวรรณภูมิ): ภายในประเทศ และ/หรือ ระหว่างประเทศ)

สิทธิ์การเข้าใช้บริการ เช็คอินที่เคาน์เตอร์ Blue Ribbon (ให้บริการที่สนามบินในประเทศไทย และต่างประเทศที่มีเที่ยวบินชั้นธุรกิจบริการ)

สิทธิ์การติด Prority Tag กระเป๋าเดินทาง

สิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
(ฟรี 1 ครั้ง ต่อ 1 รหัสการจองบัตรโดยสาร ยกเว้นรหัสชั้นโดยสาร R P A O X S Z)