สิทธิประโยชน์บัตรเครดิต KTC-BANGKOK AIRWAYS ประเภทต่าง ๆ

รับเพิ่ม! คะแนน KTC FOREVER สูงสุด 4 เท่า* เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

แลกคะแนนได้มากกว่า ใช้เพียง 1.5 คะแนน KTC FOREVER : 1 คะแนน FlyerBonus*

แลกรางวัลบินฟรีได้ไวขึ้น
ด้วยส่วนลดคะแนน 15%**

สิทธิ์การใช้ห้องรับรอง Blue Ribbon Club จำนวน 4 ครั้ง***
(สำหรับใช้ในวันเดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สที่ห้องรับรอง Blue Ribbon Club (ยกเว้นสนามบินสุวรรณภูมิ): ภายในประเทศ และ/หรือ ระหว่างประเทศ)

สิทธิ์การเข้าใช้บริการ เช็คอินที่เคาน์เตอร์ Blue Ribbon (ให้บริการที่สนามบินในประเทศไทย และต่างประเทศที่มีเที่ยวบินชั้นธุรกิจบริการ)

สิทธิ์การติด Prority Tag กระเป๋าเดินทาง

สิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
(ฟรี 1 ครั้ง ต่อ 1 รหัสการจองบัตรโดยสาร ยกเว้นรหัสชั้นโดยสาร R P A O X S Z)

สิทธิ์ First Priority เมื่อการสำรองที่นั่งอยู่ในรายชื่อ "รอการยืนยันที่นั่ง"

ลด 10% สำหรับการซื้อสินค้า In - Flight Shopping
(เฉพาะรหัสสินค้า IFxxx)

ลด 5% สำหรับการจองแพ็คเกจทัวร์ที่ร่วมรายการ giantgogo.com

รับเพิ่ม! คะแนน KTC FOREVER สูงสุด 3 เท่า* เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

แลกคะแนนได้มากกว่า ใช้เพียง 1.5 คะแนน KTC FOREVER : 1 คะแนน FlyerBonus*

แลกรางวัลบินฟรีได้ไวขึ้น
ด้วยส่วนลดคะแนน 15%**

ฟรี สิทธิ์การใช้ห้องรับรอง Blue Ribbon Club จำนวน 2 ครั้ง****
(สำหรับใช้ในวันเดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สที่ห้องรับรอง Blue Ribbon Club (ยกเว้นสนามบินสุวรรณภูมิ): ภายในประเทศ และ/หรือ ระหว่างประเทศ)

ลด 10% สำหรับการซื้อสินค้า In - Flight Shopping
(เฉพาะรหัสสินค้า IFxxx)

ลด 5% สำหรับการจองแพ็คเกจทัวร์ที่ร่วมรายการ giantgogo.com

รับเพิ่ม! คะแนน KTC FOREVER สูงสุด 1.5 เท่า* เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

แลกคะแนนได้มากกว่า ใช้เพียง 1.5 คะแนน KTC FOREVER : 1 คะแนน FlyerBonus*

แลกรางวัลบินฟรีได้ไวขึ้น
ด้วยส่วนลดคะแนน 15%**

ลด 10% สำหรับการซื้อสินค้า In - Flight Shopping
(เฉพาะรหัสสินค้า IFxxx)

ลด 5% สำหรับการจองแพ็คเกจทัวร์ที่ร่วมรายการ giantgogo.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตร KTC - BANGKOK AIRWAYS ติดต่อ KTC Phone : 02 123 5000
*ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเคทีซี
 1. เป็นไปตามที่เคทีซีกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตร KTC - BANGKOK AIRWAYS ติดต่อ KTC Phone : 02 123 5000 หรืออ่านเพิ่มเติมที่ https://www.ktc.co.th/credit-card
**ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ส่วนลดคะแนน 15% แลกรางวัลบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์ส
 1. สมาชิกต้องแลกรางวัลบัตรโดยสารผ่าน https://flyerbonus.bangkokair.com/member/my-flyerbonus/redeem/  เท่านั้น เลือก “แลกรางวัลกับบางกอกแอร์เวย์ส” และคลิกเมนู “KTC-BANGKOK AIRWAYS Award” เพื่อรับส่วนลดคะแนนแลกบัตรโดยสาร 15%
 2. สมาชิกที่แลกรางวัลบัตรโดยสารตามข้อเสนอนี้ จะต้องเป็นสมาชิกบัตรฟลายเออร์โบนัส ที่คงสถานภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ ก่อนวันทำรายการและจะต้องเป็นผู้เดินทางในบัตรโดยสารรางวัลนั้นๆด้วย
 3. ส่วนลดนี้ใช้สำหรับบัตรโดยสารรางวัล เที่ยวเดียว หรือ ไป – กลับ ในรหัสชั้นโดยสารแบบชั้นประหยัด (X) และชั้นธุรกิจ (Z) เท่านั้น
 4. ส่วนลดนี้สำหรับคะแนนที่ใช้ในการแลกบัตรโดยสารรางวัลเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าภาษีและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บในการออกบัตรโดยสารรางวัล
 5. บัตรโดยสารรางวัลมีอายุ 1 ปี และไม่ใช่บัตรโดยสารประเภทไม่ระบุวันเดินทาง สมาชิกจะต้องระบุวัน เวลา และเส้นทางทุกครั้งที่เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลการเดินทาง
 6. สมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสารรางวัลด้วยบัตร KTC-BANGKOK AIRWAYS เท่านั้น
 7. ส่วนลดนี้ใช้แลกบัตรโดยสารรางวัลบนเที่ยวบินที่ขาย (marketed) และทำการบินให้บริการ (operated) โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ตามเส้นทางที่ระบุบนหน้าเว็บไซต์ฟลายเออร์โบนัส
 8. ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 9. ส่วนลดนี้ขึ้นอยู่กับที่ว่างในขณะสำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ฟลายเออร์โบนัสเท่านั้น
 10. เมื่อทำรายการสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารแล้ว สมาชิกไม่สามารถยกเลิกการแลกรับรางวัลบัตรโดยสาร และไม่สามารถขอคืนคะแนนฟลายเออร์โบนัสกลับเข้าบัญชีสะสมได้
 11. หากสมาชิกทำการออกบัตรโดยสารรางวัล แล้วไม่สามารถเดินทางได้ในเที่ยวบิน วัน และเวลา ที่ได้ระบุไว้ในบัตรโดยสาร หรือไม่สามารถแสดงตนก่อนเวลาการปิดเคาน์เตอร์เช็คอินของเที่ยวบินดังกล่าว จะถือว่ารางวัลบัตรโดยสารนั้นได้ถูกใช้โดยสมบูรณ์แล้ว อีกทั้งการจองที่นั่งในขากลับที่แสดงอยู่บนบัตรโดยสารรางวัลนั้นจะถูกยกเลิกไปด้วย ทั้งนี้สมาชิกไม่สามารถขอรับคะแนนสะสม รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆคืนได้
 12. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามกฎและเงื่อนไขของฟลายเออร์โบนัส หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 13. สมาชิกสามารถใช้บัตรโดยสารรางวัลตามเงื่อนไขการจำกัดจำนวนที่นั่ง สายการบินบางกอกแอร์เวย์สขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนอัตราแลกคะแนนรางวัลบัตรโดยสาร ยกเลิกรางวัลบางรายการ รวมถึงเพิ่มเงื่อนไข ในการแลกรับบัตรโดยสารรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
***ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Blue Ribbon Club Lounge (ยกเว้นสนามบินสุวรรณภูมิ) เฉพาะบัตร KTC X – BANGKOK AIRWAYS VISA SIGNATURE และ KTC X – BANGKOK AIRWAYS WORLD REWARDS MASTERCARD
 1. สิทธิ์ในการใช้ห้องรับรอง Blue Ribbon Club Lounge จำนวน 4 ครั้ง เพื่อใช้เดินทางด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เส้นทางภายในประเทศ และ/หรือ ระหว่างประเทศ เฉพาะบัตร KTC X – BANGKOK AIRWAYS VISA SIGNATURE และ KTC X – BANGKOK AIRWAYS WORLD REWARDS MASTERCARD (เฉพาะสมาชิกบัตรหลัก) เท่านั้น
 2. สายการบินบางกอกแอร์เวย์สจะส่ง e-Voucher สำหรับการเข้าใช้ห้องรับรอง Blue Ribbon Club Lounge (ยกเว้นสนามบินสุวรรณภูมิ) ให้กับสมาชิกบัตรฯ โดยจะถูกนำเข้าบัญชีรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสของท่าน ภายใน 21 วัน และ e-Voucher จะมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติบัตรฯ แต่ไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2568
 3. สงวนสิทธิ์การใช้ e-Voucher 1 รหัส ต่อ สมาชิกบัตรฯ 1 ท่าน ต่อการใช้ 1 ครั้ง เท่านั้น
 4. สมาชิกบัตรฯ จะต้องแสดง e-Voucher ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมบัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน (Boarding Pass) ของตน เป็นเที่ยวบินขาออกของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และบัตรเครดิต KTC X – BANGKOK AIRWAYS แก่พนักงานต้อนรับห้องรับรอง BRC เพื่อเข้าใช้บริการ
 5. บัตรฯ e-Voucher นี้สำหรับใช้บริการห้องรับรอง Blue Ribbon Club Lounge ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ในสนามบิน (Participating Lounges) ที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ https://www.bangkokair.com/lounge
 6. สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้ใช้บริการ หากผู้ถือบัตรไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 4.
****ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Blue Ribbon Club Lounge (ยกเว้นสนามบินสุวรรณภูมิ) เฉพาะบัตร KTC – BANGKOK AIRWAYS VISA SIGNATURE และ KTC – BANGKOK AIRWAYS WORLD REWARDS MASTERCARD
 1. สิทธิ์ในการใช้ห้องรับรอง Blue Ribbon Club Lounge (ยกเว้นสนามบินสุวรรณภูมิ) จำนวน 2 ครั้ง เพื่อใช้เดินทางด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เส้นทางภายในประเทศ และ/หรือ ระหว่างประเทศตามที่ระบุในเว็บไซต์ https://www.bangkokair.com/lounge เฉพาะบัตร KTC – BANGKOK AIRWAYS VISA SIGNATURE และ KTC – BANGKOK AIRWAYS WORLD REWARDS MASTERCARD (เฉพาะสมาชิกบัตรหลัก)
 2. KTC มอบสิทธิ์เพื่อเข้าใช้ห้องรับรองบลูริบบอนคลับ สำหรับใช้เมื่อเดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และชำระค่าบัตรโดยสารด้วยบัตรเครดิตฯ แสดงบัตรเครดิตต่อพนักงานของสายการบินฯ เพื่อใช้สิทธิ์เข้าห้องรับรอง ชื่อผู้ถือบัตรและผู้เดินทางตรงกัน
 3. สิทธิ์การเข้า ใช้ห้องรับรองบลูริบบอนคลับ จำกัดเฉพาะสมาชิกบัตรหลักเท่านั้น ไม่รวมผู้ติดตาม
 4. สมาชิกต้องได้การอนุมัติเป็นสมาชิกบัตรเครดิต KTC-BANGKOK AIRWAYS แต่ไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2568
 5. สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้ใช้บริการ หากผู้ถือบัตรไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 2.