สายการบินเอทิฮัด

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 สมาชิกฟลายเออร์โบนัสสามารถสะสมคะแนนจากการเดินทางกับเอทิฮัดได้ โดยแจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่ถูกต้องเมื่อทำการสำรองที่นั่งกับเอทิฮัด และแสดงบัตรสมาชิกฟลายเออร์โบนัส หรือแจ้งหมายเลขสมาชิกของท่านทุกครั้งขณะเช็คอินกับเจ้าหน้าที่สายการบิน เพื่อร่วมสะสมคะแนน

ท่านสามารถรับคะแนนสะสมย้อนหลังได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่วันเดินทางบนเที่ยวบินของสายการบินเอทิฮัด

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสะสมคะแนนย้อนหลัง สมาชิกฟลายเออร์โบนัสสามารถติดต่อมายังส่วนบริการสมาชิกฟลายเออร์โบนัส โทร 1771 (ภายในประเทศ) 66(02) 270 6699 (กด 2 หลังจากเลือก ภาษา) ระหว่างเวลาทำการ 08.00 น. ถึง 20.00 น. เวลาประเทศไทย GMT+7 หรือสามารถส่งอีเมลได้ที่ flyerbonus@bangkokair.com วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

ทั้งนี้ จำนวนคะแนนสะสมที่ได้รับขึ้นอยู่กับรหัสชั้นโดยสารและจุดหมายปลายทางดังรายละเอียดในตาราง


Fare Type Booking Class Accumulation Rate (%)
The Residence P 400%
Diamond First Class F, A, R 250%

Pearl Business Class

J, C, D 175%
W 130%
Z 115%
Coral Economy Class H, B, Y 100%
M, K, Q, L 75%
U, V, G 50%
E, T 25%

เงื่อนไขการสะสมคะแนนกับสายการบินเอทิฮัด

 1. สมาชิกสามารถสะสมฟลายเออร์โบนัสจากการเดินทางบนเที่ยวบินของสายการบินเอทิฮัด เมื่อเดินทางบนชั้นโดยสาร Economy ชั้นโดยสาร Business หรือชั้นโดยสารระดับ First Class ในทุกรหัสชั้นโดยสารที่ไม่ใช่ ประเภทบัตรโดยสารรางวัล หรือบัตรโดยสารฟรีที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายบางรายการ
 2. บัตรโดยสารที่เดินทางด้วยรหัสชั้นโดยสาร N, I, O, S และ X ไม่สามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้
 3. การเดินทางบนเที่ยวบินเช่าเหมาลำไม่สามารถร่วมสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้
 4. คะแนนจากการเดินทางบนเที่ยวบินของสายการบินเอทิฮัดไม่สามารถนับรวมเพื่อการเลื่อนระดับเป็นสมาชิกระดับสมาชิกได้
 5. สำหรับเที่ยวบินที่ใช้รหัสเที่ยวบินร่วมของสายการบินเอทิฮัด สมาชิกสามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส ได้เฉพาะเที่ยวบินที่ทำการบินโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สที่ใช้รหัส "EY" และจะต้องมีรหัสชั้นโดยสาร (Booking class) ทีสามารถร่วมสะสมคะแนนได้
 6. สมาชิกสามารถทำการขอรับคะแนนจากการเดินทางกับสายการบินเอทิฮัดได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
 7. สำหรับการขอรับคะแนนที่ไม่ปรากฎย้อนหลัง สมาชิกต้องส่งเอกสารการเดินทาง (ตัวจริง) เช่น บัตรโดยสาร, บัตรผ่านขึ้นเครื่อง และรายละเอียดการเดินทางมาทางไปรษณีย์ที่

  ส่วนบริการสมาชิกฟลายเออร์โบนัส
  สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
  เลขที่ 99 หมู่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

  ทางฟลายเออร์โบนัสขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาสำหรับเอกสารที่เป็นสำเนา
 8. สำหรับเอกสารที่ส่งมาเพื่อการพิจารณาทั้งหมดจะไม่ส่งคืนกลับไปยังสมาชิก
 9. สมาชิกสามารถเลือกสะสมคะแนนได้เพียง 1 รายการสะสมคะแนนของแต่ละที่เท่านั้น
 10. ในกรณีที่สมาชิกได้สะสมคะแนนการเดินทางกับสายการบินเอทิฮัด แล้วจะไม่สามารถสะสมคะแนนกับทางฟลายเออร์โบนัสได้อีก
 11. คะแนนสะสมจากรายการสะสมคะแนนจะไม่สามารถโอนระหว่างกันได้

  * รหัสชั้นโดยสาร T มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560