สายการบินเจแปนแอร์ไลน์

สมาชิกฟลายเออร์โบนัสสามารถรับคะแนนสะสมจากการ เดินทางบนเที่ยวบินของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ได้ง่ายๆ เพียงแจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัส ในการทำการสำรองที่นั่งหรือเช็คอินเพื่อรับบัตรที่นั่งก่อนการเดินทาง

ทั้งนี้ท่านยังสามารถรับคะแนนสะสมย้อนหลังได้ภาย ในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่วันเดินทางบนเที่ยวบินของ สายการบินเจแปนแอร์ไลน์

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม หรือสะสมคะแนนย้อนหลัง สมาชิกฟลายเออร์โบนัสสามารถติดต่อมายังส่วน บริการสมาชิกฟลายเออร์โบนัสโทร 1771 (ภายในประเทศ) 66(02) 270 6699 (กด 2 หลังจากเลือก ภาษา) ระหว่างเวลาทำการ 08.00 น. ถึง 20.00 น. เวลาประเทศไทย GMT +7 หรือสามารถส่งอีเมลได้ที่ flyerbonus@bangkokair.com วันจันทร์ถึง วันอาทิตย์


Japan Airlines International Routes

Fare Type Booking Class Converted Class
Accumulation Rate (%)
First Class F, A F 150%
Business Class J, C, D, X C 125%
I B 70%
Premium Economy Class W Y 100%
E B 70%
N R 50%
Economy Class Y Y 100%
B, H, K, M, L, V, S B 70%
Q, N, O, G, R R 50%

Japan Airlines Domestic Routes

Fare Type Converted Class Accumulation Rate (%)
First Class F 150%
E 125%
Class-J J 110%
I 85%
Economy Class Y 100%
A 75%

เงื่อนไขการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสกับสายการบินเจแปนแอร์ไลน์

 1. สมาชิกสามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสจากการเดินทางบนเที่ยวบินของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เมื่อเดินทางบนชั้นโดยสาร Economyชั้นโดยสาร Premium Economy ชั้นโดยสาร Business หรือชั้นโดยสารFirst Class ในทุกรหัสชั้นโดยสารที่ไม่ใช่ ประเภทบัตรโดยสารรางวัล บัตรโดยสารฟรีหรือบัตรโดยสารราคาพิเศษที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายบางรายการ
 2. บัตรโดยสารที่เดินทางด้วยรหัสชั้นโดยสาร Z, U, P และ T ไม่สามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้
 3. การเดินทางบนเที่ยวบินเช่าเหมาลำไม่สามารถร่วมสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้
 4. คะแนนจากการเดินทางบนเที่ยวบินของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ไม่สามารถนับรวมเพื่อการเลื่อนระดับสมาชิกได้
 5. สำหรับเที่ยวบินที่ใช้รหัสเที่ยวบินร่วมของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ สมาชิกสามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้เฉพาะเที่ยวบินที่ทำการบินโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สที่ใช้รหัส "JL" และจะต้องมีรหัสชั้นโดยสาร (Booking class) ที่สามารถร่วมสะสมคะแนนได้
 6. สมาชิกสามารถทำการขอรับคะแนนจากการเดินทางกับสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
 7. สำหรับการขอรับคะแนนที่ไม่ปรากฎย้อนหลังสมาชิกต้องส่งเอกสารการเดินทาง (ตัวจริง) เช่น บัตรโดยสาร, บัตรผ่านขึ้นเครื่องและรายละเอียดการเดินทางมาทางไปรษณีย์ที่

  ส่วนบริการสมาชิกฟลายเออร์โบนัส
  สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
  เลขที่ 99 หมู่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

 8. สำหรับเอกสารที่ส่งมาเพื่อการพิจารณาทั้งหมดจะไม่ส่งคืนกลับไปยังสมาชิก
 9. สมาชิกสามารถเลือกสะสมคะแนนได้เพียง 1 รายการสะสมคะแนนของแต่ละที่เท่านั้น
 10. ในกรณีที่สมาชิกได้สะสมคะแนนการเดินทางกับสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ แล้วจะไม่สามารถสะสมคะแนนกับทางฟลายเออร์โบนัสได้อีก
 11. คะแนนสะสมจากรายการสะสมคะแนนจะไม่สามารถโอนระหว่างกันได้