สายการบินเจแปนแอร์ไลน์

สมาชิกฟลายเออร์โบนัส

สามารถรับ

คะแนนสะสม

จากการ เดินทางบนเที่ยวบินของสายการบิน

เจแปนแอร์ไลน์

ได้ง่ายๆ เพียงแจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัส ในการทำการสำรองที่นั่งหรือเช็คอินเพื่อรับบัตรที่นั่งก่อนการเดินทาง

ทั้งนี้ท่านยังสามารถรับคะแนนสะสมย้อนหลังได้ภาย ในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่วันเดินทางบนเที่ยวบินของ สายการบินเจแปนแอร์ไลน์

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม หรือ

สะสมคะแนน

ย้อนหลัง สมาชิกฟลายเออร์โบนัสสามารถติดต่อมายังส่วน บริการสมาชิกฟลายเออร์โบนัสโทร 1771 (ภายในประเทศ) 66(02) 270 6699 (กด 2 หลังจากเลือก ภาษา) ระหว่างเวลาทำการ 08.00 น. ถึง 20.00 น. เวลาประเทศไทย GMT +7 หรือสามารถส่งอีเมลได้ที่ [email protected] วันจันทร์ถึง วันอาทิตย์
On/After 1 April, 2022 (Departure date basis) *New
Compartment Booking Class Converted Class Accrual Factor
First Class F, A F 150%
A Z 0%
Business Class J, C, D, I C 125%
X B 70%
U Z 0%
Premium Economy Class W, R Y 100%
E B 70%
P R 50%
P T 0%
Economy Class Y Y 100%
B, H, K, M B 70%
L, V, S R 50%
O, G, Q, N, Z Q 30%
T T 0%
JAL Japan Domestic Flights
Compartment Booking Class Converted Class Accrual Factor
First Class   F 150%
  E 125%
  Z 0%
Class-J   J 110%
  I 85%
  Z 0%
Economy Class   Y 100%
  A 75%
  Z 0%

เงื่อนไขการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสกับสายการบินเจแปนแอร์ไลน์

 1. สามารถสะสมคะแนนจากบัตรโดยสาร ทั้งแบบขาเดียวหรือไป-กลับได้
 2. บัตรโดยสารที่เดินทางด้วยรหัสชั้นโดยสาร Z, U, P และ T ไม่สามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้
 3. การเดินทางบนเที่ยวบินเช่าเหมาลำไม่สามารถร่วมสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้
 4. คะแนนจากการเดินทางบนเที่ยวบินของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ไม่สามารถนับรวมเพื่อการเลื่อนระดับสมาชิกได้
 5. สำหรับเที่ยวบินที่ใช้รหัสเที่ยวบินร่วมของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ สมาชิกสามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้เฉพาะเที่ยวบินที่ทำการบินโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สที่ใช้รหัส "JL" และจะต้องมีรหัสชั้นโดยสาร (Booking class) ที่สามารถร่วมสะสมคะแนนได้
 6. สมาชิกสามารถทำการขอรับคะแนนจากการเดินทางกับสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ได้ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง
 7. สำหรับการขอรับคะแนนที่ไม่ปรากฎย้อนหลัง สมาชิกต้องส่งแสกนเอกสารการเดินทาง ดังนี้
      1.บัตรผ่านขึ้นเครื่อง (Boarding Pass)
      2.บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Ticket)
      3.ข้อมูลการเดินทาง (Flight Itinerary)
      โดยแนบไฟล์เอกสารคลิก ที่นี่ หรือ อีเมล [email protected]
      ทางฟลายเออร์โบนัสขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาสำหรับเอกสารแนบที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์
 8. สมาชิกสามารถเลือกสะสมคะแนนได้เพียง 1 รายการสะสมคะแนนของแต่ละที่เท่านั้น
 9. ในกรณีที่สมาชิกได้สะสมคะแนนการเดินทางกับสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ แล้วจะไม่สามารถสะสมคะแนนกับทางฟลายเออร์โบนัสได้อีก
 10. คะแนนสะสมจากรายการสะสมคะแนนจะไม่สามารถโอนระหว่างกันได้