สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค

สมาชิกฟลายเออร์โบนัส

สะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสจากการเดินทางบนเที่ยวบินของสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป

สามารถรับ

คะแนนสะสม

ได้ง่ายๆ เพียงแจ้งหมายเลขสมาชิก

ฟลายเออร์โบนัส

เมื่อสำรองที่นั่งหรือเช็คอินเพื่อรับบัตรที่นั่งก่อนการเดินทาง ทั้งนี้ ท่านยังสามารถรับคะแนนสะสมย้อนหลังได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่วันเดินทางบนเที่ยวบินของสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค
Fare Type Booking Class Accumulation Rate (%)
First Class F, A 150%
Business Class J, C, D, P*, I
125%
Premium Economy Class R, W, E 110%

Economy Class

Y, B, H 100%
K, M, L, V 50%
*รหัสชั้นโดยสาร P สามารถสะสมคะแนนได้ตั้งแต่ 20 เมษายน 2563

เงื่อนไขการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสกับสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค

 1. สามารถสะสมคะแนนจากบัตรโดยสาร ทั้งแบบขาเดียวหรือไป-กลับได้
 2. บัตรโดยสารที่เดินทางด้วยรหัสชั้นโดยสาร S, N, Q, O, X, T, U และ Z ไม่สามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้
 3. การเดินทางบนเที่ยวบินเช่าเหมาลำไม่สามารถร่วมสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้
 4. คะแนนจากการเดินทางบนเที่ยวบินของสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค ไม่สามารถนับรวมเพื่อการเลื่อนระดับสมาชิกได้
 5. สำหรับเที่ยวบินที่ใช้รหัสเที่ยวบินร่วมของสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค สมาชิกสามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้เฉพาะเที่ยวบินที่ทำการบินโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สที่ใช้รหัส "CX" และจะต้องมีรหัสชั้นโดยสาร (Booking class) ที่สามารถร่วมสะสมคะแนนได้
 6. สมาชิกสามารถทำการขอรับคะแนนจากการเดินทางกับสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค ได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
 7. สำหรับการขอรับคะแนนที่ไม่ปรากฎย้อนหลัง สมาชิกต้องส่งแสกนเอกสารการเดินทาง ดังนี้
      1.บัตรผ่านขึ้นเครื่อง (Boarding Pass)
      2.บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Ticket)
      3.ข้อมูลการเดินทาง (Flight Itinerary)
      โดยแนบไฟล์เอกสารคลิก ที่นี่ หรือ อีเมล [email protected]
      ทางฟลายเออร์โบนัสขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาสำหรับเอกสารแนบที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์
 8. สมาชิกสามารถเลือกสะสมคะแนนได้เพียง 1 รายการสะสมคะแนนของแต่ละที่เท่านั้น
 9. ในกรณีที่สมาชิกได้สะสมคะแนนการเดินทางกับรายการสะสมคะแนนเดอะมาร์โคโปโลคลับ และเอเชียไมล์ ของสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิคแล้ว จะไม่สามารถสะสมคะแนนกับทางฟลายเออร์โบนัสได้อีก
 10. คะแนนสะสมจากรายการสะสมคะแนนจะไม่สามารถโอนระหว่างกันได้