สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค

สมาชิกฟลายเออร์โบนัสสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสจากการเดินทางบนเที่ยวบินของสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป

สามารถรับคะแนนสะสมได้ง่ายๆ เพียงแจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัส เมื่อสำรองที่นั่งหรือเช็คอินเพื่อรับบัตรที่นั่งก่อนการเดินทาง ทั้งนี้ ท่านยังสามารถรับคะแนนสะสมย้อนหลังได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่วันเดินทางบนเที่ยวบินของสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค

Fare Type Booking Class Accumulation Rate (%)
First Class F, A 150%
Business Class J, C, D, P*, I
125%
Premium Economy Class R, W, E 110%

Economy Class

Y, B, H 100%
K, M, L, V 50%
*รหัสชั้นโดยสาร P สามารถสะสมคะแนนได้ตั้งแต่ 20 เมษายน 2563

เงื่อนไขการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสกับสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค

 1. สามารถสะสมคะแนนจากบัตรโดยสาร ทั้งแบบขาเดียวหรือไป-กลับได้
 2. บัตรโดยสารที่เดินทางด้วยรหัสชั้นโดยสาร X, T, U และ Z ไม่สามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้
 3. การเดินทางบนเที่ยวบินเช่าเหมาลำไม่สามารถร่วมสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้
 4. คะแนนจากการเดินทางบนเที่ยวบินของสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค ไม่สามารถนับรวมเพื่อการเลื่อนระดับสมาชิกได้
 5. สำหรับเที่ยวบินที่ใช้รหัสเที่ยวบินร่วมของสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค สมาชิกสามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้เฉพาะเที่ยวบินที่ทำการบินโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สที่ใช้รหัส "CX" และจะต้องมีรหัสชั้นโดยสาร (Booking class) ที่สามารถร่วมสะสมคะแนนได้
 6. สมาชิกสามารถทำการขอรับคะแนนจากการเดินทางกับสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค ได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
 7. สำหรับการขอรับคะแนนที่ไม่ปรากฎย้อนหลังสมาชิกต้องส่งเอกสารการเดินทาง (ตัวจริง) เช่น บัตรโดยสาร, บัตรผ่านขึ้นเครื่อง และรายละเอียดการเดินทางโดยแนบเอกสารขณะทำรายการคลิกที่นี่ หรือ อีเมล flyerbonus@bangkokair.com หรือทางไปรษณีย์ที่
   ส่วนบริการสมาชิกฟลายเออร์โบนัส
   สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
   เลขที่ 99 หมู่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
   แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
  ทางฟลายเออร์โบนัสขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาสำหรับเอกสารที่เป็นสำเนา
 8. สำหรับเอกสารที่ส่งมาเพื่อการพิจารณาทั้งหมดจะไม่ส่งคืนกลับไปยังสมาชิก
 9. สมาชิกสามารถเลือกสะสมคะแนนได้เพียง 1 รายการสะสมคะแนนของแต่ละที่เท่านั้น
 10. ในกรณีที่สมาชิกได้สะสมคะแนนการเดินทางกับรายการสะสมคะแนนเดอะมาร์โคโปโลคลับ และเอเชียไมล์ ของสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิคแล้ว จะไม่สามารถสะสมคะแนนกับทางฟลายเออร์โบนัสได้อีก
 11. คะแนนสะสมจากรายการสะสมคะแนนจะไม่สามารถโอนระหว่างกันได้