ธนาคารไทยพาณิชย์

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2561 เป็นต้นไป ผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์สามารถนำคะแนน SCB Rewards มาแลกเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส เพื่อแลกรางวัลต่างๆ โดยสามารถนำคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสมาแลกรางวัลตั๋วโดยสารจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์สและสายการบินพันธมิตร รางวัลบัตรกำนัลที่พักโรงแรม บริการรถเช่า ห้องรับรองพิเศษสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และรางวัลไลฟ์สไตล์ต่างๆอีกมากมาย โดยอัตราการแลกคะแนนจาก SCB Rewards เป็น คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส สำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์แต่ละประเภทสามาระอ่านเพิ่มเติมได้จากตารางอัตราการแลกคะแนนด้านล่าง

บัตรเครดิตในเครือไทยพาณิชย์ที่ร่วมโครงการ
ประเภทบัตรเครดิต คะแนน SCB Rewards คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส
SCB My Travel 3,000 1,000
บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ประเภทอื่นๆ 4,000

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์บริการลูกค้าบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ โทร 02 777 7777

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  • อัตราการแลกคะแนนสะสม คือ คะแนนสะสม SCB Rewards ทุกๆ 3,000 คะแนน สามารถแลกเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสได้ 1,000 คะแนน สำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB My Travel และ ทุกๆ 4,000 คะแนน สามารถแลกเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสได้ 1,000 คะแนน สำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ประเภทอื่นๆ
  • สมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์สามารถแลกคะแนนผ่านช่องทาง SCB Easy App หรือ ศูนย์บริการลูกค้าบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ โทร. 02 777 7777
  • สมาชิกบัตรที่ต้องการแลกคะแนน SCB Rewards เป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส ต้องเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัสก่อน หากท่านยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัส คลิกที่นี่ เพื่อสมัครเป็นสมาชิก
  • เมื่อสมาชิกบัตรฯ ได้แลกคะแนนสะสม SCB Rewards ไปเป็นคะแนนสะสม ฟลายเออร์ โบนัสแล้ว สมาชิกบัตรฯ จะไม่สามารถแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส กลับไปเป็นคะแนนสะสม SCB Rewards ได้อีก ไม่ว่ากรณีใดๆ
  • การแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสจะใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการ ทั้งนี้สมาชิกบัตรฯ ที่ ประสงค์จะใช้สิทธิ์แลกคะแนน จะต้องเผื่อเวลาสำหรับการดำเนินการแลกคะแนนสะสมดังกล่าว โดยหลัง จากการแลกคะแนนสะสมดังกล่าว สมาชิกบัตรฯ สามารถทำการแลกรับบัตรโดยสารได้ที่ flyerbonus.bangkokair.com โดยต้องทำการแลกรับรางวัลก่อนวันเดินทางเป็นเวลาอย่างน้อย 5 วัน
  • การแลกคะแนนสะสมนี้จะไม่รวมเข้าในการพิจารณาการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิก
  • การแลกรับรางวัลขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และรายการสะสม คะแนนฟลายเออร์โบนัสเท่านั้น สมาชิกสามารถแลกรับรางวัลได้ที่ flyerbonus.bangkokair.com
  • ธนาคารฯ และสายการบินบางกอกแอร์เวย์สต่างขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ข้อกำหนด / เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า