ธนาคารซิตี้แบงก์

ฟลายเออร์โบนัสประกาศความร่วมมือกับซิตี้ เพื่อให้สิทธิพิเศษด้านการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ผู้ถือบัตรซิตี้ สามารถโอนคะแนนสะสม ซิตี้ รีวอร์ด เป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส เพื่อแลกรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลตั๋วโดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์สและสายการบินพันธมิตร รางวัลบัตรกำนัลที่พักโรงแรม บริการรถเช่า ห้องรับรองพิเศษสายการบินบางกอกแอร์เวย์สและรางวัลไลฟ์สไตล์ต่างๆอีกมากมาย ผู้ถือบัตรฯ สามารถรับอัตราแลกคะแนนที่คุ้มค่ามากขึ้น โดยสามารถแลก 3 คะแนน ซิตี้ รีวอร์ด ต่อ 1 คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส*

ประเภทบัตรเครดิตซิตี้ คะแนนสะสม ซิตี้ รีวอร์ด คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส
ซิตี้ อัลทิมา 3,000

1,000 คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส

ซิตี้ เพรสทีจ 3,000
ซิตี้ พรีเมียร์ 3,000
ซิตี้ รีวอร์ด 5,000
อัตราแลกคะแนนที่แนะนำ
สำหรับการโอนคะแนนขั้นต่ำ 30,000 คะแนน ซิตี้ รีวอร์ด เท่ากับ 10,000 คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส สำหรับบัตรที่ร่วมรายการ (เทียบเท่ากับบัตรโดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ภายในประเทศ ชั้นประหยัด ไป-กลับ ภูเก็ต เชียงใหม่ หรือเส้นทางบินอื่นๆ) รายละเอียดอัตราการโอนคะแนนตามตารางด้านล่าง
ประเภทบัตรเครดิตซิตี้ คะแนนสะสม ซิตี้ รีวอร์ด คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส
ซิตี้ อัลทิมา 30,000

10,000 คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส
(เทียบเท่ากับบัตรโดยสาร ภายในประเทศชั้นประหยัด ไป-กลับ ภูเก็ต เชียงใหม่ หรือเส้นทางบินอื่นๆ)

ซิตี้ เพรสทีจ 30,000
ซิตี้ พรีเมียร์ 30,000
ซิตี้ รีวอร์ด 50,000


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.citibank.co.th/thankyou 

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  • อัตราการแลกคะแนนสะสม คือ ทุกๆ 3,000 คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด สามารถแลกเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสได้ 1,000 คะแนน สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ อัลทิมา, ซิตี้ เพรสติจ และ ซิตี้ พรีเมียร์ และ ทุกๆ 5,000 คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด สามารถแลกเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสได้ 1,000 คะแนน สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด
  • สมาชิกบัตรเครดิตซิตี้สามารถแลกคะแนนผ่านช่องทาง www.citibank.co.th/thankyou   
  • สมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ที่ต้องการแลกคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด เป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส ต้องเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัสก่อน หากท่านยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัส คลิกที่นี่ เพื่อสมัครเป็นสมาชิก
  • เมื่อสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ ได้แลกคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด ไปเป็นคะแนนสะสม ฟลายเออร์ โบนัสแล้ว สมาชิกบัตรฯ จะไม่สามารถแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส กลับไปเป็นคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด ได้อีก ไม่ว่ากรณีใดๆ
  • การแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสจะใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการ ทั้งนี้สมาชิกบัตรฯ ที่ ประสงค์จะใช้สิทธิ์แลกคะแนน จะต้องเผื่อเวลาสำหรับการดำเนินการแลกคะแนนสะสมดังกล่าว โดยหลัง จากการแลกคะแนนสะสมดังกล่าว สมาชิกบัตรฯ สามารถทำการแลกรับบัตรโดยสารได้ที่ flyerbonus.bangkokair.com โดยต้องทำการแลกรับรางวัลก่อนวันเดินทางเป็นเวลาอย่างน้อย 5 วัน
  • การแลกคะแนนสะสมนี้จะไม่รวมเข้าในการพิจารณาการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิก
  • การแลกรับรางวัลขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และรายการสะสม คะแนนฟลายเออร์โบนัสเท่านั้น สมาชิกสามารถแลกรับรางวัลได้ที่ flyerbonus.bangkokair.com
  • ธนาคารฯ และสายการบินบางกอกแอร์เวย์สต่างขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ข้อกำหนด / เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า