ธนาคารทหารไทยธนชาต (ทีทีบี)

สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารทหารไทยธนชาต (ทีทีบี) สามารถโอนคะแนนสะสม ทีทีบี รีวอร์ด พลัส มาเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสเพื่อนำไปใช้แลกรางวัลต่างๆ อาทิ บัตรโดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และสายการบินพันธมิตร  รวมถึงบัตรรางวัลห้องพักในโรงแรมชั้นนำ รถเช่า และอื่น ๆ อีกมากมาย

ประเภทบัตรเครดิตทีทีบีที่ร่วมรายการ และอัตราการแลกคะแนนสะสม ทีทีบี รีวอร์ด พลัส เป็นคะแนนฟลายเออร์โบนัสตามตารางด้านล่าง 
ประเภทบัตรเครดิตทีทีบี คะแนนสะสม ทีทีบี รีวอร์ด พลัส คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส
- ทีทีบี รีเซิร์ฟ อินฟินิท
- ทีทีบี รีเซิร์ฟ ซิกเนเจอร์
- ทีทีบี แอปโซลูท
3,000 1,000
- ทีทีบี รอยัล ท็อป บราส
- ทีทีบี โซ ฟาสต์
- ทีทีบี โกบอลเฮ้าส์ 
3,000 600
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนคะแนน ทีทีบี รีวอร์ด พลัส
ทีทีบี คอนแทค เซ็นเตอร์ : โทร 1428
เว็บไซต์ : www.ttbbank.com

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตทีทีบีที่ร่วมรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรหลักที่มีคะแนนทีทีบีรีวอร์ด พลัส ในบัตรเท่านั้น
 • อัตราการโอนคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต ทีทีบี รีเซิร์ฟ อินฟินิท, ทีทีบี รีเซิร์ฟ ซิกเนเจอร์ และ ทีทีบี แอปโซลูท คือ ทุก ๆ 3,000 คะแนน เท่ากับ 1,000 คะแนนฟลายเออร์โบนัส (อัตราแลกคะแนนขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 3,000 คะแนน ทีทีบีรีวอร์ด พลัส)
 • อัตราการโอนคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต ทีทีบี รอยัล ท็อป บราส, ทีทีบี โซ ฟาสต์ และ ทีทีบี โกบอลเฮ้าส์  คือ ทุก ๆ 3,000 คะแนน เท่ากับ 600 คะแนนฟลายเออร์โบนัส (อัตราแลกคะแนนขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 3,000 คะแนน ทีทีบีรีวอร์ด พลัส)
 • ผู้ถือบัตรเครดิตทีทีบี ที่ขอแลกคะแนนสะสม ทีทีบี รีวอร์ด พลัส เป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสจะต้องเป็นสมาชิกของรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสด้วย หากท่านยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัส กรุณา คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
 • ชื่อของผู้ถือบัตรเครดิตทีทีบี และ สมาชิกฟลายเออร์โบนัส จะต้องสะกดถูกต้องตรงกัน ผู้ถือบัตรเครดิตฯ ไม่สามารถโอนคะแนนให้แก่สมาชิกฟลายเออร์โบนัสท่านอื่นได้
 • เมื่อผู้ถือบัตรเครดิตทีทีบี ได้โอนคะแนนสะสม ทีทีบี รีวอร์ด พลัส มาเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส แล้ว ผู้ถือบัตรเครดิตฯ จะไม่สามารถโอนคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสกลับไปเป็นคะแนนสะสม ทีทีบี รีวอร์ด พลัส ได้
 • การโอนคะแนนสะสม ทีทีบี รีวอร์ด พลัส มาเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสจะใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ ทั้งนี้ผู้ที่ประสงค์จะแลกคะแนนฟลายเออร์โบนัสเป็นรางวัลต่าง ๆ กรุณาเผื่อเวลาสำหรับการดำเนินการดังกล่าว   
 • เงื่อนไขการแลกรับรางวัลฟลายเออร์โบนัส เป็นไปตามที่สายการบินฯ และรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสกำหนด
 • คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสที่ได้มาจากการแลกคะแนนบัตรเครดิตฯ จะไม่รวมเข้าในการพิจารณาการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิก
 • ผู้ถือบัตรเครดิตทีทีบี สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคะแนนทีทีบี รีวอร์ด พลัส ที่ ทีทีบี คอนแทค เซ็นเตอร์ : โทร 1428 หรือ www.ttbbank.com
 • ธนาคารฯ และสายการบินบางกอกแอร์เวย์สต่างขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ข้อกำหนด / เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารฯ และฟลายเออร์โบนัสถือเป็นสิ้นสุด หากมีขัอสงสัยโต้แย้งให้ถือเอาเกณฑ์ตัดสินของธนาคารฯ และฟลายเออร์โบนัสเป็นข้อยุติ