บัตรเครดิต กรุงศรี

สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท สามารถใช้คะแนนกรุงศรี พอยต์ จำนวน 1,500 คะแนน แลกเป็น คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสได้ 500 คะแนน เพื่อนำไปแลกรับบัตรโดยสารรางวัล สายการบินบางกอก แอร์เวย์ส หรือรางวัลอื่น ๆ อาทิ รางวัลบัตรที่พักโรงแรม รางวัลบัตรใช้บริการรถเช่า โดยรางวัลบัตรโดยสาร ขาเดียวเส้นทางภายในประเทศเริ่มต้นเพียง 5,000 คะแนน และ 7,500 คะแนนสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศเท่านั้น

บัตรเครดิต กรุงศรี ที่ร่วมโครงการ

บัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า, บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม, บัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ และ บัตรเครดิต กรุงศรี นาว
คะแนนกรุงศรี พอยต์ คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส
1,500 500
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแลกคะแนนสะสม www.Krungsricard.com หรือ ติดต่อ Krungsri Credit Card Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02 646 3555

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  1. คะแนนกรุงศรี พอยต์ 1,500 คะแนนสามารถแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสได้ 500 คะแนน การโอนคะแนนกรุงศรี พอยต์ มาเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสสามารถโอนได้ทุก 1,500 คะแนน
  2. สมาชิกจะต้องทำรายการผ่านแอป UCHOOSE ผ่านศูนย์บริการบัตร ศูนย์บริการลูกค้า กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ โทร. 0 2296 5566, ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ 0 2627 4788, ศูนย์บริการสมาชิกบัตร กรุงศรี แพลทินัม 0 2646 3555, ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทั่วไป และ บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม โทร. 0 2646 3000 และ ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต เจซีบี แพลทินัม 0 2646 3939
  3. ผู้ถือบัตรเครดิต กรุงศรี ที่ขอแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสจะต้อง เป็นสมาชิกของรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสด้วย หากท่านยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัส คลิกที่นี่ เพื่อสมัครเป็นสมาชิก
  4. เมื่อผู้ถือบัตรเครดิต กรุงศรี ได้โอนคะแนนกรุงศรี พอยต์ มาเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส แล้ว ผู้ถือบัตรเครดิต กรุงศรี จะไม่สามารถโอนคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสกลับไปเป็นคะแนนกรุงศรี พอยต์ ได้อีก และฟลายเออร์โบนัสจะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับคะแนนที่ได้แลกไปแล้ว หรือการกระทำใดๆ ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
  5. การแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสจะใช้เวลาประมาณ 10 วันทำการ ทั้งนี้ผู้ถือบัตรเครดิต กรุงศรี ที่ ประสงค์จะใช้สิทธิ์แลกคะแนน จะต้องเผื่อเวลาสำหรับการดำเนินการแลกคะแนนสะสมดังกล่าว โดยหลัง จากการแลกคะแนนสะสมดังกล่าว ผู้ถือบัตรเครดิต กรุงศรี สามารถทำการแลกรับบัตรโดยสารได้ที่ www.flyerbonus.bangkokair.com โดยต้องทำการแลกรับรางวัลก่อนวันเดินทางเป็นเวลาอย่างน้อย 5 วัน
  6. การแลกคะแนนสะสมนี้จะไม่รวมเข้าในการพิจารณาการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิก
  7. การแลกรับรางวัลขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และรายการสะสม คะแนนฟลายเออร์โบนัสเท่านั้น สมาชิกสามารถแลกรับรางวัลได้ที่ www.flyerbonus.bangkokair.com
  8. สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือบัตรเครดิต กรุงศรี ทราบ ล่วงหน้า