ธนาคารธนชาต

ตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ผู้ถือบัตรเครดิตธนชาต สามารถนำคะแนนสะสม T-Rewards ของท่าน แลกเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส เพื่อแลกรางวัลต่างๆ จากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และธุรกิจพันธมิตรที่ร่วมรายการ อาทิ รางวัลบัตรโดยสาร รางวัลบัตรที่พักโรงแรม รางวัลบัตรใช้บริการรถเช่า โดยรางวัลบัตรโดยสารขาเดียวเส้นทางภายในประเทศเริ่มต้นที่ 5,000 คะแนน และ 7,500 คะแนนสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศเท่านั้น


คะแนนสะสม T-Rewards คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส
1,000 500

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์บริการลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารธนชาต โทร 1770

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. สิทธิพิเศษสำหรับเครดิตธนชาต และ/หรือ บัตรเครดิตนครหลวงไทย เฉพาะบัตรหลักที่มีคะแนนในบัตรเท่านั้น ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ My Choice T-Rewards ตามระยะเวลาที่กำหนด (ยกเว้น บัตรเครดิต แมกซ์ วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิต ลีฟ มาสเตอร์การ์ด แพลทินัม และบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ)
 2. คะแนนสะสม T-Rewards ทุกๆ 1,000 คะแนน แลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสได้ 500 คะแนน การโอนคะแนนสะสม T-Rewards เป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส สามารถโอนได้ ทุกๆ 1,000 คะแนน (หากมีเศษของการโอนคะแนน FlyerBonus ธนาคารฯ จะทำการปัดเศษลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 3. คะแนนสะสม T-Rewards จะถูกหักทันทีที่ธนาคารฯ ได้รับแบบฟอร์มการแลกของกำนัล
 4. ผู้ถือบัตรเครดิตธนชาต สามารถแลกคะแนนผ่านธนาคารธนชาต ตามช่องทางและเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด
 5. ผู้ถือบัตรเครดิตธนชาต ที่ขอแลกคะแนน T-Rewards เป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส ต้องเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัส หากท่านยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัส คลิกที่นี่ เพื่อสมัครเป็นสมาชิก
 6. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนชาตที่ได้โอนคะแนนสะสม T-Rewards มาเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสแล้ว ผู้ถือบัตรเครดิตธนชาต ไม่สามารถโอนคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสกลับไปเป็นคะแนนสะสม T-Rewards ได้อีก และธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับคะแนนสะสมที่ได้แลกไปแล้ว
 7. การโอนคะแนน T-Rewards เป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ
 8. การแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสจะใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ ทั้งนี้ผู้ถือบัตรเครดิตธนชาต ที่ประสงค์จะแลกคะแนน จะต้องเผื่อเวลาสำหรับการดำเนินการแลกคะแนนสะสมดังกล่าว โดยหลังจากการแลกคะแนนสะสมดังกล่าว ผู้ถือบัตรเครดิตธนชาต สามารถทำการแลกรับบัตรโดยสารรางวัลได้ที่ flyerbonus.bangkokair.com
 9. การแลกคะแนนสะสมนี้จะไม่รวมเข้าในการพิจารณาการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิก
 10. การรับแลกรางวัลฟลายเออร์โบนัส เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสายการบิน และรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสเท่านั้น
 11. ธนาคารฯ และสายการบินฯ ต่างขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1770 กด 0 กด 2 กด 2 หรือ www.thanachartbank.co.th
 13. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FlyerBonus Program โทร. 1771 กด 2 (วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-20.00 น.) หรือ http://flyerbonus.bangkokair.com