อีสเทิร์น แมนโกรฟส์ โฮเทล แอนด์ สปา บาย อนันตรา

อีสเทิร์น แมนโกรฟส์ โฮเทล แอนด์ สปา บาย อนันตรา

อีสเทิร์น แมนโกรฟส์ โฮเทล แอนด์ สปา บาย อนันตรา ตั้งตระหง่านอยู่ริมน้ำ เป็นสวรรค์ตามธรรมชาติที่อยู่ไม่ไกลจากแสงสีของตัวเมือง ในอาณาบริเวณใกล้เคียงประกอบไปด้วยโรงแรม มารีนา ร้านค้าปลีก และที่พักอาศัย จึงช่วยเติมเต็มประสบการณ์การพักผ่อนในอาบูดาบีได้เป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้นความงดงามของป่าโกงกางอันล้ำค่าในบริเวณนี้เป็นฉากหลังอันสวยงามที่แฝงตัวอยู่กับสถาปัตยกรรมของโรงแรมได้อย่างน่าประทับใจ

คะแนนที่ได้รับ / ครั้ง ราคา
750 อัตราที่กำหนด

อีสเทิร์น แมนโกรฟส์ โฮเทล แอนด์ สปา บาย อนันตรา
P.O. Box 128555, Sheikh Zayed Street, Abu Dhabi, United Arab Emirates
โทร: +971 2 656 1000
แฟกซ์: +971 2 656 1009
อีเมล:  easternmangroves@anantara.com
เว็บไซต์: abu-dhabi.anantara.com


เงื่อนไขและข้อกำหนด:

หากสมาชิกต้องการสะสมคะแนนจากการใช้บริการ สมาชิกต้องแสดงความจำนงในการเก็บคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส และแจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่ถูกต้องทุกครั้งที่ทำการสำรองห้องพัก หรือรับบริการจากธุรกิจพันธมิตร
 • การสำรองห้องพักขึ้นอยู่กับห้องพักที่ว่าง และไม่สามารถใช้ได้ในช่วงที่งดสำรองห้องพัก
 • เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากสายการบิน ผู้เข้าพักต้องชำระค่าห้องพักตามราคาที่สามารถนำมาสะสมคะแนนได้ (Eligible Rate)* และ เป็นการเข้าพักที่นำมาสะสมคะแนนได้ (Eligible Stay)
 • ราคาที่สามารถนำมาสะสมคะแนนได้หมายถึงราคาห้องพักที่ปรากฏในเว็บไซต์โรงแรม กรุณาติดต่อส่วนสำรองห้องพักสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาห้องพักที่สามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้
 • ราคาที่สามารถนำมาสะสมคะแนนได้ไม่รวมราคาสำหรับบริษัทนำเที่ยว ราคาเข้าพักแบบหมู่คณะ และแพ็กเกจ การเข้าพักฟรี ราคาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และราคาตัวแทนจำหน่ายห้องพักทางอินเทอร์เน็ต
 • ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ส่วนลด หรือแพ็กเกจอื่น ๆ และไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือแลกเป็นเงินสดได้
 • ยังไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายพิเศษ โปรดติดต่อโรงแรมเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ในกรณีที่ผู้เข้าพักไม่สามารถระบุหมายเลขสมาชิก จะไม่ได้รับคะแนนตามข้อกำหนดและไม่สามารถเรียกร้องคะแนนย้อนหลังได้
 • คะแนนสะสมพิเศษจากข้อเสนอนี้จะไม่รวมเข้าในการพิจารณาการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิก
 • คะแนนสะสมจะได้รับการบันทึกภายใน 4-6 สัปดาห์หลังจากเข้าพัก
 • เงื่อนไขอื่นๆประกอบการสะสมคะแนนจากการการรับบริการเข้าพัก เป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด
 • หากมีข้อสงสัยโต้แย้งให้ถือเอาเกณฑ์ตัดสินของโรงแรมเป็นข้อยุติ