ดุสิตธานี มะนิลา ฟิลิปปินส์

ดุสิตธานี มะนิลา ฟิลิปปินส์

โรงแรม ดุสิตธานี มะนิลา

ตั้งอยู่ ณ ใจกลางย่านเศรษฐกิจสำคัญอันดับหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางชุมชนเมืองที่กำลังขยายตัวสะดวกในการเดินทางไปยังเมืองที่ งดงาม โบราณสถาน และศูนย์ประชุมต่างๆ
คะแนนที่ได้รับ / ครั้ง ราคา
500 อัตราที่กำหนด

อายาลา เซ็นเตอร์ 1223 มาคาติ ซิตี้ เมโทร กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์
โทร: +63 2238 8888
อีเมล: [email protected]
เว็บไซต์: www.dusit.com/dusitthani/manila


เงื่อนไขและข้อกำหนด

หากสมาชิกต้องการสะสมคะแนนจากการใช้บริการ สมาชิกต้องแสดงความจำนงในการเก็บคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส และแจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่ถูกต้องทุกครั้งที่ทำการสำรองห้องพัก หรือรับบริการจากธุรกิจพันธมิตร

 • สมาชิกต้องติดต่อโรงแรมดุสิตที่ร่วมรายการโดยตรง เพื่อสำรองห้องพักล่วงหน้าผ่าน โทร +63 2238 8888 or [email protected]
 • ขึ้นอยู่กับสถานะห้องว่าง
 • เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากสายการบิน ผู้เข้าพักต้องชำระค่าห้องพักตามราคาที่สามารถนำมาสะสมคะแนนได้ (Eligible Rate)* และ เป็นการเข้าพักที่นำมาสะสมคะแนนได้ (Eligible Stay)
 • ผู้เข้าพักจะต้องแสดงบัตรสมาชิก หรือแจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัส ที่ยังไม่หมดอายุขณะเช็คอิน และแสดงความจำนงเพื่อขอรับคะแนนสะสมจากการเข้าพัก โดยทางรีสอร์ท
 • ในกรณีที่ผู้เข้าพักไม่สามารถระบุหมายเลขสมาชิก จะไม่ได้รับคะแนนตามข้อกำหนดและไม่สามารถเรียกร้องคะแนนย้อนหลังได้
 • การเข้าพักที่นำมาสะสมคะแนนได้ หมายถึง การเข้าพักหนึ่งคืนหรือมากกว่าหนึ่งคืนต่อเนื่องของสมาชิกโปรแกรมสะสมคะแนนของสายการบิน ซึ่งสำรองห้องพักในราคาที่ร่วมโปรโมชั่นได้ ณ โรงแรมที่ร่วมรายการ โดยไม่คำนึงถึงจำนวนครั้งที่สมาชิกเช็คอินหรือเช็คเอาต์ในระหว่างการเข้าพัก
 • โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดช่วงงดร่วมรายการ
 • การยกเลิกการจองห้องพักขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโรงแรม
 • ราคาที่สามารถนำมาสะสมคะแนนได้ไม่รวมราคาสำหรับบริษัทนำเที่ยว ราคาเข้าพักแบบหมู่คณะ และแพ็กเกจ การเข้าพักฟรี ราคาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และราคาตัวแทนจำหน่ายห้องพักทางอินเทอร์เน็ต
 • ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ส่วนลด หรือแพ็กเกจอื่น ๆ และไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือแลกเป็นเงินสดได้
 • ยังไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายพิเศษ โปรดติดต่อโรงแรมเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • คะแนนสะสมจะได้รับการบันทึกภายใน 15 วันทำการหลังจากการเข้าพักแล้ว และทางสายการบินได้รับรายชื่อจากทางโรงแรมแล้ว
 • เงื่อนไขอื่นๆประกอบการสะสมคะแนนจากการการรับบริการเข้าพัก เป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด
 • หากมีข้อสงสัยโต้แย้ง ให้ถือเอาเกณฑ์ตัดสินของโรงแรมดุสิตธานีเป็นข้อยุติ
 • กรุณาติดต่อโรงแรมที่ร่วมรายการสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงแรม