กลุ่มโรงแรมในเครือบุราส่าหรี

บุราส่าหรี เฮอริเทจ

หลวงพระบาง, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว