Agoda

อโกด้ามีความภาคภูมิใจในความเป็นที่น่าเชื่อถือ เข้าถึงได้และมีเครือข่ายพันธมิตรมากมาย พร้อมนำเสนอโรงแรมที่หลากหลายและมุ่งมั่นที่จะมอบราคาที่ดีที่สุดให้ลูกค้าอยู่เสมอ โดยมุ่งหวังที่จะช่วยให้ทุกคนเดินทางท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้นในราคาที่ไม่แพง พร้อมทั้งสนุกสนานกับการเดินทางได้มากยิ่งขึ้น สมาชิกฟลายเออร์โบนัสสามารถระบุเลขสมาชิกเพื่อสะสมคะแนนกับอโกด้าได้เพียงจองจากลิงก์ด้านล่างนี้

สมาชิกฟลายเออร์โบนัสสามารถระบุเลขสมาชิกเพื่อสะสมคะแนนกับอโกด้าได้เพียงจองจากลิงก์ด้านล่างนี้

ประเภทห้องพัก ราคา คะแนนที่ได้รับ/ครั้ง
ตามที่อโกด้ากำหนด ตามที่อโกด้ากำหนด ตามที่อโกด้ากำหนด

Agoda
999/9 ถนน พระรามที่ 1 แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็ปไซต์ : http://www.agoda.com

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  • ขึ้นอยู่กับสถานะห้องว่าง
  • เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากสายการบิน ผู้เข้าพักต้องชำระค่าห้องพักตามราคาที่สามารถนำมาสะสมคะแนนได้ (Eligible Rate)* และ เป็นการเข้าพักที่นำมาสะสมคะแนนได้ (Eligible Stay)
  • ราคาที่สามารถนำมาสะสมคะแนนได้ไม่รวมราคาสำหรับบริษัทนำเที่ยว ราคาเข้าพักแบบหมู่คณะ และแพ็กเกจ การเข้าพักฟรี ราคาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และราคาตัวแทนจำหน่ายห้องพักทางอินเทอร์เน็ต
  • การเข้าพักที่นำมาสะสมคะแนนได้ หมายถึง การเข้าพักหนึ่งคืนหรือมากกว่าหนึ่งคืนต่อเนื่องของสมาชิกโปรแกรมสะสมคะแนนของสายการบิน ซึ่งสำรองห้องพักในราคาที่ร่วมโปรโมชั่นได้ ณ โรงแรมที่ร่วมรายการ โดยไม่คำนึงถึงจำนวนครั้งที่สมาชิกเช็คอินหรือเช็คเอาต์ในระหว่างการเข้าพัก
  • ผู้เข้าพักแจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัส ที่ยังไม่หมดอายุขณะล๊อคอิน ที่ www.agoda.com
  • คะแนนสะสมจะได้รับการบันทึกภายใน 4-6 สัปดาห์
  • หากมีข้อสงสัยโต้แย้ง ให้ถือเอาเกณฑ์ตัดสินของ Agoda