ขั้นตอนการแลกรับรางวัลและใช้บริการรางวัลกับธุรกิจพันธมิตรโรงแรมที่พัก และบริการรถเช่า

สมาชิกจะได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการธุรกิจพันมิตรเพิ่มมากขึ้น โดยนำคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสมาแลกเป็นบัตรรางวัลห้องพักหรือบริการรถเช่าในรูปแบบบัตรรางวัลดิจิทัล (E-voucher) กับธุรกิจพันธมิตรโรงแรมที่พัก และบริการรถเช่าชั้นนำที่ร่วมรายการ

สมาชิกสามารถแจ้งหมายเลขบัตรรางวัลหรือแสดงบัตรรางวัล เมื่อติดต่อสำรองห้องพักหรือรถเช่า หรือแสดง ณ เคาน์เตอร์เช็คอินของธุรกิจพันธมิตรที่ร่วมรายการ (เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับรูปแบบการให้บริการของแต่ละธุรกิจพันธมิตร)

สำหรับรายละเอียดขั้นตอนในการแลกบัตรรางวัลห้องพักและบริการรถเช่า สมาชิกสามารถอ่าน 'ขั้นตอน' การแลกรางวัลและการใช้บริการบัตรรางวัลดิจิทัล ( E-voucher) ได้จากด้านล่าง

STEP 1
ลงชื่อเข้าใช้ระบบสมาชิก และ กดที่เมนู "การแลกรับรางวัล" เลือก รางวัล "บัตรห้องพักโรงแรม" หรือ "บริการรถเช่า"
STEP 2
เลือกโรงแรมหรือบริการรถเช่าที่ต้องการแลกบัตรรางวัล
STEP 3
คลิก "แลกรางวัล" และ ยอมรับ "ข้อกำหนดและเงื่อนไข การแลกของรางวัล"
STEP 4
คะแนนของคุณจะถูกตัดอัตโนมัติ เมื่อการแลกรางวัลสมบูรณ์จะมีข้อความปรากฏ ขึ้นให้ตรวจสอบบัตรรางวัลใน "บัตรรางวัลของฉัน" หรือ ในอีเมล์
STEP 5
คุณสามารถแสดงข้อความ แจ้งหมายเลขบัตรรางวัล หรือ อีเมล์ยืนยันบัตรรางวัลแก่ศูนย์บริการสำรองห้องพักโรงแรม และบริการรถเช่า หรือ ณ เคาน์เตอร์เช็คอินของโรงแรมที่พักและบริการรถเช่า ที่ร่วมรายการ

ธุรกิจพันธมิตรที่ร่วมรายการ

ธุรกิจพันธมิตรโรงแรมที่พัก

 • โรงแรม รีสอร์ท และสปา ในเครืออนันตรา                                                      
 • กลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทในเครืออวานี
 • โรงแรมบุราส่าหรี
 • โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
 • ชาเทรียม โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์
 • จามส์เฮ้าส์
 • โรงแรมในเครือดุสิต โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
 • โรงแรม รีสอร์ต และวิลล่าในเครือครอสทู ครอสทูไวบ์ และอเวย์

ธุรกิจพันธมิตรบริการรถเช่า

 • เอวิสรถเช่า
 • เฮิรทซ์ประเทศไทย

เงื่อนไขและข้อกำหนดบัตรรางวัล

 1. บัตรรางวัลฉบับนี้สำหรับใช้บริการกับธุรกิจพันธมิตรที่ระบุบนบัตรรางวัลเท่านั้น
 2. วันหมดอายุจะปรากฏอยู่บนบัตรรางวัล สมาชิกสามารถใช้บัตรรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น บัตรรางวัลที่หมดอายุแล้วให้ถือเป็นโมฆะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นรางวัลหรือสิ่งมีค่าอื่นๆได้
 3. สมาชิกจะต้องติดต่อธุรกิจพันธมิตรล่วงหน้า เพื่อทำการจองวันและเวลาการเข้าใช้บริการพร้อมกับแจ้งขอใช้บัตรรางวัลฟลายเออร์โบนัสสำหรับชำระค่าบริการ เมื่อได้รับการยืนยันการสำรองห้องพักหรือบริการรถเช่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาชิกจะได้รับรหัสการจองจากธุรกิจพันธมิตรเพื่อใช้อ้างอิงในการเข้าใช้บริการ
 4. สมาชิกจะต้องแสดงบัตรางวัลหรือแจ้งรหัสบัตรรางวัล ( Certificate Code) และหมายเลขสมาชิกของท่าน ณ เคานเตอร์บริการของธุรกิจพันธมิตร
 5. บัตรรางวัลนี้ใช้ได้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสและธุรกิจพันธมิตร และจำกัดจำนวนสินค้า/บริการในบางช่วงเวลา 
 6. บัตรรางวัลฉบับนี้สามารถใช้ได้ 1 ครั้งเท่านั้น ไม่สามารถขอยกเลิกบัตรรางวัล เพื่อรับคะแนนสะสมกลับคืนสู่บัญชีได้
 7. บัตรรางวัลนี้ไม่สามารถชำระค่าบริการ/หรือภาษีอื่นได้ๆ
 8. สมาชิกไม่สามารถขยายเวลาการใช้บัตรรางวัล หรือขอรับคืนเป็นเงินสด หรือขอเปลี่ยนแปลงเป็นรางวัลอื่น ๆ ได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 9. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ไม่อนุญาตให้มีการซื้อ - ขายบัตรรางวัลในทุกกรณี และสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบผลจากการกระทำธุรกรรมที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
 10. โปรดเก็บรักษาบัตรรางวัลฉบับนี้อย่างดี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนบัตรรางวัล บัตรรางวัลดังกล่าวจะตกเป็นโมฆะ และสมาชิกไม่สามารถขอคะแนนกลับคืนสู่บัญชีได้
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม หรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดในรายการแลกบัตรรางวัลนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ฟลายเออร์โบนัสกำหนด ในกรณีพิพาท คำตัดสินของฟลายเออร์โบนัสถือเป็นสิ้นสุด