แลกบัตรโดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์สด้วย Points+Cash

สมาชิกฟลายเออร์โบนัสสามารถใช้คะแนนสะสมเป็นส่วนลด (Points+Cash) ในการชำระค่าบัตรโดยสารในเส้นทางต่าง ๆ ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ยิ่งมีคะแนนมากยิ่งลดได้มาก! คุ้มค่ามากขึ้น สมาชิกรับคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสตามปกติจากเที่ยวบินที่เดินทางด้วย Points+Cash*

*เงื่อนไขการสะสมคะแนนเป็นไปตามที่กำหนด

ขั้นตอนการแลกบัตรโดยสารด้วย Points+Cash

ขั้นตอนที่ 1

เริ่มต้นด้วยคลิกปุ่ม "จองเลย"
STEP 1

ขั้นตอนที่ 2

ล็อคอินเข้าระบบสมาชิกฟลายเออร์โบนัส
STEP 2

ขั้นตอนที่ 3

เลือกเมนู Points+Cash ก่อนเริ่มค้นหาเที่ยวบิน จากนั้นกรอกรายละเอียดการสำรองที่นั่งตามปกติ
STEP 3

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนสุดท้ายก่อนการชำระค่าบัตรโดยสาร สมาชิกสามารถเลือกคะแนนสะสมที่ต้องการใช้เป็นส่วนลดบนเที่ยวบินดังกล่าวจากแถบสไลด์
STEP 4
[ วิธีการคำนวณคะแนนสำหรับการใช้ points+cash ]
ระบบจะคำนวณฐานคะแนนเริ่มต้นจาก 1% ของราคาบัตรโดยสารที่ไม่รวมภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียม และจะเลื่อนการแสดงผลได้สูงสุดถึง 100 ระดับ ทั้งนี้จำนวนระดับของการแสดงผลขึ้นอยู่กับคะแนนคงเหลือของสมาชิก
ตัวอย่าง หากสมาชิกมีคะแนน 9,500 คะแนน และต้องการชำระราคาค่าบัตรโดยสาร 27,500 บาท โดยยังไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดังนั้นคะแนนที่สามารถใช้ได้จะมีเพียงแค่ 3 ระดับ โดยฐานของคะแนนจะเริ่มแสดงผลที่ ส่วนลด 275 บาท(2,750 คะแนน), 550 บาท(5,500 คะแนน) และเลื่อนแสดงผลได้สูงสุดที่ 825 บาท(8,250 คะแนน) ตามลำดับ

เงื่อนไขของการสำรองที่นั่งและชำระค่าบัตรโดยสารด้วย Points+Cash

 1. สมาชิกสามารถสำรองที่นั่งและชำระค่าบัตรโดยสารในรูปแบบ Points+Cash สำหรับเที่ยวบินที่ทำการขายและบินโดยบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น ผ่านทาง https://flyerbonus.bangkokair.com
 2. คะแนนสะสมสามารถใช้เป็นส่วนลดเฉพาะค่าบัตรโดยสาร ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับภาษี และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ได้
 3. บัตรโดยสารรางวัล บัตรโดยสารฟรี บัตรโดยสารที่ไม่มีราคา บัตรโดยสารลดราคาสำหรับพนักงานสายการบิน และบัตรโดยสารที่ไม่มีมูลค่าทุกประเภท ไม่เข้าร่วมการชำระเงินในรูปแบบ Points+Cash
 4. ส่วนลด Points+Cash เริ่มต้นที่ 1% ของราคาบัตรโดยสารที่สมาชิกเลือก จำนวนคะแนนที่ใช้แลกเป็นส่วนลดนั้นคำนวณจากอัตราแลก 10 คะแนนฟลายเออร์โบนัส ต่อ ส่วนลด 1 บาท
 5. สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมบนรหัสชั้นโดยสารที่กำหนดเท่านั้น (เที่ยวบินที่เดินทางบนรหัสชั้นโดยสาร S, X และ Z ไม่สามารถสะสมคะแนนได้)
 6. สมาชิกจะต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเพื่อออกบัตรโดยสารบนเว็บไซต์ (ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ทำการชำระเงินตามที่กำหนด ระบบสำรองที่นั่งจะยกเลิกการจองที่นั่งของสมาชิกที่ได้ทำการจองไว้โดยอัตโนมัติ)
 7. การชำระเงินในรูปแบบของ Points+Cash  สามารถใช้ได้กับการสำรองทีนั่งเพื่อเดินทางเอง หรือสำรองที่นั่งให้บุคคลอื่น โดยระบบจะใช้คะแนนจากหมายเลขสมาชิกที่ทำการล็อคอิน
 8. การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง เที่ยวบินและ/หรือ เส้นทางการบิน เป็นไปตามเงื่อนไขของบัตรโดยสารฉบับนั้น ๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call center 1771 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 20.00 น. ทุกวัน (เวลาประเทศไทย) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป หรือที่ สำนักงานขายบางกอกแอร์เวย์ส
 9. หากสมาชิกที่ทำการออกบัตรโดยสาร Points+Cash แล้วไม่ปรากฏตัวและเดินทางในวัน เวลา และเส้นทางที่ระบุไว้ในบัตรโดยสาร หรือไม่แสดงตนก่อนเวลาการปิดเคาน์เตอร์เช็คอินของเที่ยวบินดังกล่าว จะนับว่าเป็นการไม่ใช้บริการของสมาชิกและจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 10. การคืนเงินบัตรโดยสารสำหรับการชำระเงินหรือคะแนนสะสมบางส่วน
  - บัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนเงินได้  สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนสะสมคืนสู่บัญชีสมาชิก
  - บัตรโดยสารที่สามารถคืนเงินได้ สำหรับบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้ทั้งฉบับจะได้รับเงินคืนโดยหักค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขของบัตรโดยสารที่กำหนด สำหรับคะแนนสะสมจะถูกคืนไปยังบัญชีสมาชิก โดยคะแนนสะสมต้องยังไม่หมดอายุ  สำหรับบัตรโดยสารที่มีการเดินทางไปแล้วในเที่ยวบินใดเที่ยวบินหนึ่ง จะได้รับคืนเป็นเงินในส่วนค่าบัตรโดยสารและภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ แต่ไม่สามารถขอคืนคะแนนสะสมได้ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม หรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดในรายการแลกบัตรรางวัลนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ฟลายเออร์โบนัสกำหนด ในกรณีพิพาท คำตัดสินของฟลายเออร์โบนัสถือเป็นสิ้นสุด