เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขในวันหยุดพักผ่อน กับแพ็กเกจที่พักราคาสุดพิเศษจาก อนันตรา เวเคชั่น คลับ

เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขในวันหยุดพักผ่อนกับ

อนันตรา เวเคชั่น คลับ

ท่ามกลางหาดทรายสีขาวบริสุทธิ์ของรีสอร์ทหรูบนเกาะสมุย ภูเก็ต และใหม่ล่าสุดพังงา! สีสันของเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร หรืออ้อมกอดของขุนเขาของเชียงใหม่

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกฟลายเออร์โบนัส!  
รับสิทธิ์จอง แพ็กเกจที่พัก 4 วัน 3 คืน เพียง 7,999 บาท เท่านั้น

พร้อมรับคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส 5,000 คะแนน

* และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จากรีสอร์ท

อวานี พลัส เขาหลัก พังงา

 • ห้องพัก Deluxe Pool Access (เข้าพักได้สูงสุด: ผู้ใหญ่ 2 ท่าน + เด็กอายุไม่เกิน 11 ปี 1 ท่าน)
 • อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
 • พิเศษ! รับคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส เพิ่มอีก 5,000 คะแนน (รวมเป็น 10,000 คะแนน)

อนันตรา เวเคชั่น คลับ บ่อผุด เกาะสมุย

 • ห้องพัก Two Bedroom Suite (เข้าพักได้สูงสุด: ผู้ใหญ่ 4 ท่าน + เด็กอายุไม่เกิน 11 ปี 2 ท่าน)
 • อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
 • พิเศษ! บริการรับส่งระหว่างสนามบินเกาะสมุย - รีสอร์ท

อนันตรา เวเคชั่น คลับ ไม้ขาว ภูเก็ต

 • ห้องพัก Two Bedroom Apartment Suite (เข้าพักได้สูงสุด: ผู้ใหญ่ 4 ท่าน + เด็กอายุม่เกิน 11 ปี 2 ท่าน)
 • อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
 • พิเศษ! บัตรกำนัล อนันตรา สปา สำหรับ 2 ท่าน (เมื่อจองและชำระเงินภายในวันที่ 15 พ.ย. 65)
 • พิเศษ! ฟรีอัปเกรดห้องพักเป็น One Bedroom Pool Villa (เข้าพักได้สูงสุด: ผู้ใหญ่ 2 ท่าน + เด็กอายุไม่เกิน 11 ปี 2 ท่าน) (เมื่อจอง ชำระเงิน และเข้าพักภายในวันที่ 30 พ.ย. 65)
 • พิเศษ! บริการรับส่งระหว่างสนามบินภูเก็ต - รีสอร์ท

อนันตรา เวเคชั่น คลับ แอท ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ

 • ห้องพัก Family Twin (เข้าพักได้สูงสุด: ผู้ใหญ่ 2 ท่าน + เด็กอายุ 11 ปี หรือต่ำกว่า 1 ท่าน)
 • อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
 • พิเศษ! บริการรับส่งระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิ – รีสอร์ท

อนันตรา เวเคชั่น คลับ เชียงใหม่

 • ห้องพัก Two Bedroom Suite (เข้าพักได้สูงสุด: ผู้ใหญ่ 4 ท่าน + เด็กอายุ 11 ปี หรือต่ำกว่า 2 ท่าน)
 • อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
 • พิเศษ! บัตรกำนัล อนันตรา สปา สำหรับ 2 ท่าน (เมื่อจองและชำระเงินภายในวันที่ 15 พ.ย. 65)
 • พิเศษ! บริการรับส่งระหว่างสนามบินเชียงใหม่ – รีสอร์ท

ข้อเสนอนี้เป็นการมอบสิทธิพิเศษแก่ท่านเพื่อแลกกับการเข้ารับฟังการนำเสนอเกี่ยวกับ อนันตรา เวเคชั่น คลับ เป็นเวลาประมาณ 90-120 นาที ในการเข้าพัก

ระยะเวลาสำรองที่พัก: 25 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
ระยะเวลาข้าพัก: 25 ตุลาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

อนันตรา เวเคชั่น คลับ
เว็บไซต์ :
https://www.anantaravacationclub.com/en/
โทร: +66 (0)76 609 550 และ +66 (0)76 337 255
อีเมล : preview.avcbk@anantaraclub.com

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใช้บังคับกับข้อเสนอทั้งหมด เว้นแต่จะมีข้อความกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
 2. ท่านสามารถจองห้องพักได้ ถึง 31 ธันวาคม 2565 และเข้าพักแล้วเสร็จภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2566
 3. ข้อเสนอนี้จะขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างและสงวนสิทธิ์ในการมอบข้อเสนอที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือสูงกว่าเพื่อทดแทนข้อเสนอนี้
 4. ข้อเสนอนี้ออกแบบไว้สำหรับคู่สมรสหรือบุคคลผู้ซึ่งตกลงใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันและอาศัยอยู่ในเมืองเดียวกัน
 5. ท่านหรือคู่สมรส / คู่ครองของท่านจะต้องมีอายุครบยี่สิบแปด (28) ปีบริบูรณ์ รายได้ของสองท่านรวมกัน 75,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี และเดินทางพร้อมกันเพื่อรับข้อเสนอ
 6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอหรือโปรโมชั่นอื่น ไม่สามารถโอนหรือมอบหมายให้ผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 7. ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้สำหรับการจองเป็นหมู่คณะ
 8. ข้อเสนอนี้สำหรับห้องพัก ภาษี และค่าบริการเท่านั้น ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะเรียกเก็บไปยังบัญชีผู้เข้าพัก (ถ้ามี)
 9. พนักงานและบุคคลในครอบครัวของอนันตรา เวเคชั่น คลับ เจ้าของคะแนนอนันตรา เวเคชั่น คลับพอยท์ปัจจุบัน สมาชิกอนันตรา เวเคชั่น คลับ โวยาเจอร์ปัจจุบัน สมาชิกเอ-เอ็กซ์พลอร์ปัจจุบัน สมาชิกเอ-เอ็กซ์เชนจ์ปัจจุบัน สมาชิกคลับดิสคัฟเวอรี่ และสมาชิกคลับดิสคัฟเวอรี่พลัสปัจจุบัน รวมถึงและบุคคลที่ได้เข้าร่วมการนำเสนอเกี่ยวกับอนันตรา เวเคชั่น คลับภายในสิบสอง (12) เดือนที่ผ่านมาไม่มีสิทธิ์เข้ารับข้อเสนอนี้
 10. ท่านสามารถรับข้อเสนอได้สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้ง (ตลอดชีวิต) และแต่ละครั้งจำกัดหนึ่งครัวเรือนต่อหนึ่งสิทธิ์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 11. อนันตรา เวเคชั่น คลับ จะตรวจสอบคุณสมบัติของท่านก่อนที่จะยืนยันการจองห้องพัก
 12. ข้อเสนอนี้เป็นการมอบสิทธิพิเศษแก่ท่านเพื่อแลกกับการเข้ารับฟังการนำเสนอเกี่ยวกับ อนันตรา เวเคชั่น คลับ เป็นเวลาประมาณ 90-120 นาทีในระหว่างการเข้าพัก ท่านและคู่สมรส/คู่ครองของท่านจะต้องเข้ารับฟังการนำเสนอดังกล่าวพร้อมกันจึงมีสิทธิ์รับข้อเสนอนี้
 13. ในระหว่างการเข้าพัก หากท่าน หรือ คู่สมรส/คู่ครองของท่าน ไม่สามารถเข้ารับฟังการนำเสนอหรือไม่สามารถรับฟังการนำเสนอจนเสร็จสิ้น ทั้งนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ หรือในกรณีที่ไม่ได้ทำการเข้าพัก ข้อเสนอนี้จะถูกยกเลิกและค่าดำเนินการตามเบสท์เฟล็กซิเบิ้ลเรท (Best Flexible Rate) ต่อคืน จะเรียกเก็บจากบัตรเครดิตของท่านที่ใช้ในการจองห้องพัก
 14. มีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (peak season) (เช่นเทศกาลต่างๆ วันตรุษจีน) และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์สำรองห้องพักของอนันตรา เวเคชั่น คลับ หมายเลข 076 609 550 หรือ 076 337 255
 15. มีค่าบริการเพิ่มเติม 50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคืน สำหรับการเข้าพักในคืนวันพฤหัส คืนวันศุกร์และ/หรือคืนวันเสาร์
 16. มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการอัพเกรดห้องพักและเพิ่มจำนวนคืนที่เข้าพัก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ศูนย์สำรองห้องพักของอนันตรา เวเคชั่น คลับ ที่หมายเลข 076 609 550 หรือ 076 337 255
 17. หากท่านประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวันที่เข้าพัก โปรดติดต่อศูนย์สำรองห้องพักของอนันตรา เวเคชั่น คลับอย่างน้อย 21 วันล่วงหน้าก่อนวันที่ลงทะเบียนเข้าพัก มิฉะนั้นจะมีค่าดำเนินการสำหรับการไม่เข้าพักตามเวลาที่กำหนดตามเบสท์เฟล็กซิเบิ้ลเรท (Best Flexible rate) การเปลี่ยนแปลงวันที่เข้าพักจะกระทำได้เพียงหนึ่งครั้ง และมีค่าดำเนินการ 99 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งจะเรียกเก็บจากบัตรเครดิต ที่ใช้จองห้องพัก
 18. การสำรองห้องพักจะสมบูรณ์เมื่อท่านชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนด้วยบัตรเครดิต ณ เวลาจอง
 19. เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอนี้ และ / หรือระงับหรือยกเลิกข้อเสนอ และ / หรือเปลี่ยนแปลงข้อเสนอตามความเหมาะสม
 20. ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อเสนอนี้ คำตัดสินของผู้ให้บริการถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพัน ผู้รับข้อเสนอไม่สามารถโต้แย้งหรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น
 21. ในกรณีที่ข้อความใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แตกต่างกับโบรชัวร์ สื่อการตลาดหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอนี้ ให้ยึดถือข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นหลัก
 22. ข้อเสนอนี้รวมอาหารเช้าฟรีสำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
 23. ข้อเสนอนี้รวมบริการรถรับส่งสนามบินท้องถิ่น – รีสอร์ท (ยกเว้นเขาหลัก)
 24. ท่านจะได้รับ 5,000 คะแนนฟลายเออร์โบนัส หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเข้าพัก (28 กุมภาพันธ์ 2566)
 25. คะแนนสะสมที่ได้จากกิจกรรมนี้จะไม่รวมเข้าในการพิจารณาการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิก
 26. จองอาวานี พลัส เขาหลัก ท่านจะได้รับเพิ่ม 5,000 คะแนนฟลายเออร์โบนัส หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเข้าพัก (28 กุมภาพันธ์ 2566)

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสไม่ครอบคลุมไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ นอก domain ของ flyerbonus.bangkokair.com เมื่อสมาชิกคลิกไปที่ เว็บเพจของอนันตรา เวเคชั่น คลับ https://www.anantaravacationclub.com และเพจลงทะเบียนรับสิทธิ์โปรโมชัน https://privileges.anantaravacationclub.com/21BATH1022P นั่นหมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่สมาชิกกรอกที่เว็บไซต์อื่นนั้น ฟลายเออร์โบนัสไม่ได้เป็นผู้จัดเก็บและนำข้อมูลของท่านไปใช้ สมาชิกจะต้องศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆในการจัดเก็บข้อมูลและวัตถุประสงค์ในใช้ข้อมูลของท่าน รวมถึงนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ๆ ก่อนที่ท่านจะกรอกและกดปุ่มยินยอมเพื่อมอบข้อมูลแก่เว็บไซต์ของพันธมิตรที่ร่วมรายการฯ ทุกครั้ง

ทั้งนี้ ฟลายเออร์โบนัสไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลต่าง ๆ ที่ท่านได้ให้แก่อนันตรา เวเคชั่น คลับ รวมถึงไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบต่อ เนื้อหา นโยบาย การจัดเก็บ การใช้และการเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนผลจากการกระทำของเว็บไซต์และกิจกรรมต่างๆของอนันตรา วาเคชั่น คลับที่ท่านได้กรอกข้อมูล และให้ความยินยอมเข้าร่วมรายการ