รีบเลย! รับคะแนนฟลายเออร์โบนัสสูงสุดถึง 5.5 เท่า เพียงเดินทางกับบางกอกแอร์เวย์สภายในเดือนเกิด

สุขสันต์วันเกิด!

ฟลายเออร์โบนัส

ขอให้ท่านมีความสุขสดใส และมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดปี  
มาร่วมฉลองวันเกิดสุดพิเศษในปีนี้ ด้วยข้อเสนอ

 • สมาชิกรับ 55 คะแนนโบนัส* บนทุกเที่ยวบินที่เดินทางกับบางกอกแอร์เวย์สภายในเดือนเกิด

 • สมาชิกรับ คะแนน 5.5 เท่า* บนทุกเที่ยวบินที่เดินทางกับบางกอกแอร์เวย์สในวันเกิด

เพียงลงทะเบียนรับสิทธิ์, แจ้งหมายเลขสมาชิกตอนจองบัตรโดยสาร หรือขณะเช็กอิน และเดินทางกับบางกอกแอร์เวย์สตามเงื่อนไขที่กำหนด
ลงทะเบียน: วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566
เดินทาง: 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566
(กรุณาลงทะเบียนรับสิทธิ์ คะแนนพิเศษ

Birthday Bonus 2023

ให้เรียบร้อยก่อนการเดินทางหรือภายในเดือนเกิด)

(หากท่านยังไม่เป็นสมาชิก สมัครฟรี! คลิกที่นี่)

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. ข้อเสนอนี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมผ่านลิงก์ (Link) ที่กำหนด ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนการเดินทางในเดือนเกิด
 2. ข้อเสนอนี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2566 รวมทั้งเดินทางในเดือนเกิด หรือ วันเกิดบนเที่ยวบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566
 3. สมาชิกต้องแสดงความจำนงในการเก็บคะแนนสะสมพิเศษจากข้อเสนอนี้โดยแจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่ถูกต้องของท่านทุกครั้งที่สำรองที่นั่งหรือขณะเช็กอินกับเจ้าหน้าที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
 4. ข้อเสนอพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่มีสถานภาพเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัสโดยสมบูรณ์ก่อนการเดินทาง
 5. ข้อเสนอนี้ "คะแนนโบนัส 55 คะแนน" หมายถึง คะแนนพิเศษที่สมาชิกจะรับเพิ่มจากคะแนนปกติที่ได้จากการเดินทาง
 6. ข้อเสนอนี้ "คะแนนสะสม 5.5 เท่า" กรณีสมาชิกเดินทางในวันเกิด หมายถึง คะแนนสะสมปกติจากการเดินทาง 1 เท่า และคะแนนพิเศษ 4.5 เท่า
 7. คะแนนพิเศษที่สมาชิกจะได้รับกรณีเดินทางในวันเกิด จะคำนวณจากคะแนนสะสมปกติจากการเดินทาง ซึ่งขึ้นอยู่กับรหัสชั้นโดยสาร (Booking Class) คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายละเอียด ตัวอย่าง
  • สมาชิกเดินทางเส้นทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ | รหัสชั้นโดยสาร Y จะได้รับคะแนนสะสมปกติจากการเดินทาง 500 คะแนน และ คะแนนพิเศษจากข้อเสนอนี้ 2,250 คะแนน รวมเป็น 2,750 คะแนน
  • สมาชิกเดินทางเส้นทาง ภูเก็ต - กรุงเทพฯ | รหัสชั้นโดยสาร P จะได้รับคะแนนสะสมปกติจากการเดินทาง 50 คะแนน และ คะแนนพิเศษจากข้อเสนอนี้ 225 คะแนน รวมเป็น 275 คะแนน
 8. สมาชิกฟลายเออร์โบนัสจะได้รับข้อเสนอคะแนนที่สูงสุดเพียงรายการเดียวเท่านั้น  กรณีสมาชิกเดินทางตรงกับวันเกิด สมาชิกจะได้รับคะแนน 5.5 เท่า จากข้อเสนอเดินทางในวันเกิดเท่านั้น จะไม่ได้รับโบนัสจากข้อเสนอเดินทางในเดือนเกิด 55 คะแนน   
 9. สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมพิเศษในทุกเที่ยวบินที่ได้เดินทางภายในเดือนเกิด หรือ วันเกิด (ข้อมูลวันดือนปีเกิดตามข้อมูลที่แจ้งไว้ในบัญชีสมาชิกฟลายเออร์โบนัสของท่าน) สงวนสิทธิ์การรับข้อเสนอคะแนนสะสมพิเศษสำหรับสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนตามเงื่อนไขของข้อเสนอนี้เท่านั้น
 10. ในกรณีที่ข้อมูลวันคล้ายวันเกิดของท่านในระบบไม่ตรงกับข้อมูลจริงท่านสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยส่งไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมายังฟลายเออร์โบนัสที่อีเมล flyerbonus@bangkokair.com
 11. คะแนนสะสมพิเศษจะปรากฎในบัญชีคะแนนของสมาชิกภายในสิ้นเดือนของเดือนถัดไปนับจากวันที่เดินทาง
 12. สมาชิกไม่สามารถทำรายการขอรับคะแนนสะสมพิเศษจากข้อเสนอนี้ย้อนหลังได้
 13. ข้อเสนอนี้ใช้ได้เฉพาะการเดินทางด้วยบัตรโดยสารปกติบนเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์ส (PG) ทั้งนี้บัตรโดยสารที่ระบุรหัสชั้นโดยสาร X, Z และ S อาทิ บัตรโดยสารรางวัล บัตรโดยสารฟรี บัตรโดยสารที่ไม่มีราคา บัตรโดยสารลดราคาสำหรับพนักงานสายการบินไม่สามารถใช้กับข้อเสนอนี้ได้
 14. คะแนนสะสมพิเศษที่ได้จากข้อเสนอนี้จะไม่รวมเข้าในการพิจารณาการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิก
 15. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรวมทั้งข้อกำหนดในรายการนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 16. ในกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นสิ้นสุดหากมีขัอสงสัยโต้แย้งให้ถือเอาเกณฑ์ตัดสินของฟลายเออร์โบนัสเป็นข้อยุติข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้กฏเกณฑ์และเงื่อนไขของรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส

ดูรายละเอียด
รับคะแนนโบนัส 50%! สมาชิกใหม่คุ้มตั้งแต่ไฟลท์แรกที่เดินทางกับบางกอกแอร์เวย์ส

ดูรายละเอียด