สมาชิกบัตร KTC X -BANGKOK AIRWAYS รับคะแนนฟลายเออร์โบนัส 5.5 เท่าเมื่อเดินทางในเดือนเกิด

สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิต KTC X - BANGKOK AIRWAYS VISA SIGNATURE และ KTC X - BANGKOK AIRWAYS WORLD REWARDS MASTERCARD รับของขวัญวันเกิดด้วยคะแนน 5.5 เท่า* เมื่อเดินทางกับบางกอกแอร์เวย์สวันใดก็ได้ในเดือนเกิด

อย่าลืม! แจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสขณะสำรองที่นั่งหรือขณะเช็กอินเพื่อไม่ให้พลาดทุกคะแนนสะสม

สุขสันต์วันเกิด ขอให้ท่านมีความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรง

ระยะเวลาจองและเดินทาง: 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. ข้อเสนอพิเศษนี้เฉพาะผู้ที่มีสถานภาพเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัสโดยสมบูรณ์ และคงสถานภาพการเป็นผู้ถือบัตรเครดิต KTC X -BANGKOK AIRWAYS ได้แก่ KTC X - BANGKOK AIRWAYS VISA SIGNATURE และ KTC X - BANGKOK AIRWAYS WORLD REWARDS MASTERCARDโดยสมบูรณ์ก่อนการเดินทาง
 2. ข้อเสนอพิเศษนี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกฟลายเออร์โบนัสผู้ถือบัตรเครดิต KTC X -BANGKOK AIRWAYS ที่เดินทางในเดือนเกิดบนเที่ยวบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
 3. สมาชิกต้องแสดงความจำนงในการเก็บคะแนนสะสมพิเศษนี้โดยแจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสหรือแสดงบัตรสมาชิกฟลายเออร์โบนัสของท่านที่ถูกต้องทุกครั้งที่สำรองที่นั่งหรือขณะเช็คอินกับเจ้าหน้าที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
 4. ข้อเสนอนี้ "คะแนนสะสม 5.5 เท่า" หมายถึง คะแนนสะสมปกติจากการเดินทาง 1 เท่า และคะแนนพิเศษ 4.5 เท่า
 5. คะแนนพิเศษที่สมาชิกจะได้รับกรณีเดินทางในวันเกิด จะคำนวณจากคะแนนสะสมปกติจากการเดินทาง ซึ่งขึ้นอยู่กับรหัสชั้นโดยสาร (Booking Class) คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายละเอียด ตัวอย่าง
 6. - สมาชิกเดินทางเส้นทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ | รหัสชั้นโดยสาร Y จะได้รับคะแนนสะสมปกติจากการเดินทาง 500 คะแนน และ คะแนนพิเศษจากข้อเสนอนี้ 2,250 คะแนน รวมเป็น 2,750 คะแนน
  - สมาชิกเดินทางเส้นทาง ภูเก็ต - กรุงเทพฯ | รหัสชั้นโดยสาร P จะได้รับคะแนนสะสมปกติจากการเดินทาง 50 คะแนน และ คะแนนพิเศษจากข้อเสนอนี้ 225 คะแนน รวมเป็น 275 คะแนนสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมพิเศษในทุกเที่ยวบินที่ได้เดินทางภายในเดือนเกิด ตามที่แจ้งไว้ในบัญชีสมาชิก ฟลายเออร์โบนัสของท่าน สงวนสิทธิ์การรับข้อเสนอคะแนนสะสมพิเศษสำหรับสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนตามเงื่อนไขของฟลายเออร์โบนัสก่อนการเดินทางในเดือนเกิดเท่านั้น
 7. ในกรณีที่มีข้อเสนอการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสพิเศษรายการอื่นสมาชิกฟลายเออร์โบนัสจะได้รับข้อเสนอคะแนนที่สูงสุดเพียงรายการเดียวเท่านั้น ยกเว้นมีการระบุไว้ในข้อกำหนดที่ประกาศโดยฟลายเออร์โบนัสเท่านั้น  
 8. ในกรณีที่มีข้อเสนอการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสพิเศษรายการอื่นสมาชิกฟลายเออร์โบนัสจะได้รับข้อเสนอคะแนนที่สูงสุดเพียงรายการเดียวเท่านั้น ยกเว้นมีการระบุไว้ในข้อกำหนดที่ประกาศโดยฟลายเออร์โบนัสเท่านั้น
 9. คะแนนสะสมพิเศษจะปรากฎในบัญชีคะแนนของสมาชิก ภายในสิ้นเดือนของเดือนถัดไป นับจากวันที่เดินทาง
 10. สมาชิกไม่สามารถทำรายการขอรับคะแนนสะสมพิเศษจากข้อเสนอนี้ย้อนหลังได้
 11. ข้อเสนอนี้ใช้ได้เฉพาะการเดินทางด้วยบัตรโดยสารปกติบนเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์ส (PG) ทั้งนี้บัตรโดยสารที่ระบุรหัสชั้นโดยสาร X, Z และ S อาทิ บัตรโดยสารรางวัล บัตรโดยสารฟรี บัตรโดยสารที่ไม่มีราคา บัตรโดยสารลดราคาสำหรับพนักงานสายการบินไม่สามารถใช้กับข้อเสนอนี้ได้
 12. คะแนนสะสมพิเศษที่ได้จากโปรโมชั่นนี้จะไม่รวมเข้าในการพิจารณาการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิก
 13. ในกรณีที่ข้อมูลวันคล้ายวันเกิดของท่านในระบบไม่ตรงกับข้อมูลจริงท่านสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยส่งไฟล์รูปสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมายังฟลายเออร์โบนัสที่อีเมล flyerbonus@bangkokair.com
 14. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรวมทั้งข้อกำหนดในรายการนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 15. ในกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นสิ้นสุดหากมีขัอสงสัยโต้แย้งให้ถือเอาเกณฑ์ตัดสินของฟลายเออร์โบนัสเป็นข้อยุติข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้กฏเกณฑ์และเงื่อนไขของรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส
ดูรายละเอียด
สมาชิก KTC – BANGKOK AIRWAYS MASTERCARD รับคะแนน X 10 เมื่อซื้อบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์ส

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด
พักหรูที่อนันตรา อังกอร์ รีสอร์ท แล้วรับคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส 2 เท่า พร้อมสิทธิพิเศษอื่น ๆ

ดูรายละเอียด