รับคะแนนโบนัส 50%! สมาชิกใหม่คุ้มตั้งแต่ไฟลท์แรกที่เดินทางกับบางกอกแอร์เวย์ส

คุ้มสุด! รับคะแนนโบนัส 50%* เพียง

สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ และ

เดินทางเที่ยวบินแรก

กับบางกอกแอร์เวย์ส ระหว่างวันที่ 1 มกราคม  - 31 ธันวาคม 2566

ก่อนออกเดินทาง อย่าลืม! ระบุหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสตอนจองบัตรโดยสาร หรือขณะเช็กอิน เพื่อ

สะสมคะแนนจากการเดินทาง


ขั้นตอนที่ 1: กดลงทะเบียน "รับสิทธิ์! โบนัส 50% จากเที่ยวบินแรก" ด้านล่าง ก่อนการเดินทาง และภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 

(หากท่านยังไม่เป็นสมาชิก สมัครฟรี! คลิกที่นี่)

ขั้นตอนที่ 2: อย่าลืม! แจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสตอนจองบัตรโดยสาร หรือขณะเช็กอิน เพื่อสะสมคะแนนจากการเดินทางในเที่ยวบินแรก


ขั้นตอนที่ 3:  หากต้องการสะสมคะแนนย้อนหลัง* จากการเดินทางเที่ยวบินแรก (กรณีเดินทางไปแล้วโดยที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก หรือคะแนนจากการเดินทางไม่ปรากฏในบัญชีสมาชิก กรุณา คลิกที่นี่

(สมาชิกสามารถสะสมคะแนนย้อนหลังได้ ภายใน 180 วันนับจากวันเดินทาง และต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนดของข้อเสนอนี้)

ระยะเวลาสมัครสมาชิก: 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566
ระยะเวลาเดินทาง: 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566
ระยะเวลาลงทะเบียน: 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
เงื่อนไขและข้อกำหนด
 1. ข้อเสนอพิเศษนี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัสระหว่าง วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้นและต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยมีบัญชีสมาชิกฟลายเออร์โบนัสมาก่อน
 2. ข้อเสนอพิเศษนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกใหม่ที่เดินทางเที่ยวบินแรกกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สระหว่าง วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566
 3. สมาชิกต้องแสดงความจำนงในการร่วมข้อเสนอดังกล่าวโดยการ ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมผ่านลิงก์ (Link) ที่กำหนด ให้เสร็จสมบูรณ์ ระหว่าง 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566
 4. สมาชิกต้องแสดงความจำนงในการเก็บคะแนนสะสมจากการเดินทางโดยแจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่ถูกต้องของตนเองขณะจองบัตรโดยสารหรือขณะเช็กอิน
 5. สงวนสิทธิ์การรับคะแนนพิเศษจากข้อเสนอนี้ เพียง 1 ครั้ง / 1 ท่าน / 1 หมายเลขสมาชิก ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน
 6. ข้อเสนอนี้ใช้ได้เฉพาะการเดินทางด้วยบัตรโดยสารปกติบนเที่ยวบินที่ทำการขายและบินโดยบางกอกแอร์เวย์ส (PG) เท่านั้น
 7. คะแนนพิเศษที่สมาชิกจะได้รับ จะคำนวณจากคะแนนสะสมปกติจากการเดินทางซึ่งขึ้นอยู่กับรหัสชั้นโดยสาร (Booking Class) คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายละเอียด ตัวอย่าง 
  - สมาชิกเดินทางเส้นทาง กรุงเทพฯ – ภูเก็ต | รหัสชั้นโดยสาร Y จะได้รับคะแนนสะสมปกติจากการเดินทาง 500 คะแนน  และ คะแนนโบนัสจากข้อเสนอนี้ 250 คะแนน  รวมเป็น 750 คะแนน
  - สมาชิกเดินทางเส้นทาง เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ | รหัสชั้นโดยสาร P จะได้รับคะแนนสะสมปกติจากการเดินทาง 50 คะแนน  และ คะแนนโบนัสจากข้อเสนอนี้ 25 คะแนน  รวมเป็น 75 คะแนน
 8. คะแนนพิเศษที่สมาชิกจะได้รับจะคำนวณจากรหัสชั้นโดยสารในเที่ยวบินแรกของปี 2566 ที่เดินทางกับบางกอกแอร์เวย์สที่ปรากฏในบัญชีสมาชิกฟลายเออร์โบนัส
 9. คะแนนสะสมพิเศษจะปรากฎในบัญชีคะแนนของสมาชิกภายในสิ้นเดือนของเดือนถัดไปนับจากวันที่เดินทางเที่ยวบินแรก
 10. สมาชิกไม่สามารถทำรายการขอรับคะแนนโบนัสพิเศษจากข้อเสนอนี้ย้อนหลังได้
 11. ข้อเสนอนี้ใช้ได้เฉพาะการเดินทางด้วยบัตรโดยสารปกติบนเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์ส (PG) เท่านั้น  บัตรโดยสารที่ระบุรหัสชั้นโดยสาร X, Z และ S อาทิ บัตรโดยสารรางวัล บัตรโดยสารฟรี บัตรโดยสารที่ไม่มีราคา บัตรโดยสารลดราคาสำหรับพนักงานสายการบิน  ไม่สามารถใช้กับข้อเสนอนี้ได้
 12. คะแนนสะสมพิเศษจากข้อเสนอนี้ จะปรากฎในบัญชีคะแนนของสมาชิก ภายใน 30 วันทำการหลังจากสิ้นสุดโปรโมชันแล้ว
 13. ในกรณีที่มีข้อเสนอการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสพิเศษรายการอื่น สมาชิกฟลายเออร์โบนัสจะได้รับข้อเสนอคะแนนที่สูงสุดเพียงรายการเดียวเท่านั้น ยกเว้นมีการระบุไว้ในข้อกำหนดที่ประกาศโดยฟลายเออร์โบนัสเท่านั้น
 14. คะแนนสะสมพิเศษที่ได้จากกิจกรรมนี้จะไม่รวมเข้าในการพิจารณาการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิก
 15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรวมทั้งข้อกำหนดในรายการนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 16. ในกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นสิ้นสุดหากมีขัอสงสัยโต้แย้งให้ถือเอาเกณฑ์ตัดสินของฟลายเออร์โบนัสเป็นข้อยุติข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้กฏเกณฑ์และเงื่อนไขของรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส
ดูรายละเอียด
รีบเลย! รับคะแนนฟลายเออร์โบนัสสูงสุดถึง 5.5 เท่า เพียงเดินทางกับบางกอกแอร์เวย์สภายในเดือนเกิด

ดูรายละเอียด