พ้อยต์จัดเต็ม! รับคะแนน 3 เท่าเมื่อเดินทางระหว่าง กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) และ เกาะสมุย

สัมผัสประสบการณ์การเดินทางแบบใหม่กับบางกอกแอร์เวย์สจาก

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

ไปยัง

เกาะสมุย

พร้อมรับ

คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส 3 เท่า

* (สูงถึง 1,500 คะแนน / 1 เที่ยวบิน)

เพียงแค่

 • ลงทะเบียนรับสิทธิ์

 • แจ้งหมายเลข

  สมาชิกฟลายเออร์โบนัส

  ขณะสำรองที่นั่งหรือเช็กอิน และ
 • เดินทางเส้นทางกรุงเทพ (ดอนเมือง) – เกาะสมุย หรือ เกาะสมุย – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ภายใน 31 มกราคม 2567

ยิ่งบินมาก ก็ยิ่งได้คะแนนมาก!!

เส้นทางที่ร่วมรายการ

 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาะสมุย
 • เกาะสมุย – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
คะแนนฟลายเออร์โบนัสที่สมาชิกจะได้รับเมื่อเดินทาง
รหัสชั้นโดยสาร คะแนนสะสมปกติจากการ
เดินทางที่จะได้รับ / 1 เที่ยวบิน*
คะแนนโบนัส
ที่จะได้รับ / 1 เที่ยวบิน*
คะแนนรวม
ที่จะได้รับ / 1 เที่ยวบิน*
Y, M, N, K, H, L, T
500 1,000 1,500
Q, V G, B
R, P, A, O 50 100 150

✈ ในกรณีที่ยังไม่ได้เดินทาง กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 และ 2
✈ หากเดินทางเรียบร้อยแล้ว แต่ลืมแจ้งหมายเลขสมาชิกก่อนเดินทาง กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 และ 3

ขั้นตอนที่ 1 กดปุ่ม "ลงทะเบียนรับสิทธิ์ คะแนน 3 เท่า"  ด้านล่าง ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 เพื่อลงทะเบียนร่วมโปรโมชัน (หากท่านยังไม่เป็นสมาชิก สมัครฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย คลิกที่นี่)


ขั้นตอนที่ 2  เพื่อไม่ให้พลาดทุกคะแนนสะสม อย่าลืม! แจ้งหมายเลขสมาชิกของท่านก่อนการเดินทาง ขณะสำรองที่นั่ง หรือที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
ขั้นตอนที่ 3 หากต้องการสะสมคะแนนย้อนหลัง* จากเที่ยวบินกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาะสมุย หรือ เกาะสมุย – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ที่เดินทางไปแล้วเนื่องจากลืมแจ้งสมาชิกหรือคะแนนจากการเดินทางยังไม่ปรากฏในบัญชีสมาชิก กรุณา คลิกที่นี่
(สมาชิกสามารถสะสมคะแนนย้อนหลังได้ภายใน 180 วันนับจากวันเดินทาง และสมาชิกจะได้รับคะแนนพิเศษจากข้อเสนอนี้เมื่อเดินทางภายในระยะเวลาที่กำหนด)

ลงทะเบียนรับสิทธิ์: 1 กันยายน 2566 – 31 มกราคม 2567
ระยะเวลาเดินทาง: 29 ตุลาคม 2566 – 31 มกราคม 2567

ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว อย่าลืม จองตั๋ว ด้วยนะ!
ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว อย่าลืมจองตั๋วเดินทางด้วยนะ จองตั๋วเลย!
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. ข้อเสนอพิเศษนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เสร็จสมบูรณ์ผ่านลิงก์ (Link) ที่กำหนดระหว่าง 1 กันยายน 2566 และ 31 มกราคม 2567 เท่านั้น
 2. ข้อเสนอพิเศษนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่เดินทางบนเส้นทางกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  – เกาะสมุย และ/หรือ เกาะสมุย - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)   กับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สระหว่างระหว่าง 29 ตุลาคม 2566 และ 31 มกราคม 2567 เท่านั้น
 3. สมาชิกต้องแสดงความจำนงในการเก็บคะแนนสะสมจากการเดินทางโดยแจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสทุกครั้งที่สำรองที่นั่งหรือขณะเช็คอินกับเจ้าหน้าที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
 4. ข้อเสนอนี้ใช้ได้เฉพาะการเดินทางด้วยบัตรโดยสารปกติบนเที่ยวบินที่ทำการขายและบินโดยบางกอกแอร์เวย์ส (PG) เท่านั้น
 5. คะแนนพิเศษที่สมาชิกจะได้รับ จะคำนวณจากคะแนนสะสมปกติจากการเดินทาง ซึ่งขึ้นอยู่กับรหัสชั้นโดยสาร (Booking Class) คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายละเอียด
  ตัวอย่าง 
  - สมาชิกเดินทางเส้นทาง กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาะสมุย | รหัสชั้นโดยสาร Y จะได้รับคะแนนสะสมปกติจากการเดินทาง 500 คะแนน  และ คะแนนพิเศษจากข้อเสนอนี้ 1,000 คะแนน  รวมเป็น 1,500  คะแนน
  - สมาชิกเดินทางเส้นทาง เกาะสมุย - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) | รหัสชั้นโดยสาร P จะได้รับคะแนนสะสมปกติจากการเดินทาง 50 คะแนน  และ คะแนนพิเศษจากข้อเสนอนี้ 100 คะแนน  รวมเป็น 150 คะแนน
 6. ฟลายเออร์โบนัสจะคำนวณคะแนนสะสมพิเศษจากข้อเสนอนี้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567  เที่ยวบินที่มีการขอสะสมคะแนนย้อนหลังจากวันดังกล่าวจะไม่ถูกนับรวมในการคำนวณ
 7. สมาชิกไม่สามารถทำรายการขอรับคะแนนสะสมพิเศษจากข้อเสนอนี้ย้อนหลังได้
 8. ข้อเสนอนี้ใช้ได้เฉพาะการเดินทางด้วยบัตรโดยสารปกติบนเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์ส (PG) เท่านั้น  บัตรโดยสารที่ระบุรหัสชั้นโดยสาร X, Z และ S อาทิ บัตรโดยสารรางวัล บัตรโดยสารฟรี บัตรโดยสารที่ไม่มีราคา บัตรโดยสารลดราคาสำหรับพนักงานสายการบิน  ไม่สามารถใช้กับข้อเสนอนี้ได้
 9. คะแนนสะสมพิเศษจากข้อเสนอนี้ จะปรากฎในบัญชีคะแนนของสมาชิก ภายใน 30 วันทำการหลังจากสิ้นสุดโปรโมชันแล้ว
 10. ในกรณีที่มีข้อเสนอการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสพิเศษรายการอื่น สมาชิกฟลายเออร์โบนัสจะได้รับข้อเสนอคะแนนที่สูงสุดเพียงรายการเดียวเท่านั้น ยกเว้นมีการระบุไว้ในข้อกำหนดที่ประกาศโดยฟลายเออร์โบนัสเท่านั้น
 11. คะแนนสะสมพิเศษที่ได้จากกิจกรรมนี้จะไม่รวมเข้าในการพิจารณาการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิก
 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรวมทั้งข้อกำหนดในรายการนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. ในกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นสิ้นสุดหากมีขัอสงสัยโต้แย้งให้ถือเอาเกณฑ์ตัดสินของฟลายเออร์โบนัสเป็นข้อยุติข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้กฏเกณฑ์และเงื่อนไขของรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส