รับคะแนน 3 เท่า พร้อมห้องพักราคาพิเศษ ที่เซ็นทารา มัลดีฟส์

ค้นพบความงามบริสุทธิ์ของมัลดีฟส์ พร้อมห้องพักราคาพิเศษและรับคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส 3 เท่า เมื่อจองและเข้าพักที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราในมัลดีฟส์ระยะเวลาจองและเข้าพัก: 1 ธันวาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2567
ช่องทางในการจอง: www.centarahotelsresorts.com

โรงแรมและรีสอร์ทที่ร่วมรายการ:
เซ็นทารา แกรนด์ ไอส์แลนด์ รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์
เซ็นทารา แกรนด์ ไอส์แลนด์ เซาท์ อาริ อะตอล, มัลดีฟส์
โทร: (+960) 668 8000
อีเมล: cirm@chr.co.th
เว็บไซต์: www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/th/cirm

เซ็นทารา ราสฟูชิ รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์
นอร์ธ มาเล่ อะตอล, มัลดีฟส์
โทร: (+960) 664 3880
อีเมล: crf@chr.co.th
เว็บไซต์: www.centarahotelsresorts.com/centara/th/crf

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

 1. ข้อเสนอนี้เฉพาะสมาชิกฟลายเออร์โบนัสเท่านั้น
 2. ห้องพักขึ้นอยู่กับสถานะห้องว่าง สงวนสิทธิ์ในการกำหนดช่วงวันงดร่วมรายการในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือช่วงเทศกาล
 3. อัตราราคาห้องพักที่สามารถนำมาสะสมคะแนนได้ หมายถึงราคาห้องพักที่ระบุไว้สำหรับการเข้าพักที่สะสมคะแนนได้ กรุณาติดต่อส่วนสำรองห้องพักสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาห้องพักที่สามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้
 4. ราคาที่สามารถนำมาสะสมคะแนนได้ไม่รวมราคาสำหรับบริษัทนำเที่ยว ราคาเข้าพักแบบหมู่คณะ และแพ็กเกจ การเข้าพักฟรี ราคาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และราคาตัวแทนจำหน่ายห้องพักทางอินเทอร์เน็ต
 5. ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ส่วนลด หรือแพ็กเกจอื่น ๆ และไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือแลกเป็นเงินสดได้
 6. คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส 3 เท่า หมายถึง คะแนนปกติ 500 คะแนน และ คะแนนโบนัส 1,000 คะแนน รวมเป็น 1,500 คะแนนที่จะได้รับในการเข้าพักที่ตรงตามเงื่อนไข
 7. คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสทั้งหมดจากข้อเสนอนี้จะไม่รวมเข้าในการพิจารณาการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิก
 8. ในกรณีที่ผู้เข้าพักไม่สามารถระบุหมายเลขสมาชิก จะไม่ได้รับคะแนนตามข้อกำหนดและไม่สามารถเรียกร้องคะแนนย้อนหลังได้
 9. คะแนนสะสมจะได้รับการบันทึกภายใน 4-6 สัปดาห์หลังจากเข้าพัก
 10. สามารถเลือกสะสมคะแนนได้เพียงรายการสะสมคะแนน 1 รายการเท่านั้น คะแนนไม่สามารถโอนจากรายการสะสมคะแนนหนึ่งไปยังอีกรายการหนึ่งได้ เมื่อสะสมคะแนนกับฟลายเออร์โบนัสแล้ว จะไม่มีสิทธิ์สะสมคะแนนกับ CentaraThe1Points ได้
 11. คะแนนสะสมที่ได้รับจำกัดสำหรับ 1 การจอง 1 การเข้าพัก สำหรับสมาชิกที่เข้าพักในราคาที่สะสมคะแนนได้ โดยค่าห้องพักต้องเท่ากับ หรือสูงกว่าราคาดังต่อไปนี้ 40,000 บาท/ Booking สำหรับเซ็นทารา แกรนด์ ไอส์แลนด์ รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ และ 28,000 บาท/ Booking สำหรับ เซ็นทารา ราสฟูชิ รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ (ราคาไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีท้องที่ ค่าธรรมเนียม GST ภาษี Green Tax และค่าธรรมเนียมบริการ)
 12. ข้อเสนอนี้ สำหรับสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่จองห้องพักตรงผ่านเว็บไซต์ www.centarahotelsresorts.com และเข้าพักระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2567
 13. เงื่อนไขอื่น ๆ ประกอบการสะสมคะแนนจากการการรับบริการเข้าพัก เป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด
 14. หากมีข้อสงสัยโต้แย้งให้ถือเอาเกณฑ์ตัดสินของโรงแรมเป็นข้อยุติ
 15. เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไปที่โรงแรมกำหนด