รับคะแนนฟลายเออร์โบนัส 2 เท่า ที่เซ็นทารา รีเซิร์ฟ สมุย

สมาชิกฟลายเออร์โบนัส รับคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส 2 เท่า (1,000 คะแนน) เมื่อจองและเข้าพักที่โรงแรมเซ็นทารา รีเซิร์ฟ สมุย 3 คืนขึ้นไปติดต่อกัน

ระยะเวลาจองและเข้าพัก: 22 มกราคม 2567 - 20 ธันวาคม 2567
ระยะเวลาเข้าพัก: 8 เมษายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567 และ 1 กันยายน 2567 - 20 ธันวาคม 2567

ช่องทางในการจอง:
โทร: +66 (0) 77 230 500
Line OA: @CentaraReserve
อีเมล: [email protected]

เซ็นทารา รีเซิร์ฟ สมุย
38/2 ม.3 ต.บ่อผุด อ. เกาะสมุย สุราษฎร์ฐานี

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. ข้อเสนอนี้เฉพาะสมาชิกฟลายเออร์โบนัสเท่านั้น
 2. สมาชิกฯ ต้องแจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่ถูกต้องเมื่อเช็คอิน
 3. ห้องพักขึ้นอยู่กับสถานะห้องว่าง สงวนสิทธิ์ในการกำหนดช่วงวันงดร่วมรายการในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือช่วงเทศกาล
 4. อัตราราคาห้องพักที่สามารถนำมาสะสมคะแนนได้ หมายถึงราคาห้องพักที่ระบุไว้สำหรับการเข้าพักที่สะสมคะแนนได้ กรุณาติดต่อส่วนสำรองห้องพักสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาห้องพักที่สามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้
 5. ราคาที่สามารถนำมาสะสมคะแนนได้ไม่รวมราคาสำหรับบริษัทนำเที่ยว ราคาเข้าพักแบบหมู่คณะ และแพ็กเกจ การเข้าพักฟรี ราคาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และราคาตัวแทนจำหน่ายห้องพักทางอินเทอร์เน็ต
 6. ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ส่วนลด หรือแพ็กเกจอื่น ๆ และไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือแลกเป็นเงินสดได้
 7. คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส 2 เท่า หมายถึง คะแนนปกติ 500 คะแนน และ คะแนนโบนัส 500 คะแนน รวมเป็น 1,000 คะแนนที่จะได้รับในการเข้าพักที่ตรงตามเงื่อนไข
 8. คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสทั้งหมดจากข้อเสนอนี้จะไม่รวมเข้าในการพิจารณาการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิก
 9. ในกรณีที่ผู้เข้าพักไม่สามารถระบุหมายเลขสมาชิก จะไม่ได้รับคะแนนตามข้อกำหนดและไม่สามารถเรียกร้องคะแนนย้อนหลังได้
 10. คะแนนสะสมจะได้รับการบันทึกภายใน 4-6 สัปดาห์หลังจากเข้าพัก
 11. สามารถเลือกสะสมคะแนนได้เพียงรายการสะสมคะแนน 1 รายการเท่านั้น คะแนนไม่สามารถโอนจากรายการสะสมคะแนนหนึ่งไปยังอีกรายการหนึ่งได้ เมื่อสะสมคะแนนกับฟลายเออร์โบนัสแล้ว จะไม่มีสิทธิ์สะสมคะแนนกับ CentaraThe1Points ได้
 12. คะแนนสะสมที่ได้รับจำกัดสำหรับ 1 การจอง 1 การเข้าพัก สำหรับสมาชิกที่เข้าพักในราคาที่สะสมคะแนนได้ โดยค่าห้องพักต้องเท่ากับ หรือสูงกว่าราคาดังต่อไปนี้ 20,000 บาท/ Booking (ราคาไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีท้องที่ และค่าธรรมเนียมบริการ)
 13. ข้อเสนอนี้ สำหรับสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่จองห้องพักตรงผ่านช่องทางที่กำหนด และเข้าพักระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567 และ 1 กันยายน 2567 - 20 ธันวาคม 2567
 14. เงื่อนไขอื่น ๆ ประกอบการสะสมคะแนนจากการการรับบริการเข้าพัก เป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด
 15. หากมีข้อสงสัยโต้แย้งให้ถือเอาเกณฑ์ตัดสินของโรงแรมเป็นข้อยุติ
 16. เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไปที่โรงแรมกำหนด