สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกฟลายเออร์โบนัส สุขภาพดีหายห่วง ณ โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ

เพียงแสดงบัตรสมาชิกฟลายเออร์โบนัสแบบดิจิทัล (Digital Card) เพื่อรับสิทธิพิเศษส่วนลด เมื่อเข้าใช้บริการ* 
วิธีการดาวน์โหลดบัตรสมาชิกแบบดิจิทัล >> คลิกที่นี่

หากยังไม่เป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัส สมัครฟรี >> คลิกที่นี่

ระยะเวลา: วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

รายชื่อโรงพยาบาล

สิทธิประโยชน์

สมาชิกฟลายเออร์โบนัส

ระดับไพออริตี้ (Priority)

ระดับพรีเมียร์พลัส (Premier Plus)
หรือ ระดับพรีเมียร์ (Premier)
โรงพยาบาลกรุงเทพ
(ซอยศูนย์วิจัย)
ค่าห้องพักผู้ป่วยใน
(ยกเว้นค่าบริการโรงพยาบาล, ค่าบริการพยาบาล และค่าอาหาร)
ส่วนลด 10% ส่วนลด 20%
ค่ายา
(ยกเว้นค่าแพทย์ ยาพิเศษ, ค่าแลปพิเศษ, เครื่องมือพิเศษ และรายการเหมาจ่าย)
ส่วนลด 10%
ค่าทันตกรรม
(สำหรับ 5 รายการ ได้แก่ ทันตกรรมอุดฟัน, ถอนฟัน, รักษาโรคเหงือก, รักษารากฟัน และทันตกรรมเด็ก)
ส่วนลด 10%

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ
โรงพยาบาลกรุงเทพ: โทร 1719


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  1. ข้อเสนอนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่มีสถานภาพเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ก่อนการใช้บริการ ณ โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ
  2. สมาชิกต้องแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ์จากข้อเสนอนี้ โดยแสดงบัตรสมาชิกฟลายเออร์โบนัสแบบดิจิทัล หรือแจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่ถูกต้องของท่านทุกครั้งที่ใช้บริการ
  3. ส่วนลดหรือราคาพิเศษจากข้อเสนอนี้ สามารถใช้ได้เฉพาะกรณีที่สมาชิกฟลายเออร์โบนัสเป็นผู้รับบริการ และเป็นผู้ชำระค่าบริการเองเท่านั้น
  4. ข้อเสนอนี้สามารถใช้ได้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567 ณ โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ
  5. ฟลายเออร์โบนัสไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริการของทางโรงพยาบาล กรุณาสอบถามจากโรงพยาบาลที่ร่วมรายการโดยตรง สำหรับรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อรับบริการ
  6. สำหรับบริการที่ต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า กรุณาติดต่อโรงพยาบาลที่ร่วมรายการโดยตรงเพื่อทำการนัดหมายวันและเวลา
  7. ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  8. เงื่อนไขอื่น ๆ ในการรับบริการเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรวมทั้งข้อกำหนดในรายการนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  10. ในกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นสิ้นสุดหากมีขัอสงสัยโต้แย้งให้ถือเอาเกณฑ์ตัดสินของโรงพยาบาลเป็นข้อยุติ