โอนคะแนน Thank You มาเป็นคะแนนฟลายเออร์โบนัสวันนี้ รับข้อเสนอสุดคุ้ม 2 ต่อ

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกฟลายเออร์โบนัสผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ โอนคะแนน Thank You มาเป็นคะแนนฟลายเออร์โบนัสวันนี้ รับข้อเสนอสุดคุ้ม 2 ต่อ

คุ้มที่ 1 โอนคะแนน Thank You มาเป็นคะแนนฟลายเออร์โบนัสในอัตราสุดพิเศษ

ประเภทบัตร

คะแนน Thank You Rewards

คะแนนฟลายเออร์โบนัส

บัตรเครดิตพินนาเคิล, อินฟินิท, ผู้นำแพลทินัม และแพลทินัม 1,000
(จากปกติ 1,500)
500
บัตรเครดิตอื่น ๆ 1,200
(จากปกติ 1,800)

ระยะเวลาโอนคะแนน Thank You: 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2567
ช่องทางโอนคะแนน: ส่วนบริการสมาชิก โทรฯ 02 638 4000


คุ้มที่ 2 ผู้โอนคะแนน Thank You มาเป็นคะแนนฟลายเออร์โบนัส สูงสุด 5 ลำดับแรก รับรางวัลพิเศษ
รางวัลต่อที่ 1 บัตรที่พักโรงแรม
ลำดับ รางวัลบัตรที่พัก

1

รร. ทราย เกาะสมุย เชิงมน จ. สุราษฏร์ธานี 2 คืน
จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 37,800 บาท

2

รร. ทราย ลากูน่า จ. ภูเก็ต 2 คืน
จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 24,900 บาท

3

รร. ไอส์แลนด์ เอสเคป บาย บุราส่าหรี จ. ภูเก็ต 2 คืน
จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 8,900 บาท

4

รร. เซี่ยงไฮ้ แมนชั่น จ. กรุงเทพฯ 2 คืน
จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 7,500 บาท

5

รร. W22 บาย บุราส่าหรี จ. กรุงเทพฯ 2 คืน
จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 3,500 บาท

รางวัลต่อที่ 2 รับสิทธิ์แลกรางวัลบัตรโดยสารชั้นประหยัด เส้นทางภายในประเทศ
ยังไม่หมด ผู้โอนคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก รับสิทธิ์แลกรางวัลบัตรโดยสารชั้นประหยัด เส้นทางภายในประเทศ ด้วยคะแนน FlyerBonus 67 คะแนน สำหรับ 1 เที่ยงบิน (One-way) หรือ 134 คะแนน สำหรับเที่ยวบินไป-กลับ (Round-trip)

เส้นทางที่ร่วมรายการ1 อัตราคะแนนแลกรางวัลบัตรโดยสาร สำหรับ 1 ท่าน
เที่ยวเดียว
(ชั้นประหยัด)
ไป - กลับ
(ชั้นประหยัด)

ระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และ เชียงใหม่, สุโขทัย, ลำปาง, ตราด, กระบี่, ภูเก็ต

ระหว่าง ภูเก็ต และ หาดใหญ่
ระหว่าง อู่ตะเภา (พัทยา) และ ภูเก็ต
ระหว่าง เกาะสมุย และ กระบี่, ภูเก็ต
ระหว่าง ลำปาง และ แม่ฮ่องสอน

ระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และ เกาะสมุย
ระหว่าง กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) และ เกาะสมุย
ระหว่าง เกาะสมุย และ อู่ตะเภา (พัทยา)

67 134
หมายเหตุ: อาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ งดให้บริการในบางเส้นทาง เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินฯ กำหนด | จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิกฟลายเออร์โบนัส/ตลอดรายการ

ระยะเวลาจองรางวัลบัตรโดยสาร: 15 – 30 กรกฎาคม 2567
ระยะเดินทาง: 15 กรกฎาคม 2567 – 30 มกราคม 2568
ช่องทางจองรางวัลบัตรโดยสาร: เว็บไซต์ flyerbonus.bangkokair.com

ประกาศหมายเลขสมาชิกผู้โชคดีผ่านเว็บไซต์ flyerbonus.bangkokair.com ภายใน 30 วันทำการหลังสิ้นสุดกิจกรรม

 1. สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพที่เป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัส และโอนคะแนนสะสม Thank You Rewardsเป็น FlyerBonus ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567 (นับจากวันที่ทำรายการแลกคะแนนกับธนาคารเป็นหลัก) ในอัตราพิเศษ
  • คะแนนสะสม Premium ทุก 1,000 คะแนน (จากปกติ 1,500 คะแนน) สามารถแลกคะแนน FlyerBonus ได้ 500 คะแนน สำหรับบัตรพินนาเคิล, บัตรอินฟินิท, บัตรผู้นำแพลทินัม และบัตรเครดิตแพลทินัม โดยแต่ละครั้งต้องโอนไม่ต่ำกว่า 1,000 คะแนน (เศษต่ำกว่า 1,000 คะแนน ไม่สามารถแลกได้)
  • คะแนนสะสม Thank You ทุก 1,200 คะแนน (จากปกติ 1,800 คะแนน) สามารถแลกคะแนน FlyerBonus ได้ 500 คะแนน สำหรับบัตรเครดิตประเภทอื่น โดยแต่ละครั้งต้องโอนไม่ต่ำกว่า 1,200 คะแนน (เศษต่ำกว่า 1,200 คะแนน ไม่สามารถแลกได้)
 2. การแลกคะแนน FlyerBonus จะใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ ทั้งนี้ สมาชิกบัตรฯ ที่ประสงค์จะแลกคะแนนจะต้องเผื่อเวลาสำหรับการดำเนินการแลกคะแนนสะสมดังกล่าว โดยหลังจากการแลกคะแนนสะสมดังกล่าว สมาชิกบัตรฯ สามารถทำการแลกบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์สได้ที่ flyerbonus.bangkokair.com
 3. ตรวจสอบคะแนนสะสม Thank You Rewards ได้เองที่ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต (Statement) หรือโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ หรือ โทร. 0 2638 4000 กด 1522
 4. ขอสงวนสิทธิ์บัตรเครดิตที่ร่วมรายการต้องเป็นบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารกรุงเทพ เฉพาะบัตรหลักที่มีคะแนนสะสม Thank You Rewards เท่านั้น และคงสถานภาพบัตรปกติ และไม่ผิดเงื่อนไขใดๆ ในการใช้บัตรเครดิต ยกเว้น บัตรเครดิตไทเทเนียม, บัตรเครดิตแอร์เอเชีย, บัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa, บัตรเครดิต Corporate / Purchasing, บัตรฟลีทการ์ด, บัตรเสริม และบัตรเครดิตอื่นๆ ที่ไม่ให้คะแนนสะสม Thank You Rewards
 5. เมื่อสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ได้แลกคะแนนสะสม Thank You Rewards ไปเป็นคะแนน FlyerBonus แล้ว สมาชิกบัตรฯ จะไม่สามารถแลกคะแนน FlyerBonus กลับไปเป็นคะแนนสะสม Thank You Rewards ได้อีก และธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับคะแนนที่ได้โอนเข้าไปเป็นคะแนนสะสม FlyerBonus หรือกระทำการใดๆ ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
 6. การแลกรับรางวัลจากรายการสะสมคะแนน FlyerBonus ของสายการบิน ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น
 7. ข้อกำหนดเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามกฎและเงื่อนไขของฟลายเออร์โบนัส หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ bangkokbank.com/creditcard
 1. สิทธิพิเศษสมาชิกฟลายเออร์โบนัสและโอนคะแนน Thank You Rewards มาเป็น FlyerBonus ครบตั้งแต่ 5,000 คะแนน   ขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567 ระบบจะคำนวณยอดรวมของการโอนคะแนนหลังจากจบโปรโมชัน รายการโอนคะแนนหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2567 จะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับข้อเสนอนี้ (นับวันที่ทำการโอนคะแนนกับธนาคารเป็นหลัก)
 2. สมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่มียอดโอนคะแนนเป็นคะแนนฟลายเออร์โบนัสรวมสูงสุด 5 อันดับแรก จะได้รับบัตรรางวัลห้องพัก ณ โรงแรมที่ร่วมรายการ และได้สิทธิใช้คะแนน FlyerBonus 67 คะแนน แลกรับบัตรโดยสาร สำหรับเส้นทางภายในประเทศ
 1. ฟลายเออร์โบนัสจะประกาศหมายเลขสมาชิกที่ได้รับรางวัลที่เว็บไซต์ flyerbonus.bangkokair.com ภายใน 30 วันทำการ (หลังจากจบโปรโมชัน) สมาชิกผู้โชคดีจะต้องติดต่อฟลายเออร์โบนัสเพื่อยืนยันการรับรางวัลและการชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย กรณีที่สมาชิกผู้โชคดีไม่รายงานตัวภายในวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์รับรางวัลดังกล่าว
 2. รางวัลที่ได้รับไม่มีเงินสดเป็นส่วนประกอบในของรางวัล ไม่สามารถเปลี่ยน, แลก, ทอนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้นและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยมีมูลค่าสูงกว่าหรือเท่ากับของรางวัลตามที่ประกาศไว้
 3. สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาทจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งของกรมสรรพากรที่ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากรที่ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของสายการบินภายใน 15 วันหลังจากวันประกาศผลรางวัล (วันและเวลาที่กำหนดจะระบุในจดหมายแจ้งรางวัล) มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล ทางบริษัทฯ จะสงวนสิทธิ์งดแจกรางวัลดังกล่าว
  • ลำดับที่ 1: ภาษีฯ 1,890 บาท สำหรับบัตรรางวัลห้องพัก 2 คืน รร. ทราย เกาะสมุย เชิงมน จ. สุราษฎร์ธานี มูลค่า 37,800 บาท โดยมีเงื่อนไขในการใช้ดังนี้
   • บัตรรางวัลนี้สำหรับเข้าพักห้อง Pool Villa 2 คืน
   • รวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน ทุกวัน
   • บัตรรางวัลสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567
   • กรุณาจองล่วงหน้า 7 วันทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่างในขณะนั้น
   • อาจมีข้อจำกัดเพิ่มเติมและวันที่งดให้บริการ
   • ไม่สามารถขยายวันหมดอายุของบัตรรางวัลได้ รวมถึงไม่สามารถแลก, เปลี่ยนและโอนสิทธิ์ได้ในทุกกรณี
  • ลำดับที่ 2: ภาษีฯ 1,245 บาท สำหรับบัตรรางวัลห้องพัก 2 คืน รร. ทราย ลากูนา ภูเก็ต จ. ภูเก็ต มูลค่า 24,900 บาท โดยมีเงื่อนไขในการใช้ดังนี้
   • บัตรรางวัลนี้สำหรับเข้าพักห้อง Premium Lagoon View
   • รวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน ทุกวัน
   • บัตรรางวัลสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567
   • กรุณาจองล่วงหน้า 7 วันทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่างในขณะนั้น
   • อาจมีข้อจำกัดเพิ่มเติมและวันที่งดให้บริการ
   • ไม่สามารถขยายวันหมดอายุของบัตรรางวัลได้ รวมถึงไม่สามารถแลก, เปลี่ยนและโอนสิทธิ์ได้ในทุกกรณี
  • ลำดับที่ 3: ภาษีฯ 445 บาท สำหรับบัตรรางวัลห้องพัก 2 คืน รร. ไอส์แลนด์ เอสเคป บาย บุราส่าหรี จ. ภูเก็ต มูลค่า 8,900 บาท โดยมีเงื่อนไขในการใช้ดังนี้
   • บัตรรางวัลนี้สำหรับเข้าพักห้อง Delxe Pool View 2 คืน รวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน และเรือสปีดโบ๊ตรับส่งไป - กลับ ระหว่าง ท่าเรือโบ๊ทลากูน และ รีสอร์ท
   • ผู้เข้าพักต้องแสดงบัตรรางวัลนี้เมื่อเช็คอิน
   • กรุณาจองล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่างที่สามารถให้บริการได้ในขณะนั้น
   • กรุณาระบุหมายเลขบัตรรางวัลขณะจองห้องพัก
   • ส่วนเหลือจากบัตรรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
   • กรุณาแสดงบัตรรางวัลนี้เมื่อเช็คอินเข้าพัก
   • บัตรรางวัลนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ ไม่สามารถขยายวันหมดอายุของบัตรรางวัลได้ หากไม่มีการใช้ภายในช่วงที่ระบุไว้
   • บัตรรางวัลนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
  • ลำดับที่ 4: ภาษีฯ 375 บาท สำหรับบัตรรางวัลห้องพัก 2 คืน รร. เซี่ยงไฮ้ แมนชั่น จ. กรุงเทพฯ มูลค่า 7,500 บาท โดยมีเงื่อนไขในการใช้ดังนี้
   • บัตรรางวัลนี้สำหรับเข้าพักห้อง Ying Hua (Deluxe) 2 คืน รวมอาหารเช้า
   • บัตรรางวัลสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567
   • กรุณาจองล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่างที่สามารถให้บริการได้ในขณะนั้น
   • กรุณาระบุหมายเลขบัตรรางวัลขณะจองห้องพัก
   • ส่วนเหลือจากบัตรรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
   • บัตรรางวัลนี้สามารถใช้ได้เฉพาะสิทธิประโยชน์ที่ระบุไว้ ไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้
   • กรุณาแสดงบัตรรางวัลนี้เมื่อเช็คอินเข้าพัก
   • บัตรรางวัลนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ ไม่สามารถขยายวันหมดอายุของบัตรรางวัลได้ หากไม่มีการใช้ภายในช่วงที่ระบุไว้
   • บัตรรางวัลนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
  • ลำดับที่ 5: ภาษีฯ 175 บาท สำหรับบัตรรางวัลห้องพัก 2 คืน รร. W22 บาย บุราส่าหรี จ. กรุงเทพฯ มูลค่า 3,500 บาท โดยมีเงื่อนไขในการใช้ดังนี้
   • เข้าพักห้อง Superior 2 คืน
   • บัตรรางวัลสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567
   • กรุณาจองล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่างที่สามารถให้บริการได้ในขณะนั้น
   • กรุณาระบุหมายเลขบัตรรางวัลขณะจองห้องพัก
   • ส่วนเหลือจากบัตรรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
   • บัตรรางวัลนี้สามารถใช้ได้เฉพาะสิทธิประโยชน์ที่ระบุไว้ ไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้
   • กรุณาแสดงบัตรรางวัลนี้เมื่อเช็คอินเข้าพัก
   • บัตรรางวัลนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ ไม่สามารถขยายวันหมดอายุของบัตรรางวัลได้ หากไม่มีการใช้ภายในช่วงที่ระบุไว้
   • บัตรรางวัลนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
 4. สมาชิกผู้โชคดีต้องนำหลักฐานการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย รวมถึงหลักฐานการแสดงตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือเดินทางตัวจริง หรือเอกสารที่ออกโดยทางราชการเท่านั้น และเอกสารคัดสำเนาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และจดหมายยืนยันผู้โชคดี ที่ทางบริษัทฯ ออกให้สำหรับการรับรางวัลมาแสดงเพื่อรับรางวัล
 5. บริษัทฯ จะไม่รับภาระ และ/หรือ รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าที่พัก และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการมารับของรางวัลของผู้ได้รับรางวัล ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด
 6. หากพบว่าสมาชิกฯ ผู้โชคดีขาดคุณสมบัติในภายหลัง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์เรียกคืนรางวัล
 7. สมาชิกผู้โชคดีสามารถเข้าพัก ณ โรงแรมที่ระบุไว้บนบัตรรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 8. สมาชิกผู้โชคดีต้องติดต่อเพื่อสำรองห้องพักล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมลที่ระบุอยู่ด้านหลังบัตรรางวัล พร้อมแจ้งรหัสที่ระบุอยู่ด้านหน้าของบัตรรางวัล
 9. สมาชิกฯ ต้องแสดงบัตรรางวัล และ/หรือ เอกสารแสดงตัวอื่นๆเมื่อเช็คอินเข้าพัก
 10. บัตรรางวัลใช้สำหรับห้องพักและอาหารเช้าตามที่ระบุบนบัตรรางวัล ผู้เข้าพักต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษี ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างเข้าพัก
 11. บัตรรางวัลได้กำหนดประเภทห้องพักและจำนวนคืนที่เข้าพักไว้แล้ว และ/หรือไม่สามารถใช้เพื่อแลกห้องพักประเภทอื่น ๆ ได้และ/ หรือ เพื่อแลกจำนวนคืนที่พักนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้แล้วบนบัตรรางวัล
 12. สามารถเข้าพักได้สูงสุด 2 ท่านต่อห้อง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีผู้เข้าพักเกินกว่าที่กำหนด
 13. นโยบายเกี่ยวกับการเข้าพักสำหรับเด็กอาจแตกต่างกันไปในแต่ละโรงแรม โปรดติดต่อโรงแรมเพื่อสอบถามรายละเอียดก่อนจองห้องพัก
 14. ในกรณีการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการจองห้องพัก สมาชิกต้องแจ้งต่อโรงแรมล่วงหน้า ตามเงื่อนไขการยกเลิกการเข้าพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งอาจแตกต่างกันไป หากไม่แสดงตนเข้าพัก (No Show) หรือยกเลิกการเข้าพักโดยไม่ได้แจ้ง สมาชิกต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
 15. การเข้าพักโดยใช้บัตรรางวัลไม่สามารถสะสมคะแนนจากฟลายเออร์โบนัส
 16. โรงแรมสงวนสิทธิ์ไม่รับบัตรรางวัลที่ไม่ถูกต้อง หรือบัตรรางวัลที่ไม่ใช่บัตรรางวัลเดียวกับที่แจ้งไว้กับทางโรงแรมระหว่างสำรองห้องพัก
 17. ธนาคาร โรงแรมและสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการข้อกำหนด / เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 18. สมาชิกฯ ต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของรางวัล และตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการก่อนตอบรับรางวัล
 19. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ไม่มีนโยบายจำหน่ายบัตรรรางวัล หากมีธุรกรรมอันใดเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแลกบัตรโดยสารรางวัล บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนความเป็นสมาชิกแก่บุคคลนั้น
 20. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามกฎและเงื่อนไขของฟลายเออร์โบนัส หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 21. ในกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นสิ้นสุดหากมีขัอสงสัยโต้แย้งให้ถือเอาเกณฑ์ตัดสินของฟลายเออร์โบนัสเป็นข้อยุติ
 1. สมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่ได้รับสิทธิ์แลกรางวัลบัตรโดยสารข้อเสนอนี้ จะได้รับอีเมลจากฟลายเออร์โบนัส ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2567
 2. สมาชิกฟลายเออร์โบนัสสามารถดำเนินการแลกรางวัลบัตรโดยสารของข้อเสนอนี้ได้ผ่านอีเมลแจ้งสิทธิ์จากฟลายเออร์โบนัส หรือ ผ่านเว็บไซต์ flyerbonus.bangkokair.com เลือก "แลกรางวัลกับบางกอกแอร์เวย์ส" จากนั้นเลือก "แลกรางวัล BBL Top Redeemers” ในระยะเวลาที่กำหนด แลกรางวัลบัตรโดยสารโปรโมชั่นได้ระหว่าง วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 (เริ่ม 08.00 น.) – 30 กรกฎาคม 2567 เดินทางได้ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 – 30 มกราคม 2568
 3. ข้อเสนอนี้สำหรับการแลกรางวัลบัตรโดยสารด้วยคะแนนฟลายเออร์โบนัส 67 คะแนน สำหรับบัตรโดยสารเที่ยวเดียว (One-way) หรือ 134 คะแนนสำหรับบัตรโดยสาร ไป-กลับ (Round-trip) ในชั้นประหยัด (รหัสชั้นโดยสาร X) ในเส้นทางภายในประเทศที่เปิดทำการขายและบินโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น และจำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิกฟลายเออร์โบนัส/ตลอดรายการ
 4. ข้อเสนอนี้สามารถใช้ได้กับสำหรับเส้นทางที่กำหนดดังต่อไปนี้เท่านั้น
  • ระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และ เชียงใหม่, สุโขทัย, ลำปาง, ตราด, กระบี่, ภูเก็ต
  • ระหว่าง ภูเก็ต และ หาดใหญ่
  • ระหว่าง อู่ตะเภา (พัทยา) และ ภูเก็ต
  • ระหว่าง เกาะสมุย และ กระบี่, ภูเก็ต
  • ระหว่าง ลำปาง และ แม่ฮ่องสอน
  • ระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และ เกาะสมุย
  • ระหว่าง กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) และ เกาะสมุย
  • ระหว่าง เกาะสมุย และ อู่ตะเภา (พัทยา)
 5. สมาชิกต้องระบุเส้นทาง วัน และเวลาเดินทางบนบัตรโดยสารรางวัล และเมื่อออกบัตรโดยสารแล้วไม่สามารถยกเลิกการแลกรับรางวัลบัตรโดยสาร และไม่สามารถขอคืนคะแนนฟลายเออร์โบนัสกลับเข้าบัญชีสะสมได้
 6. ข้อเสนอส่วนลดนี้สำหรับคะแนนที่ใช้ในการแลกบัตรโดยสารรางวัลเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าภาษีและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บในการออกบัตรโดยสารรางวัล
 7. ผู้โดยสารจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการแลกรางวัลต่างๆ อาทิ ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกันภัยทางอากาศ ค่าภาษีน้ำมัน ฯลฯ
 8. ข้อเสนอนี้เป็นไปตามจำนวนที่นั่งบัตรโดยสารรางวัลที่ยังว่างอยู่ ขณะสำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ flyerbonus.bangkokair.com ขณะนั้น ที่นั่งสำหรับบัตรโดยสารรางวัลมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และ/หรือบางช่วงเวลา อาจไม่มีให้บริการในทุกเที่ยวบิน และ/หรือทุกช่วงเวลา และการจัดสรรที่นั่งว่างสำหรับบัตรโดยสารรางวัลเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 9. หากสมาชิกทำการออกบัตรโดยสารรางวัล แล้วไม่สามารถเดินทางได้ในเที่ยวบิน วัน และเวลา ที่ได้ระบุไว้ในบัตรโดยสาร หรือไม่สามารถแสดงตนก่อนเวลาการปิดเคาน์เตอร์เช็คอินของเที่ยวบินดังกล่าว จะถือว่ารางวัลบัตรโดยสารนั้นได้ถูกใช้โดยสมบูรณ์แล้ว อีกทั้งการสำรองที่นั่งในขากลับที่แสดงอยู่บนบัตรโดยสารรางวัลฉบับนั้น (หากมี) จะถูกยกเลิกไปด้วย ทั้งนี้สมาชิกไม่สามารถขอรับคะแนนสะสม รวมถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ คืนได้
 10. ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 11. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ไม่มีนโยบายจำหน่ายบัตรโดยสารรางวัล หากมีธุรกรรมอันใดเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแลกบัตรโดยสารรางวัล บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนความเป็นสมาชิกแก่บุคคลนั้น
 12. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามกฎและเงื่อนไขของฟลายเออร์โบนัส หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ดูรายละเอียด
ฉลองวันเกิดปี 2024 แบบใหม่ แบบฉ่ำ! เก็บให้ครบทุกความคุ้ม รับโบนัสพิเศษสูงถึง 28,000 คะแนน เพียงสะสมคะแนนเดินทางกับบางกอกแอร์เวย์สและใช้บริการพันธมิตรภายในเดือนเกิด

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด
โบนัส 240 คะแนน สำหรับสมาชิกใหม่! เมื่อเดินทางเที่ยวบินแรกกับบางกอกแอร์เวย์ส

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด
สุขสองเท่ากับคะแนนคูณสอง ที่เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า หัวหิน และ กระบี่

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด
โบนัสพิเศษสำหรับนักวิ่ง! รับคะแนนสูงสุด 2 เท่า เพียงสมัครวิ่งงาน Bangkok Airways Boutique Series 2024

ดูรายละเอียด