แลกรางวัลบริการห้องรับรองบลูริบบอนคลับ

สายการบินบางกอกแอร์เวย์สแจ้งปิดให้บริการห้องรับรองผู้โดยสารบลูริบบอนคลับ ณ สนามบินต่าง ๆ ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

สมาชิกฯ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล (Call Center) โทร. 1771 และ 02-270-6699 ระหว่างเวลา 08.00 น. - 20.00 น.

แนวทางการปฏิบัติและการให้บริการสำหรับผู้โดยสาร ณ ห้องรับรองผู้โดยสารฯ และมุมให้บริการของว่างและเครื่องดื่ม (Courtesy Corner) มีดังนี้

 1. ผู้โดยสารต้องจัดเตรียมและสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเข้าใช้บริการห้องรับรอง (Lounge) หรือมุมบริการของว่างและเครื่องดื่ม (Courtesy Corner)
 2. ผู้โดยสารที่เข้าใช้บริการห้องรับรองต้องผ่านการคัดกรองด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบว่ามีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า หรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส และมีอาการไอ มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ พนักงานขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการเข้าใช้บริการห้องรับรอง
 3. ขอความร่วมมือ ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มภายนอกเข้ามารับประทานในห้องรับรองของสายการบิน
 4. สายการบินสงวนสิทธิ์พิจารณาจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการสูงสุดในช่วงเวลาที่ให้บริการตามความเหมาะสม เพื่อลดความแออัดและเป็นไปตามมาตรการการเว้นระยะห่าง
 5. ผู้โดยสารสามารถใช้บริการตามที่นั่ง/พื้นที่ที่สายการบินจัดให้เท่านั้น (ไม่อนุญาตให้จัด/ปรับตำแหน่งโต๊ะหรือที่นั่งเพื่อการนั่งเป็นกลุ่มด้วยตนเอง)
 6. เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันที่ทางราชการกำหนดทางสายการบินพิจารณาปรับรูปแบบการบริการ (ชั่วคราว) จากไลน์อาหารและเครื่องดื่มแบบบุฟเฟต์ เป็นการบริการ "ชุดอาหารว่าง" (Snack box) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
 7. ห้องรับรองชั้นธุรกิจ (Blue Ribbon Club Lounge) งดบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทชั่วคราว
 8. งดให้บริการอื่น ๆ ภายในห้องรับรองฯ ชั่วคราว เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แก่ ห้องเล่นเด็ก ห้องอาบน้ำ ห้องสุขา เก้าอี้นวดไฟฟ้า บริการหนังสือพิมพ์และนิตยสาร

สมาชิกฟลายเออร์โบนัสสามารถแลกคะแนนฟลายเออร์โบนัส 4,000 คะแนน เป็นบัตรรางวัล (E-Voucher) เพื่อเข้าใช้ห้องรับรองบลูริบบอนคลับ ที่ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ เชียงใหม่ แม่ฟ้าหลวงเชียงราย เกาะสมุย ภูเก็ตและพนมเปญ และผ่อนคลายอย่างมีสไตล์ก่อนขึ้นเครื่องที่ห้องรับรองบลูริบบอนคลับ ให้คุณได้เพลิดเพลินกับบริการ อาหาร และเครื่องดื่มที่เหนือระดับ พร้อมอินเตอร์เนตไร้สาย

ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม2563 เป็นต้นไป สามารถแลกคะแนนฟลายเออร์โบนัสในอัตราพิเศษ 2,000 คะแนน สำหรับเด็กที่มีอายุระหว่าง 2-12 ปี เพื่อเข้าใช้บริการห้องรับรองบลูริบบอนคลับ ติดต่อแลกคะแนนได้ที่ พนักงานต้อนรับบริเวณห้องรับรองบลูริบบอนคลับ ก่อนการเข้าใช้บริการ


หลากหลายเมนูอาหาร

หลากหลายเมนูอาหาร

พื้นที่พักผ่อนแสนสบาย

พื้นที่พักผ่อนแสนสบาย

บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงท่าอากาศยาน ที่ตั้ง
กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (ภายในประเทศ) ชั้น 2 (ตรงข้ามประตูขึ้นเครื่อง หมายเลข A3) อาคารผู้โดยสาร A
กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (ระหว่างประเทศ) ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร D
เชียงใหม่ (ภายในประเทศ) ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารขาออก
สมุย (ภายในประเทศ) ระหว่างประตูขึ้นเครื่องหมายเลข 1 และ 2
สมุย (ระหว่างประเทศ) ถัดจากเคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมืองประตูขึ้นเครื่องหมายเลข 6
ภูเก็ต (ภายในประเทศ) ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ใกล้ประตูทางออกหมายเลข 4
พนมเปญ ชั้น M ตรงข้ามประตูขึ้นเครื่องหมายเลข 9 - 10

สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการสมาชิกฟลายเออร์โบนัส
โทร. 1771 (กด 2) หรือ +66 2 270 6699 (กด2)
ทุกวัน ระหว่างเวลา 8.00 น. ถึง 20.00 น.
อีเมล: flyerbonus@bangkokair.com


เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • บัตรรางวัลฉบับนี้มีอายุ 180 วัน นับจากวันออกบัตรรางวัล หากบัตรรางวัลไม่ถูกใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือเป็นโมฆะ
 • ผู้โดยสารสามารถใช้บัตรรางวัลฉบับนี้สำหรับการเดินทางบน เที่ยวบินขาออก ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น
 • บัตรรางวัลฉบับนี้สำหรับใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร Blue Ribbon Club (BRC) ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สในสนามบินที่ระบุบนบัตรรางวัลเท่านั้น
 • ผู้โดยสารจะต้องแสดงบัตรรางวัลฉบับจริงพร้อมบัตรผ่านขึ้นเครื่องบินเที่ยวบินขาออกของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สของตนที่ยังไม่หมดอายุ แก่พนักงานต้อนรับห้องรับรอง BRC เพื่อเข้าใช้บริการ
 • สมาชิกอาจไม่สามารถใช้บัตรรางวัลเพื่อเข้าใช้ห้องรับรอง BRC ในกรณีที่ห้องรับรองดังกล่าวเต็ม ซึ่งขึ้นอยู่กับการจัดสรรจำนวนที่นั่งว่างในห้องรับรองฯ ณ ขณะนั้น
 • บัตรรางวัลฉบับนี้สำหรับผู้โดยสาร 1 ท่าน / 1 บัตรรางวัล
 • บัตรรางวัลฉบับนี้สามารถใช้ได้ 1 ครั้งเท่านั้น
 • สมาชิกไม่สามารถแลกเปลี่ยนบัตรรางวัลฉบับนี้เป็นเงินสดหรือของอย่างอื่นอย่างใดในทุกกรณี
 • สมาชิกไม่สามารถขยายเวลาการใช้บัตรรางวัล หรือขอรับคืนเป็นเงินสด หรือขอเปลี่ยนแปลงเป็นรางวัลอื่น ๆ ได้
 • สมาชิกไม่สามารถยกเลิกบัตรรางวัลเพื่อรับคะแนนสะสมกลับคืนสู่บัญชี
 • บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ไม่อนุญาตให้มีการซื้อ - ขายบัตรรางวัลในทุกกรณี และสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบผลจากการกระทำธุรกรรมที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
 • โปรดเก็บรักษาบัตรรางวัลฉบับนี้อย่างดี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในกรณีบัตรรางวัล ถูกขโมย ถูกทำลาย หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนบัตรรางวัล บัตรรางวัลดังกล่าวจะตกเป็นโมฆะ
 • ผู้เข้าใช้บริการห้องรับรอง BRC ยอมรับและตระหนักว่าเจ้าหน้าที่ต้อนรับห้องรับรอง BRC ให้บริการตามลำดับการเข้าใช้บริการของผู้โดยสาร ผู้เข้าใช้บริการอาจถูกปฏิเสธไม่ได้รับบริการหากประพฤติตนหรือแสดงการกระทำที่อาจทำความรบกวนผู้รับบริการท่านอื่นหรือไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์การเข้าใช้บริการห้องรับรอง BRC
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม หรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดในรายการแลกบัตรรางวัลนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ฟลายเออร์โบนัสกำหนด
 • ในกรณีพิพาท คำตัดสินของฟลายเออร์โบนัสถือเป็นสิ้นสุด