แลกรางวัลบริการห้องรับรองบลูริบบอนคลับ

สมาชิกฟลายเออร์โบนัสสามารถแลกคะแนนฟลายเออร์โบนัส 4,000 คะแนน เป็นบัตรรางวัล (E-Voucher) เพื่อเข้าใช้ห้องรับรองบลูริบบอนคลับ ที่ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ เชียงใหม่ แม่ฟ้าหลวงเชียงราย เกาะสมุย และพนมเปญ และผ่อนคลายอย่างมีสไตล์ก่อนขึ้นเครื่องที่ห้องรับรองบลูริบบอนคลับ ให้คุณได้เพลิดเพลินกับบริการ อาหาร และเครื่องดื่มที่เหนือระดับ พร้อมอินเตอร์เนตไร้สาย


หลากหลายเมนูอาหาร

หลากหลายเมนูอาหาร

พื้นที่พักผ่อนแสนสบาย

พื้นที่พักผ่อนแสนสบาย

บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงท่าอากาศยาน ที่ตั้ง
กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (ภายในประเทศ) ชั้น 2 (ตรงข้ามประตูขึ้นเครื่อง หมายเลข A3) อาคารผู้โดยสาร A
กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (ระหว่างประเทศ) ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร D
เชียงใหม่ (ภายในประเทศ) ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารขาออก
เชียงราย (ภายในประเทศ) ชั้น 1 ด้านหน้าประตูทางเข้าอาคารผู้โดยสารขาออก
สมุย (ภายในประเทศ) ระหว่างประตูขึ้นเครื่องหมายเลข 1 และ 2
สมุย (ระหว่างประเทศ) ถัดจากเคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมืองประตูขึ้นเครื่องหมายเลข 6
พนมเปญ ชั้น M ตรงข้ามประตูขึ้นเครื่องหมายเลข 9 - 10

สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการสมาชิกฟลายเออร์โบนัส
โทร. 1771 (กด 2) หรือ +66 2 270 6699 (กด2)
ทุกวัน ระหว่างเวลา 8.00 น. ถึง 20.00 น.
อีเมล: flyerbonus@bangkokair.com


เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • บัตรรางวัลฉบับนี้มีอายุ 180 วัน นับจากวันออกบัตรรางวัล หากบัตรรางวัลไม่ถูกใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือเป็นโมฆะ
 • ผู้โดยสารสามารถใช้บัตรรางวัลฉบับนี้สำหรับการเดินทางบน เที่ยวบินขาออก ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น
 • บัตรรางวัลฉบับนี้สำหรับใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร Blue Ribbon Club (BRC) ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สในสนามบินที่ระบุบนบัตรรางวัลเท่านั้น
 • ผู้โดยสารจะต้องแสดงบัตรรางวัลฉบับจริงพร้อมบัตรผ่านขึ้นเครื่องบินเที่ยวบินขาออกของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สของตนที่ยังไม่หมดอายุ แก่พนักงานต้อนรับห้องรับรอง BRC เพื่อเข้าใช้บริการ
 • สมาชิกอาจไม่สามารถใช้บัตรรางวัลเพื่อเข้าใช้ห้องรับรอง BRC ในกรณีที่ห้องรับรองดังกล่าวเต็ม ซึ่งขึ้นอยู่กับการจัดสรรจำนวนที่นั่งว่างในห้องรับรองฯ ณ ขณะนั้น
 • บัตรรางวัลฉบับนี้สำหรับผู้โดยสาร 1 ท่าน / 1 บัตรรางวัล
 • บัตรรางวัลฉบับนี้สามารถใช้ได้ 1 ครั้งเท่านั้น
 • สมาชิกไม่สามารถแลกเปลี่ยนบัตรรางวัลฉบับนี้เป็นเงินสดหรือของอย่างอื่นอย่างใดในทุกกรณี
 • สมาชิกไม่สามารถขยายเวลาการใช้บัตรรางวัล หรือขอรับคืนเป็นเงินสด หรือขอเปลี่ยนแปลงเป็นรางวัลอื่น ๆ ได้
 • สมาชิกไม่สามารถยกเลิกบัตรรางวัลเพื่อรับคะแนนสะสมกลับคืนสู่บัญชี
 • บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ไม่อนุญาตให้มีการซื้อ - ขายบัตรรางวัลในทุกกรณี และสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบผลจากการกระทำธุรกรรมที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
 • โปรดเก็บรักษาบัตรรางวัลฉบับนี้อย่างดี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในกรณีบัตรรางวัล ถูกขโมย ถูกทำลาย หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนบัตรรางวัล บัตรรางวัลดังกล่าวจะตกเป็นโมฆะ
 • ผู้เข้าใช้บริการห้องรับรอง BRC ยอมรับและตระหนักว่าเจ้าหน้าที่ต้อนรับห้องรับรอง BRC ให้บริการตามลำดับการเข้าใช้บริการของผู้โดยสาร ผู้เข้าใช้บริการอาจถูกปฏิเสธไม่ได้รับบริการหากประพฤติตนหรือแสดงการกระทำที่อาจทำความรบกวนผู้รับบริการท่านอื่นหรือไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์การเข้าใช้บริการห้องรับรอง BRC
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม หรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดในรายการแลกบัตรรางวัลนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ฟลายเออร์โบนัสกำหนด
 • ในกรณีพิพาท คำตัดสินของฟลายเออร์โบนัสถือเป็นสิ้นสุด