กลุ่มโรงแรมในเครือบุราส่าหรี

บุราส่าหรี เฮอริเทจ

หลวงพระบาง, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ลา แซน โฮเต็ล บาย บุราส่าหรี

เวียงจันทร์, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว