สายการบินเอมิเรตส์

ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

สมาชิกฟลายเออร์โบนัส

สามารถ

สะสมคะแนน

เมื่อเดินทางบนเที่ยวบินของ

สายการบินเอมิเรตส์

ที่ร่วมรายการได้ ทั้งนี้ความร่วมมือระหว่างรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส ของ

บางกอกแอร์เวย์ส

และรายการสะสมคะแนน Emirates Skywards นั้น จะเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกของทั้งสองรายการให้มากยิ่งขึ้น

Points earned per sector

Eligible fares for points accumulation
Cabin Booking Classes Accumulation Rate (%)
First Flex Plus F 200%
First Flex A 200%
Business Flex Plus C, J 150%
Business Flex I 150%
Business Saver O 125%
Business Special P 100%
H 110%
Premium Economy E, W 110%
Economy Flex Plus Y, R, X* 100%
Economy Flex U, B, M, K 50%
Economy Saver T, L, Q, G 25%
Economy Special V 0%
Ineligible Classes Z, D, N, S 0%
*รหัสชั้นโดยสาร X ที่เดินทางบนเที่ยวบินสายการบินเอมิเรตส์ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

เงื่อนไขการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสกับสายการบินเอมิเรตส์

 1. สามารถสะสมคะแนนจากบัตรโดยสาร ทั้งแบบขาเดียวหรือไป-กลับได้
 2. บัตรโดยสารที่เดินทางด้วยรหัสชั้นโดยสาร V, Z, D, N และ S ไม่สามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้
 3. การเดินทางบนเที่ยวบินเช่าเหมาลำและบัตรโดยสารสายการบินเอมิเรตส์ที่ชำระแบบเงินสด+ไมล์สะสม ไม่สามารถร่วมสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้
 4. คะแนนจากการเดินทางบนเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ ไม่สามารถนับรวมเพื่อการเลื่อนระดับสมาชิกได้
 5. สำหรับเที่ยวบินที่ใช้รหัสเที่ยวบินร่วมของสายการบินเอมิเรตส์ สมาชิกสามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้เฉพาะเที่ยวบินที่ทำการบินโดยสายการบินเอมิเรตส์ ที่ใช้รหัส "EK" และจะต้องมีรหัสชั้นโดยสาร (Booking class) ที่สามารถร่วมสะสมคะแนนได้
 6. สมาชิกสามารถทำการขอรับคะแนนจากการเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์ ได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
 7. สำหรับการขอรับคะแนนที่ไม่ปรากฎย้อนหลังสมาชิกต้องส่งแสกนเอกสารการเดินทาง ดังนี้
      1.บัตรผ่านขึ้นเครื่อง (Boarding Pass)
      2.บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Ticket)
      3.ข้อมูลการเดินทาง (Flight Itinerary)
      โดยแนบไฟล์เอกสารคลิก ที่นี่ หรือ อีเมล [email protected]
      ทางฟลายเออร์โบนัสขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาสำหรับเอกสารแนบที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์
 8. สมาชิกสามารถเลือกสะสมคะแนนได้เพียง 1 รายการสะสมคะแนนของแต่ละที่เท่านั้น
 9. ในกรณีที่สมาชิกได้แจ้งสะสมคะแนนการเดินทางกับรายการสะสมคะแนนเอมิเรตส์ สกายวอร์ดแล้ว จะไม่สามารถสะสมคะแนนกับฟลายเออร์โบนัสได้อีก
 10. คะแนนสะสมจากรายการสะสมคะแนนจะไม่สามารถโอนระหว่างกันได้