สายการบินเอมิเรตส์

ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป สมาชิกฟลายเออร์โบนัสสามารถสะสมคะแนนเมื่อเดินทางบนเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ที่ร่วมรายการได้ ทั้งนี้ความร่วมมือระหว่างรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส ของบางกอกแอร์เวย์ส และรายการสะสมคะแนน Emirates Skywards นั้น จะเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกของทั้งสองรายการให้มากยิ่งขึ้น

Points earned per sector

Eligible fares for points accumulation
Cabin Booking Classes Accumulation Rate (%)
First Flex Plus F 200%
First Flex A 200%
Business Flex Plus C, J 150%
Business Flex I 150%
Business Saver O 125%
Business Special P, H 100%
Economy Flex Plus R, E, Y 100%
Economy Flex K, U, B, M, W 50%
Economy Saver T, L, Q, G 25%
Economy Special V, X 0%
Ineligible Classes Z, D, N, S 0%

เงื่อนไขการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสกับสายการบินเอมิเรตส์

 1. สามารถสะสมคะแนนจากบัตรโดยสาร ทั้งแบบขาเดียวหรือไป-กลับได้
 2. บัตรโดยสารที่เดินทางด้วยรหัสชั้นโดยสาร V, X, Z, D, N และ S ไม่สามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้
 3. การเดินทางบนเที่ยวบินเช่าเหมาลำและบัตรโดยสารสายการบินเอมิเรตส์ที่ชำระแบบเงินสด+ไมล์สะสม ไม่สามารถร่วมสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้
 4. คะแนนจากการเดินทางบนเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ ไม่สามารถนับรวมเพื่อการเลื่อนระดับสมาชิกได้
 5. สำหรับเที่ยวบินที่ใช้รหัสเที่ยวบินร่วมของสายการบินเอมิเรตส์ สมาชิกสามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้เฉพาะเที่ยวบินที่ทำการบินโดยสายการบินเอมิเรตส์ ที่ใช้รหัส "EK" และจะต้องมีรหัสชั้นโดยสาร (Booking class) ที่สามารถร่วมสะสมคะแนนได้
 6. สมาชิกสามารถทำการขอรับคะแนนจากการเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์ ได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
 7. สำหรับการขอรับคะแนนที่ไม่ปรากฎย้อนหลังสมาชิกต้องส่งเอกสารการเดินทาง (ตัวจริง) เช่น บัตรโดยสาร, บัตรผ่านขึ้นเครื่องและรายละเอียดการเดินทางมาทางไปรษณีย์ที่

  ส่วนบริการสมาชิกฟลายเออร์โบนัส
  สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
  เลขที่ 99 หมู่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 

  ทางฟลายเออร์โบนัสขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาสำหรับเอกสารที่เป็นสำเนา

 8. สำหรับเอกสารที่ส่งมาเพื่อการพิจารณาทั้งหมดจะไม่ส่งคืนกลับไปยังสมาชิก
 9. สมาชิกสามารถเลือกสะสมคะแนนได้เพียง 1 รายการสะสมคะแนนของแต่ละที่เท่านั้น
 10. ในกรณีที่สมาชิกได้แจ้งสะสมคะแนนการเดินทางกับรายการสะสมคะแนนเอมิเรตส์ สกายวอร์ดแล้ว จะไม่สามารถสะสมคะแนนกับฟลายเออร์โบนัสได้อีก
 11. คะแนนสะสมจากรายการสะสมคะแนนจะไม่สามารถโอนระหว่างกันได้