ธนาคารออมสิน

ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินสามารถนำคะแนนสะสม GSB Reward Point มาแลกเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส เพื่อแลกรางวัลต่างๆ โดยสามารถนำคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสมาแลกรางวัลบัตรโดยสารและบริการเสริมจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์สและสายการบินพันธมิตร รางวัลบัตรกำนัลที่พักโรงแรม และรางวัลด้านบริการรถเช่า

โดยรางวัลบัตรโดยสารขาเดียวเส้นทางภายในประเทศเริ่มต้นที่ 5,000 คะแนน และ 7,500 คะแนนสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศเท่านั้น

อัตราในการแลกคะแนนสะสมจาก GSB Reward Point เป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส สำหรับบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท ดังที่แสดงในตารางด้านล่าง
คะแนนสะสม GSB Reward Point คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส
1,500 500

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

 • ศูนย์บริการลูกค้า GSB Credit Card Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต GSB โทร 02 299 8888
 • ศูนย์บริการลูกค้า GSB Infinite Banking Call Center สำหรับบัตรเครดิต Prestige และ World Elite โทร 02 299 9999

เงื่อนไข และข้อกำหนด

 • อัตราการแลกคะแนนสะสม คือ ทุกๆ 3 คะแนนสะสม GSB Reward Point = 1 คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส; อัตราแลกคะแนนขั้นต่ำ 1,500 คะแนนสะสม GSB Reward Point (เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น)
 • ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินสามารถทำการแลกคะแนนผ่าน
  • ศูนย์บริการลูกค้า GSB Credit Card Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต GSB โทร 02 299 8888
  • ศูนย์บริการลูกค้า GSB Infinite Banking Call Center สำหรับบัตรเครดิต Prestige และ World Elite โทร 02 299 9999
 • คะแนนสะสม GSB Reward Point จากกิจกรรม “ใช้ที่ใช่ ได้ลุ้นเป็นล้าน” ซีซั่น 1-2 ไม่สามารถแลกเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสได้
 • ผู้ถือบัตรที่ต้องการแลกคะแนนสะสม GSB Reward Point  เป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส ต้องเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัส หากท่านยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัส คลิกที่นี่ เพื่อสมัครเป็นสมาชิก
 • เมื่อผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินได้แลกคะแนนสะสม GSB Reward Point  ไปเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสแล้ว ผู้ถือบัตรจะไม่สามารถแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสกลับไปเป็นคะแนนสะสม GSB Reward Point ได้อีก และธนาคารจะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับคะแนนที่ได้แลกไปแล้ว
 • การแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสจะใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ ทั้งนี้ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินที่ประสงค์จะแลกคะแนน จะต้องเผื่อเวลาสำหรับการดำเนินการแลกคะแนนสะสมดังกล่าว โดยหลังจากการแลกคะแนนสะสมดังกล่าว ผู้ถือบัตรสามารถทำการแลกตั๋วเครื่องบินได้ที่ flyerbonus.bangkokair.com
 • ณ วันที่แจ้งความประสงค์แลกคะแนนสะสม GSB Reward Point ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพสถานะเป็นสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ
 • คะแนนจากการแลกคะแนนสะสมนี้จะไม่รวมเข้าในการพิจารณาการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิก
 • ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมโครงการข้างต้นในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • การรับแลกรางวัลฟลายเออร์โบนัส จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของสายการบิน และรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสเท่านั้น สมาชิกสามารถแลกรับรางวัลได้ที่ flyerbonus.bangkokair.com
 • ธนาคารออมสินและสายการบินฯ ต่างขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือบัตรเครดิตทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและฟลายเออร์โบนัสถือเป็นสิ้นสุด หากมีขัอสงสัยโต้แย้งให้ถือเอาเกณฑ์ตัดสินของธนาคารและฟลายเออร์โบนัสเป็นข้อยุติ