บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า

สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า สามารถใช้คะแนนกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด จำนวน 1,500 คะแนน แลกเป็น คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสได้ 500 คะแนน เพื่อนำไปแลกรับบัตรโดยสารรางวัล สายการบินบางกอก แอร์เวย์ส หรือรางวัลอื่น ๆ อาทิ รางวัลบัตรที่พักโรงแรม รางวัลบัตรใช้บริการรถเช่า

โดยรางวัลบัตรโดยสาร ขาเดียวเส้นทางภายในประเทศเริ่มต้นเพียง 5,000 คะแนน และ 7,500 คะแนนสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศเท่านั้น
  • บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า ทุกประเภท
คะแนนกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส
1,500 500

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแลกคะแนนสะสม คะแนนสะสม “กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด”  กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าโทร 0-2345-6789

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  1. คะแนนกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด 1,500 คะแนนสามารถแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสได้ 500 คะแนน การโอนคะแนนกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ดเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสสามารถโอนได้ทุก 1,500 คะแนน
  2. ติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ โทร. 02 345 6789  ขอแลกคะแนนสะสมเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส ด้วยรหัส “ FV10097 ”หรือแลกคะแนนผ่าน UCHOOSE Application โดย เลือกแลกคะแนน สะสมฟลายเออร์โบนัส สายการบินบางกอก แอร์เวย์ส และผู้ถือบัตรจะต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขบริษัทอยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
  3. ผู้ถือบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า ที่ขอแลกคะแนนกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ดเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสจะต้อง เป็นสมาชิกของรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสด้วย หากท่านยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัส คลิกที่นี่ เพื่อสมัครเป็นสมาชิก
  4. เมื่อผู้ถือบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่าได้โอนคะแนนกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด มาเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส แล้ว ผู้ถือบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่าจะไม่สามารถโอนคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสกลับไปเป็นคะแนนกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ดได้อีก และฟลายเออร์โบนัสจะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับคะแนนที่ได้แลกไปแล้ว หรือการกระทำใด ๆ ของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
  5. การแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสจะใช้เวลาประมาณ 10 วันทำการ ทั้งนี้ผู้ถือบัตรเครดิต กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่าที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์แลกคะแนน จะต้องเผื่อเวลาสำหรับการดำเนินการแลกคะแนนสะสมดังกล่าว โดยหลังจากการแลกคะแนนสะสมดังกล่าว ผู้ถือบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่าสามารถทำการแลกรับบัตรโดยสารได้ที่ www.flyerbonus.bangkokair.com โดยต้องทำการแลกรับรางวัลก่อนวันเดินทางเป็นเวลาอย่างน้อย 5 วัน
  6. การแลกคะแนนสะสมนี้จะไม่รวมเข้าในการพิจารณาการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิก
  7. การแลกรับรางวัลขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และรายการสะสม คะแนนฟลายเออร์โบนัสเท่านั้น สมาชิกสามารถแลกรับรางวัลได้ที่ www.flyerbonus.bangkokair.com
  8. สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่าทราบ ล่วงหน้า