ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ฟลายเออร์โบนัสร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มอบเอกสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย สามารถนำคะแนนสะสม K Point ของท่าน แลกเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส เพื่อแลกรับบัตรโดยสารรางวัลฟรีกับบางกอกแอร์เวย์ส

ทุกๆ 1,500 คะแนนสะสม K Point จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยของท่าน สามารถนำมาแลกเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสได้ 500 คะแนน ซึ่งสามารถนำไปแลกรับรางวัลจากรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้ อาทิ รางวัลบัตรโดยสาร รางวัลบัตรที่พักโรงแรม รางวัลบัตรใช้บริการรถเช่า โดยรางวัลบัตรโดยสารขาเดียวเส้นทางภายในประเทศเริ่มต้นที่ 5,000 คะแนน และ 7,500 คะแนนสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศเท่านั้น

คะแนนสะสม K Point คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส
1,500 500

คะแนน K Point ขั้นต่ำสำหรับการโอนคะแนนเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส 3,000 คะแนน K Point

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแลกคะแนนสะสม
กรุณาเข้าไปที่ www.kasikornbank.com หรือ ติดต่อ K-Contact Center ที่ 02 888 8888


เงื่อนไขและข้อกำหนด

  • อัตราการแลกคะแนนสะสม คือ ทุกๆ 3 คะแนน K Point = 1 คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส; อัตราแลกคะแนนขั้นต่ำ 3,000 คะแนน K Point
  • ผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยสามารถทำการแลกคะแนนผ่านธนาคารกสิกรไทย ตามช่องทางและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • บัตรเครดิตที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิตไทเทเนียมกสิกรไทย บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิตนิติบุคคลกสิกรไทยทุกประเภท
  • ผู้ถือบัตรที่ต้องการแลกคะแนน K Point เป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส ต้องเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัส หากท่านยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัส คลิกที่นี่ เพื่อสมัครเป็นสมาชิก
  • เมื่อผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยได้แลกคะแนนสะสม K Point ไปเป็นคะแนนสะสม ฟลายเออร์ โบนัสแล้ว ผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยจะไม่สามารถแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส กลับไปเป็นคะแนนสะสม K Point ได้อีก และธนาคารจะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับคะแนนที่ได้แลกไปแล้ว
  • การแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสจะใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ ทั้งนี้ผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ ประสงค์จะแลกคะแนน จะต้องเผื่อเวลาสำหรับการดำเนินการแลกคะแนนสะสมดังกล่าว โดยหลังจากการแลกคะแนนสะสมดังกล่าว ผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยสามารถทำการแลกตั๋วเครื่องบินได้ที่ flyerbonus.bangkokair.com
  • การแลกคะแนนสะสมนี้จะไม่รวมเข้าในการพิจารณาการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิก
  • การรับแลกรางวัลฟลายเออร์โบนัส จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของสายการบินและรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสเท่านั้น สมาชิกสามารถแลกรับรางวัลฟลายเออร์โบนัสได้ที่ flyerbonus.bangkokair.com
  • ธนาคารและสายการบินต่างขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือบัตรกสิกรไทยทราบล่วงหน้า