ทิโวลี อีโค่รีสอร์ท ปรายา โด ฟอร์ชิ บาเฮีย

ทิโวลี อีโค่รีสอร์ท ปรายา โด ฟอร์ชิ บาเฮีย

In Brazil, north of Salvador, there is an ideal destination for lovers of ecotourism, natural beauty and the pure pleasure that is enjoying time and comfort in a luxury resort in Bahia.

Tivoli Ecoresort Praia do Forte Bahia

, where the architecture is in perfect harmony with the exuberant landscape and local biodiversity, gathers coconut trees as far as the eye can see, framed by an emerald green sea with warm waters all year round. Twelve kilometers of white sand beaches, protected by coral reefs that form dozens of natural pools. In addition, it has the Anantara Spa, a world award-winning brand that offers different treatments and massages with Thai techniques, which are true well-being journeys.

With the Careta Careta children's club and exclusive service for babies, children and teenagers, Tivoli Ecoresort Praia do Forte Bahia is the ideal destination for family vacation. Couples also find the perfect setting for a retreat, of pure rest or honeymoon, with beaches, activities and a set of Experiences that reveal the secrets of Bahia. Also travel through the gastronomy, and the different restaurants and bars of the hotel with mouth-watering dishes.

Close to the Atlantic Forest reserves, whale-watching areas, coral reefs and beaches where sea turtles hatch, the place still houses a charming Fishing Village and the ruins of the only medieval-style building in the country, Castelo de Garcia D’Ávila.

คะแนนที่ได้รับ / ครั้ง ราคา
750 อัตราที่กำหนด

ทิโวลี อีโค่รีสอร์ท ปรายา โด ฟอร์ชิ
Av. do Farol - Praia do Forte Mata de São João CEP - 48280000 Bahia, Brasil
โทร: +55 (71) 3676 4000
แฟกซ์: +55 (71) 3676 1112
อีเมล: [email protected] 
เว็บไซต์: www.tivolihotels.com/en/tivoli-ecoresort-praia-do-forte

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

หากสมาชิกต้องการสะสมคะแนนจากการใช้บริการ สมาชิกต้องแสดงความจำนงในการเก็บคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส และแจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่ถูกต้องทุกครั้งที่ทำการสำรองห้องพัก หรือรับบริการจากธุรกิจพันธมิตร
 • การสำรองห้องพักขึ้นอยู่กับห้องพักที่ว่าง และไม่สามารถใช้ได้ในช่วงที่งดสำรองห้องพัก
 • เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากสายการบิน ผู้เข้าพักต้องชำระค่าห้องพักตามราคาที่สามารถนำมาสะสมคะแนนได้ (Eligible Rate)* และ เป็นการเข้าพักที่นำมาสะสมคะแนนได้ (Eligible Stay)
 • ราคาที่สามารถนำมาสะสมคะแนนได้หมายถึงราคาห้องพักที่ปรากฏในเว็บไซต์โรงแรม กรุณาติดต่อส่วนสำรองห้องพักสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาห้องพักที่สามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้
 • ราคาที่สามารถนำมาสะสมคะแนนได้ไม่รวมราคาสำหรับบริษัทนำเที่ยว ราคาเข้าพักแบบหมู่คณะ และแพ็กเกจ การเข้าพักฟรี ราคาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และราคาตัวแทนจำหน่ายห้องพักทางอินเทอร์เน็ต
 • ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ส่วนลด หรือแพ็กเกจอื่น ๆ และไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือแลกเป็นเงินสดได้
 • ยังไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายพิเศษ โปรดติดต่อโรงแรมเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ในกรณีที่ผู้เข้าพักไม่สามารถระบุหมายเลขสมาชิก จะไม่ได้รับคะแนนตามข้อกำหนดและไม่สามารถเรียกร้องคะแนนย้อนหลังได้
 • คะแนนสะสมพิเศษจากข้อเสนอนี้จะไม่รวมเข้าในการพิจารณาการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิก
 • คะแนนสะสมจะได้รับการบันทึกภายใน 4-6 สัปดาห์หลังจากเข้าพัก
 • เงื่อนไขอื่นๆประกอบการสะสมคะแนนจากการการรับบริการเข้าพัก เป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด
 • หากมีข้อสงสัยโต้แย้งให้ถือเอาเกณฑ์ตัดสินของโรงแรมเป็นข้อยุติ