โรงแรม ซาลานา บูติก

โรงแรม ซาลานา บูติก

โรงแรม ซาลานา บูติก ตั้งอยู่บนถนนเจ้าอนุ ใจกลางเมืองเวียงจันทน์ ซี่งมีความพิเศษอย่างแท้จริง โรงแรมของเราได้แรงบันดาลใจในการออกแบบจากโรงแรมบูติกชั้นนำทั่วโลก เราให้บริการห้องพักและบริการในระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นห้องซูพีเรีย ห้องดีลักซ์ ห้องสวีท และ ห้องซาลานา สวีท ในบริเวณใกล้เคียงแม่น้ำโขง และวัดเก่าแก่ เรามั่นใจว่าที่ตั้งโรงแรมของเราที่อยู่ใจกลางเมืองคุณจะสามารถสำรวจเมืองนี้ได้ทั่วทุกมุม

ประเภทห้อง
คะแนนที่ได้รับ / คืน
Superior 250
Deluxe 250
Suite 500
Salana Suite 500

The Salana Boutique Hotel

Chao Anou Rd, 112 Wat Chan Village Chanthabouly District, Vientiane Capital, Lao PDR
โทร : +856 21 254 254
แฟ็กซ์ : +856 21 254 250
อีเมล : rsvn@salanaboutique.com
เว็บไซต์ : http://www.salanaboutique.com/home

เงื่อนไขและข้อกำหนด
  • กรุณาสำรองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรมฯ หรือเว็บไซต์ของโรงแรมฯ
  • สมาชิกต้องแจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสทุกครั้งที่ทำการสำรองห้องพัก และแสดงบัตรสมาชิกขณะทำการเช็คอิน 
  • คะแนนจะไม่ถูกสะสมหากชำระค่าห้องพักในราคาของตัวแทนจำหน่าย
  • คะแนนจะถูกสะสมต่อคืนที่เข้าพัก
  • คะแนนจะถูกสะสมให้แก่สมาชิกหนึ่งท่าน/ ห้อง/ คืนที่เข้าพัก และคะแนนไม่สามารถแบ่ง หรือโอนให้สมาชิกอื่นได้ ถึงแม้สมาชิกจะพักในห้องเดียวกัน
  • คะแนนจะไม่ถูกสะสมในบัญชีของสมาชิก หากสมาชิกยกเลิกการเข้าพัก หรือไม่มาเข้าพักในวันที่สำรองห้องพักไว้
  • คะแนนอาจถูกสะสมให้แก่สมาชิกที่มีชื่อปรากฎในใบแจ้งหนี้ เพียงรายชื่อเดียวต่อการเข้าพัก
  • โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดช่วงวันงดร่วมรายการ
  • การสำรองห้องพักขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างในขณะนั้น กรุณาติดต่อสอบถามกับทางโรงแรมฯ ก่อนการเข้าพัก